Sản phẩm

Sản phẩm

Kích thước màn hình

Độ phân giải

Độ sáng

Cổng kết nối

Cổng giao tiếp

Tính năng

IFP9850-3

IFP9850-3

IFP9850-3 Màn hình tương tác 98" ViewBoard® dành cho giảng dạy với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP9850-3_F01_m.jpg

Call retailer

ViewBoard Mini IFP2410

ViewBoard Mini IFP2410

ViewBoard Mini IFP2410 Màn hình tương tác cảm ứng 10 điểm ViewBoard® Mini 24"

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP2410/scaled/ifp2410_front_hires_1_m.jpg

Call retailer

IFP5550

IFP5550

IFP5550 Màn hình tương tác 55" với độ phân giải 4K cho giảng dạy

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP5550_F01_M_m.jpg

Call retailer

IFP5550-2

IFP5550-2

IFP5550-2 Màn hình tương tác ViewBoard® 55" với độ phân giải 4K cho giảng dạy

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP5550-2/scaled/IFP5550-2_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6530

IFP6530

IFP6530 Màn hình 65'' tương tác thông minh ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP6530/scaled/IFP6530_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6550

IFP6550

IFP6550 Màn hình tương tác thông minh 65" với độ phân giải 4K cho giáo dục

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP6550_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6550-2

IFP6550-2

IFP6550-2 Màn hình tương tác thông minh 65" ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP6550/scaled/IFP6550-2_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6560

IFP6560

IFP6560 Màn hình tương tác 65" với độ phân giải 4K

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP6560_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6570

IFP6570

IFP6570 ViewBoard® Màn hình tương tác 65'' với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP70/scaled/IFP6570_F01_m.jpg

Call retailer

IFP7530

IFP7530

IFP7530 ViewBoard® Màn hình tương tác 75" với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP7530/scaled/IFP7530_F01_m.jpg

Call retailer

IFP7550

IFP7550

IFP7550 Màn hình tương tác 75" với độ phân giải 4K

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP7550_F01_m.jpg

Call retailer

IFP7550-2

IFP7550-2

IFP7550-2 ViewBoard® Màn hình tương tác 75" với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP7550/scaled/IFP7550-2_F01_m.jpg

Call retailer

IFP7560

IFP7560

IFP7560 Màn hình tương tác 75" với độ phân giải 4K

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP6560_F01_m.jpg

Call retailer

IFP8650

IFP8650

IFP8650 Màn hình tương tác 86" với độ phân giải 4K cho giáo dục

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP8650_F01(1)_m.jpg

Call retailer

IFP8650-2

IFP8650-2

IFP8650-2 Màn hình tương tác ViewBoard® 86" với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP8650/scaled/IFP8650-2_F01_m.jpg

Call retailer

IFP8670

IFP8670

IFP8670 ViewBoard® Màn hình tương tác 86'' với độ phân giải 4K cho doanh nghiệp và giáo dục

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP70/scaled/IFP8670_F01_m.jpg

Call retailer

Compare

Select up to 3 product to compare their specifications.

Select Your Region