Sản phẩm

Bộ lọc

Bộ lọc

Xóa tất cả

Đã chọn

Xóa

Đối tượng

Xóa

Kích thước màn hình

Xóa

Độ phân giải

Xóa

Độ sáng

Xóa

Cổng Kết nối

Xóa

Tính năng khác

25 các kết quả
CDE4330
MỚI VỀ

CDE4330

43" 4K Màn hình trình chiếu

CDE5530
MỚI VỀ

CDE5530

Màn hình trình chiếu 55 inch, 4K

CDE6530
MỚI VỀ

CDE6530

Màn hình trình chiếu 65 inch, 4K

CDE7530
MỚI VỀ

CDE7530

Màn hình trình chiếu 75 inch, 4K

CDE8630
MỚI VỀ

CDE8630

Màn hình trình chiếu 86 inch, 4K

CDE9830
MỚI VỀ

CDE9830

Màn hình trình chiếu 98 inch, 4K

LD216-251
MỚI VỀ

LD216-251

216” All-in-One Direct View LED Display

CDE6520
Sắp Về

CDE6520

65" 4K Wireless Presentation Display (WPD)

LDM135-151
Sắp Về

LDM135-151

135” All-in-One Direct View LED Display

LDM136-151
Sắp Về

LDM136-151

Màn hình All-in-One Direct View LED 136”

LDM163-181
Sắp Về

LDM163-181

163” All-in-One Direct View LED Display

LDM163-182
Sắp Về

LDM163-182

Màn hình LED All-in-One Direct View 163”

LDM231-251
Sắp Về

LDM231-251

Màn hình All-in-One Direct View LED 231”

LDP108-121
Sắp Về

LDP108-121

108” All-in-One Direct View LED Display

LDP135-151
Sắp Về

LDP135-151

135” All-in-One Direct View LED Display

LDP163-091
Sắp Về

LDP163-091

163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display

LDP163-181
Sắp Về

LDP163-181

163” All-in-One Direct View LED Display

LDP216-121
Sắp Về

LDP216-121

216” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display

LDP216-251
Sắp Về

LDP216-251

216” All-in-One Direct View LED Display

LDS135-151
Sắp Về

LDS135-151

135” Giải pháp màn hình All-in-One Direct View LED

LDC031-120

LDC031-120

Màn hình LED tùy chỉnh All-in-One P1.2

LDC031-150

LDC031-150

Màn hình LED tùy chỉnh All-in-One P1.5

LDC031-180

LDC031-180

Màn hình LED tùy chỉnh All-in-One P1.8

LDC031-250

LDC031-250

Màn hình LED tùy chỉnh All-in-One P2.5

vCast

vCast

Giải pháp truyền phát nội dung không dây tới Màn hình ViewBoard