ViewSonic Library > Eğitim > Teknoloji ile Eğitim > Yüz-yüze Karma Öğrenme Modeli Açıklaması

Yüz-yüze Karma Öğrenme Modeli Açıklaması

Yüz yüze karma öğrenme modelinin arkasında, belirli konularda ek yardıma ihtiyaç duyabilecek bireyleri eğitmek için çevrimiçi kaynakları kullanmak yatmaktadır. Eşzamanlı olarak, öğretimin temeli, tüm gruba sunum yapan öğretmen tarafından yürütülür. Yüz yüze modelin diğer ana yönü, genellikle yüksek başarılı öğrencileri öğretmenin standart öğreniminin ötesine taşımak için kullanılacak olmasıdır.

Yüz yüze karma öğrenme modelinin çok çeşitli öğrenci grupları için nasıl bu kadar avantajlı olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin veya daha fazla bilgi için ViewSonic eğitim çözümleri sayfasını ziyaret edin.

Karma öğrenmenin yüz yüze modeli, birçok eğitim ortamında giderek daha popüler hale gelmektedir. Öğretimin çoğunluğu, bir birey (genellikle bir öğretmen) tarafından bir gruba (genellikle eğitim seviyesi ile tanımlanan bir sınıf) verildiği sürece geleneksel kalır. Dijital teknolojiler, yalnızca öğretmen liderliğindeki eğitimi geliştirmek veya ona bağlam eklemek için bu karma öğrenme modelinde kullanılır.
Yüz yüze model, herhangi bir öğrencinin eğitimini ilerletmek için kullanılabilse de, yaklaşım, geride kalmış olabilecek öğrencilere yardımcı olmak veya en parlak öğrencilere daha fazla öğrenme fırsatı sunmak için bir ek yardım olarak tercih edilme eğilimindedir.

The Face-to-Face Model of Blended Learning Explained

Karma Öğrenmenin Yüz Yüze Modeli Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, karma öğrenmenin yüz yüze modeli, çok sayıda öğrenci-öğretmen etkileşimini içermektedir. Öncelikle, sadece o şekilde olmasa da, öğrencilerin akranlarıyla birlikte fiziksel olarak katılacakları sınıf öğretimi yoluyla verilir. Küçüklerin sınıflarından yetişkin eğitiminde olup telafi eğitimi alan öğrencilere kadar her yaştan öğrenci için uygundur. Bazı eğitim sistemlerinde, karma öğrenmenin yüz yüze modeli, yüz yüze sürücü modeli olarak anılır. İki terim arasında bir ayrım yoktur ve genellikle birbirlerinin yerine kullanılırlar.

Yüz yüze modelde verilen eğitimin tamamına yakını çevrimdışı olacaktır. Bu, geleneksel eğitimin her zaman işlediği şekilde öğrencilere şahsen verileceği anlamına gelir. Çevrimiçi öğeler, belirli öğrenciler için ortaya çıkabilecek belirli sorunları denemek ve çözmek için bulunur. Örneğin, bir öğrenci sıkıldığı için rahatsız edici olmaya başladıysa, öğretmen o öğrenciyle yeniden etkileşim kurmak için çevrimiçi bir kaynak kullanabilir.

Bunun nedeni, söz konusu öğrencinin ders planındaki kavramlara zaten hakim olması ve sınıfın geri kalanının aldığı öğretim ona basit geleceği için olabilir. Bu gibi durumlarda, o öğrencinin sınıfın geri kalanına yıkıcı davranışlarda bulunmasına izin vermek yerine, öğretmen daha ileri düzey öğrenciler için yüz yüze modeli denemeyi seçebilir ve onları çevrimiçi olarak daha zorlu hale getirebilir. Bu, geri kalan öğrenci grubunun dikkatini öğretmene vermeye devam etmesini sağlayacaktır.

