ข้อมูลด้านซัพพอร์ต


ขอบคุณที่เลือกซื้อสินค้าของวิวโซนิค นอกจากสินค้าระดับคุณภาพแล้ว วิวโซนิคยังพร้อมให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่คุณ

สินค้าวิวโซนิคทุกตัวมาพร้อมรายละเอียดด้านประกัน ทั้งในรูปแบบเอกสารพิมพ์หรือคู่มืออิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งไดร์ฟเวอร์ซึ่งบรรจุในหีบห่อ คู่มือและไดร์ฟเวอร์จะให้รายละเอียดวิธีการใช้สินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถใช้สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านล่างนี้มีหลายวิธีในการแก้ไขปัญหา


เอกสารที่มาพร้อมสินค้าวิวโซนิค

ประกอบด้วย คู่มือ ข้อมูลการประกันสินค้า ไดร์ฟเวอร์และแผ่นซีดี-รอม

แหล่งค้นข้อมูลบนเวบไซต์วิวโซนิค

คุณสามารถหาความช่วยเหลือได้จาก "Downloads" และ  "KBase" บนเวบไซต์ Support website

ติดต่อวิวโซนิคโดยตรง

หากคุณพบปัญหาในการใช้สินค้าวิวโซนิค กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข 66-2-7214812, +662-7215091-3 หรืออีเมล์ service@edselectronics.co.th การให้บริการทางโทรศัพท์เริ่มตั้งแต่ 9:00 น ถึง 18:00น. เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หรือเข้าเว็บไซต์ของวิวโซนิคเพื่อรับความช่วยเหลือผ่านออนไลน์ ซัพพอร์ต

ข้อมูลด้านการซัพพอร์ต


บริการซ่อมสินค้า Service

หากต้องการส่งสินค้าซ่อม สามารถหาข้อมูลจากตรงนี้ได้

Compare

Select up to 3 product to compare their specifications.

Select Your Region