ViewSonic Library > Eğitim > Sınıflardaki Teknoloji > İnteraktif Öğrenme Platformu Seçme Kılavuzu

İnteraktif Öğrenme Platformu Seçme Kılavuzu

İnteraktif öğrenme platformlarının öğrenci öğrenme sonuçlarını geliştirme gücü yadsınamaz. Herhangi bir sanal ortamın temel unsuru olarak öğrencilere içerikle, akranlarıyla ve eğitmenlerle aktif olarak etkileşimde bulunabilecekleri bir alan sağlarlar. Ancak sonsuz gibi görünen Eğitim Teknolojisi çözümleri denizinin ortasında doğru platformu seçmek zorlu bir iştir.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için, interaktif bir öğrenme platformu seçerken dikkate alınması gereken temel faktörleri görmek için okumaya devam edin.

EdTech, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme, gerçek zamanlı geri bildirim ve geniş kaynaklar sunarken, öğretmenlere ilgi çekici dersler oluşturma ve öğretimi kişiye özel uyarlama olanağı sağlar. Bu durum oyunlaştırma, nano-öğrenme, eğitim ekosistemleri ve mobil öncelikli öğrenme gibi trendleri körüklerken, Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR) ve metaverse öğrenimi gibi fütüristik gelişmeler de ufukta görünüyor. Bu nedenle okullar kapsamlı, güvenilir ve uyarlanabilir Eğitim Teknolojisi çözümleri talep etmektedir ve etkileşimli öğrenme platformları bunun merkezinde yer almaktadır.

İnteraktif Öğrenme Platformları Nelerdir?

Doğru interaktif öğrenme platformunu seçmek, öğrencilerin içerikle, akranlarıyla ve eğitmenlerle aktif olarak etkileşim kurabileceği sanal bir ortam yaratmanın önemli bir adımıdır. Bu platformlar multimedya içeriği, testler, gerçek zamanlı geri bildirim ve işbirliği araçları gibi çeşitli özellikler sunarak öğrenme çıktılarını zenginleştirir. Ancak interaktif öğrenme platformları arasında ortak olan şey, öğrenmeyi daha ilgi çekici, erişilebilir ve etkili hale getirmeleridir.

Bu platformlar popülerdir çünkü öğrencilerin kavrama becerilerini geliştirmelerine ve işbirliği, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve iletişim gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine aktif olarak katkıda bulunurlar. Ancak piyasada çok sayıda interaktif öğrenme platformu mevcut olduğundan doğru olanı seçmek zor olabilir. Bunun üstesinden gelmek için öğretmenlerin ve yöneticilerin dikkate alması gereken temel faktörleri sunuyoruz.

Choosing an Interactive Learning Platform

Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

İnteraktif öğrenme platformları eğitim ekosisteminin merkezinde yer almalıdır; dolayısıyla öğretmenlerin temel bilgilerin ötesine geçen bir platforma ihtiyacı var. Öğrencilerde 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için, öğretmenleri derin kavrayışı ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini teşvik eden ilgi çekici dersler hazırlayacak araç ve kaynaklarla güçlendirmelidir. Aynı derecede önemli olan, öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif katılımını, işbirliğini ve iletişimi kolaylaştırmasıdır.

Sınıfta Etkileşim

Öğrencilerin öğrenmelerinde aktif bir rol oynamadan sadece bilgiyi özümsediği pasif öğrenme günleri geride kaldı. Günümüzde amaç, sınıf içinde akran işbirliğini, dijital araçlarla etkileşimi ve öğretmen-öğrenci iletişimini teşvik etmektir. Bu talepleri karşılamak için eğitimciler ders etkileşimini ön planda tutan etkileşimli öğrenme platformlarını düşünmelidir.

Harika çevrimiçi öğrenme platformları, sanal sınıflardan multimedya sunumlarına, tartışma forumlarından dinamik değerlendirmelere kadar çeşitli etkileşimli öğeler sunarak geleneksel ders sunumunun ötesine geçer. Eğitmenler, bu kaynakları kullanarak, farklı öğrenme tercihlerine hitap eden ve katılımı teşvik eden öğrenci merkezli dersler hazırlayabilir. Bu, öğrencilerin katılımını, motivasyonunu ve kavramasını geliştirmeye yardımcı olabilir.