Bir öğretmenin bir dönem sonunda belirli bir standarda ulaşabilmesi için sınıfın eğitimine devam etmesi gerektiği de olabilir. Ancak, zorluk çeken öğrencilere yardım etmek için sürekli geri dönmek zorunda kalıyorlarsa, sınıfın geri kalanının ilerlemesi engelleniyor olabilir. Bu gibi durumlarda, çevrimiçi bir yüz yüze model benimsemek yararlı olabilir. Bu senaryoda, dijital ekipman, daha az başarılı öğrenciler tarafından çevrimiçi tekrar dersleri yapmak veya akademik yılın başlarında kaçırmış olabilecekleri yerleri kapatmak için kullanılabilir.

Bu anlamda, yüz yüze model gerçekten standart pedagojik teknikleri desteklemek için kullanılan karma bir öğrenme yaklaşımıdır.

Sınıf tableti gibi sınıf içi teknolojiyi kullanarak, sınıfın geri kalanının yüz yüze öğretimle sağlam ilerleme kaydetmesini sağlayacak şekilde bireysel öğrenciler için bir öğretim kaynağı görevi görür.

Sınıf tableti gibi sınıf içi teknolojiyi, bireysel öğrenciler için bir öğretim kaynağı olarak kullanırken, böylece sınıfın geri kalanı yüz yüze öğretimle sağlam bir ilerleme kaydedebilir.

Yüz Yüze Modelin Faydaları Nelerdir?

Yüz yüze model, sınıfın ortalama hızında ve öğrenme kapasitesinde devam ederek boğulduklarını hisseden yüksek başarılı öğrenciler arasında uygulandığında özellikle faydalıdır. Ortalama öğrenme oranının gerisinde kalan ve ekstra yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için de aynı derecede faydalıdır. Yüz yüze modelden tek fark, bu tür ek yardımın doğrudan öğretmen veya öğretim görevlisi tarafından değil, dijital araçlarla sunulmasıdır.

Eğitimciler için ana avantaj, modelin tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını uyarlanabilir bir şekilde desteklemenin basit bir yolunu sağlamasıdır. En son eğitim yazılımı araçlarını kullanarak, öğretmenler eğitim ölçeğinin her iki ucundaki öğrencilerin ihtiyaçları tarafından çok fazla rahatsız edilmeden, öğrencilerinin çoğunluğunun ihtiyaçlarını doğrudan desteklemeye devam edebilirler.

The Face-to-Face Model of Blended Learning Explained

Yüz Yüze Model Nasıl Uygulanır?
Öğrencilerin kullanması için sınıfta birkaç dijital cihazdan daha fazlasına ihtiyaç duymadığından, yüz yüze karma öğrenme modelinin uygulanması nispeten ucuzdur. El cihazlarının yanı sıra çevrimiçi eğitim kaynaklarına erişimi olan ortak bilgisayar terminalleri ilerlemek için yeterlidir. Kulaklıklar, örneğin öğrencilerin videolar aracılığıyla eğitim içeriklerini dinleyeceği durumlarda da kullanışlıdır, çünkü bunlar, sınıf içi yüz yüze öğretimin geri kalanının dikkati dağılmadan devam etmesine olanak tanır.

Çoğu durumda, yüz yüze model, öğrencilerin sınıfın geri kalanının aynı anda yapmadığı işleri aynı fiziksel ortamda tamamlamalarına olanak tanır. Dijital olarak verilen bazı ödevlerin evde tamamlanması da mümkündür. Yüz yüze model bu şekilde kullanılırsa, öğrencilerin ya evde uyumlu bilgisayar donanımına sahip olmaları ya da okulun dijital kaynaklarını ödünç alabilmeleri gerekecektir.

Yüz Yüze Model Hakkında Son Söz

Yüz yüze karma öğrenme modelinin önemli bir yönü, standart eğitim tekniklerinin katılımı sürdürmeye devam etmesine izin vermesidir. Tüm sınıfın iyiliği için gereksiz kesintiler olmadan, ders sunumunu kolaylaştırmak için dijital teknolojiyi kullandığından, geleneksel öğretim yöntemleriyle ilişkilendirilen bir karma öğrenme modelidir.

Karma öğrenme hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, konuyu burada bütünüyle ele alıyoruz. Veya teknoloji ve öğrenim arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen Viewsonic eğitim çözümleri sayfasını ziyaret etmekten çekinmeyin.