Sản phẩm

Bộ lọc

Bộ lọc

Xóa tất cả

Đã chọn

Xóa

Đối tượng

Xóa

Độ phân giải

Xóa

Độ sáng

Xóa

Cổng Kết nối

Xóa

Tính năng khác

29 các kết quả
IFP5550-3
MỚI VỀ

IFP5550-3

Màn hình tương tác thông minh 55 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

ViewBoard 5550-5
MỚI VỀ

ViewBoard 5550-5

Màn hình tương tác thông minh 55 inch, 4K

ViewBoard 6532-2
MỚI VỀ

ViewBoard 6532-2

Màn hình tương tác ViewBoard® 65 inch, 4K

IFP6550-3
MỚI VỀ

IFP6550-3

Màn hình tương tác thông minh 65 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

ViewBoard 6550-5
MỚI VỀ

ViewBoard 6550-5

Màn hình tương tác thông minh 65 inch, 4K

ViewBoard 7532-2
MỚI VỀ

ViewBoard 7532-2

Màn hình tương tác ViewBoard® 75 inch, 4K

IFP7550-3
MỚI VỀ

IFP7550-3

Màn hình tương tác thông minh 75 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

ViewBoard 7550-5
MỚI VỀ

ViewBoard 7550-5

Màn hình tương tác thông minh 75 inch, 4K

ViewBoard 8632-2
MỚI VỀ

ViewBoard 8632-2

Màn hình tương tác ViewBoard® 86 inch, 4K

IFP8650-3
MỚI VỀ

IFP8650-3

Màn hình tương tác thông minh 86 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

ViewBoard 8650-5
MỚI VỀ

ViewBoard 8650-5

Màn hình tương tác thông minh 86 inch, 4K

IFP9850-3
MỚI VỀ

IFP9850-3

Màn hình tương tác thông minh 98 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

ViewBoard IFP105S
Sắp Về

ViewBoard IFP105S

Màn hình tương tác thông minh ViewBoard® 105 inch, 5K

IFP6552-1A
Sắp Về

IFP6552-1A

Màn hình tương tác thông minh 65 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

IFP7552
Sắp Về

IFP7552

Màn hình tương tác thông minh 75 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

IFP7552-1BH
Sắp Về

IFP7552-1BH

Màn hình tương tác thông minh ViewBoard® 75 inch, 4K

ViewBoard IFP8633
Sắp Về

ViewBoard IFP8633

Màn hình Tương tác thông minh ViewBoard® 86 inch, 4K

IFP8652
Sắp Về

IFP8652

Màn hình tương tác thông minh 86 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

IFP8652-1BH
Sắp Về

IFP8652-1BH

Màn hình tương tác thông minh ViewBoard® 86 inch, 4K

IFP6530
Đang có sẵn

IFP6530

Màn hình tương tác thông minh 65 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

IFP6532

IFP6532

ViewBoard® 65" 4K Interactive Display

ViewBoard IFP6533

ViewBoard IFP6533

Màn hình Tương tác thông minh ViewBoard® 65 inch, 4K

IFP6552-1B

IFP6552-1B

Màn hình tương tác thông minh 65 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

IFP6570

IFP6570

Màn hình tương tác thông minh 65 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

IFP7532

IFP7532

ViewBoard® 75" 4K Interactive Display

ViewBoard IFP7533

ViewBoard IFP7533

Màn hình Tương tác thông minh ViewBoard® 75 inch, 4K

IFP7560

IFP7560

Màn hình tương tác thông minh 75 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

IFP8632

IFP8632

ViewBoard® 86" 4K Interactive Display

IFP8670

IFP8670

Màn hình tương tác thông minh 86 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K