Tổng quan về hỗ trợ


Cám ơn bạn đã chọn sản phẩm ViewSonic! Sản phẩm mà bạn đã mua không những mang đến chất lượng, mà cả dịch vụ thân thiện và nhiệt tình của ViewSonic.

Mỗi sản phẩm của ViewSonic đều kèm theo trong hộp chi tiết về chính sách bảo hành, sổ tay người sử dụng in trên giấy hoặc dạng điện tử, và đĩa cài đặt. Những sổ tay và đĩa cài đặt này cung cấp hướng dẫn chi tiết để bảo đảm việc sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề gì, bạn có thể liên lạc nhà cung cầp dịch vụ được ủy quyền hoặc email service@ap.viewsonic.com, để được hỗ trợ.


Tài liệu đi kèm với sản phẩm ViewSonic

Bao gồm chính sách bảo hành, sổ tay người sử dụng, đĩa cài đặt và CD-ROM đi kèm với sản phẩm bạn mua.

Nguồn tư liệu trên website của ViewSonic

Bạn có thể tìm sự giúp đỡ cần thiết từ phần "Downloads" và "KBase" trên Trang web trợ giúp

Liên lạc trực tiếp với ViewSonic

Nếu bạn có vấn đề khi sử dụng sản phẩm ViewSonic, vui lòng gọi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền hay email cho chúng tôi service@ap.viewsonic.com.

Hay bạn có thể đăng nhập vào trang web Trợ giúp của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Thông tin hỗ trợ


Bảo hành giới hạn

Để tìm hiểu về điều khoản và điều kiện bảo hành của sản phẩm ViewSonic (bao gồm DOA), trước tiên vui lòng đọc về bảo hành sản phẩm của chúng tôi.

Dịch vụ sửa chữa

Nếu bạn cần sửa chữa sản phẩm ViewSonic, bạn có thể tìm thông tin ở đây.

Compare

Select up to 3 product to compare their specifications.

Select Your Region