Sản phẩm

Bộ lọc

Bộ lọc

Xóa tất cả

Đã chọn

Xóa

Đối tượng

Xóa

Độ phân giải

Xóa

Độ sáng

Xóa

Cổng Kết nối

Xóa

Tính năng khác

5 các kết quả
IFP5550-3
MỚI VỀ

IFP5550-3

Màn hình tương tác thông minh 55 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

IFP6550-3
MỚI VỀ

IFP6550-3

Màn hình tương tác thông minh 65 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

IFP7550-3
MỚI VỀ

IFP7550-3

Màn hình tương tác thông minh 75 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

IFP8650-3
MỚI VỀ

IFP8650-3

Màn hình tương tác thông minh 86 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

IFP9850-3
MỚI VỀ

IFP9850-3

Màn hình tương tác thông minh 98 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K