Ayrıca öğretmenler, bu platformların öğrencilerin gelecekteki kariyerlerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları işbirliği, iletişim ve problem çözme becerilerini destekleyip desteklemediğini değerlendirmelidir. Paylaşılan belgeler, gerçek zamanlı iletişim ve işbirlikçi proje araçlarıyla donatılmış etkileşimli platformlar bu yetkinlikleri geliştirebilir. Öğrenmenin eğlenceli olabileceğini unutmayın; bu nedenle dijital öğrenme platformunun bu yeterlilikleri oyunlaştırılmış özellikler veya metaverse öğrenimi gibi sanal ortamlarla entegrasyon yoluyla geliştirip geliştiremeyeceğini de düşünün.

Ders Planlama Araçları

Geleneksel sınıflarda ders kitapları ve çalışma notları gibi fiziksel materyaller önemli bir rol oynamaktadır. İnteraktif öğrenme platformları bu durumu değiştirdi; önceden hazırlanmış ders planları, testler, oyunlar, videolar ve sunumlar gibi çeşitli multimedya kaynaklarına anında erişim sunarak ders hazırlığını kolaylaştırdı. Bu, öğretmenlerin zamanlarını öğretim yöntemlerini geliştirmeye ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri yaratmaya odaklamalarını sağlar. ViewSonic Originals, eğitimcilere önceden hazırlanmış geniş bir multimedya ders içeriği yelpazesi sunması nedeniyle bu açıdan öne çıkıyor.

Önceden hazırlanmış kaynaklar değerli olsa da her zaman bireysel ihtiyaçlara veya müfredat değişikliklerine uygun değildir. Bu nedenle, sürükle ve bırak işlevi ve şablonlar gibi özelliklerle kaynak özelleştirmesini veya sıfırdan ders oluşturmayı kullanıcı dostu hale getiren platformları dikkate almak çok önemlidir. myViewBoard Dijital Tahta, dinamik dersler sunmak için OLF formatıyla desteklenen sonsuz kanvası kullanarak bunun için mükemmeldir. Öğretmenler, öğrencilerin kavrama düzeyine uyacak şekilde ders içeriğinde gerçek zamanlı ayarlamalar yapabildiğinden, kişiselleştirilmiş öğretime olanak tanır.

Interactive Learning Platforms offer time-saving lesson planning tools

Entegrasyon ve Uyumluluk

Tıpkı bir yapbozun parçalarının birbirine uyduğundan emin olmak gibi, öğretmenler de potansiyel interaktif öğrenme platformlarının eğitim ekosistemlerindeki cihaz, işletim sistemi ve yazılım karışımına ne kadar iyi uyum sağladığını düşünmelidir. İnteraktif bir öğrenme platformunun cihazlar arası uyumluluğu, erişilebilirliği teşvik ettiği ve öğretmenlerin ve öğrencilerin tercih ettikleri cihazlarda özelliklerinden en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağladığı için önemlidir. Hem web tabanlı hem de indirilen uygulamalar sunan bir platform seçmek, öğretmenler ve öğrenciler arasında sorunsuz bir veri, kaynak ve araç akışı için zemin hazırlar.

Seçilen çevrimiçi öğrenme platformu, mevcut iş akışınızla kusursuz bir şekilde bütünleşmemelidir; aynı zamanda Eğitim Teknolojisinin gelişen ortamına da uyarlanabilir olmalıdır. Gelecekteki uyumluluk göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir platformu tercih etmek, öğretmenlerin platformu öğrenmeye ve bunun için materyaller geliştirmeye harcadıkları zamanın gelecek yıllarda karşılığını alacağını garanti eder. Bu, ders materyallerinin Eğitim Teknolojisi gelişmeleriyle birlikte gelişmesini ve müfredat güncellemelerine kolayca uyum sağlamasını sağlar.

Eğitimcilerin iş akışlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak ve kaynakların zahmetsizce oluşturulmasını, düzenlenmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırmak için myViewBoard, mobil ve masaüstü cihazlarda çalışır ve hatta güncelliğini kaybetmiş dijital beyaz tahta formatlarının ücretsiz yükseltilmesini sunar. Bu, sorunsuz bir geçiş süreci için öğretmenlerin mevcut materyallerinin korunmasına yardımcı olur.

myViewBoard

Your Integrated
Learning Platform

Learn more >

Yöneticinin Öncelikleri

Doğru interaktif öğrenme platformu, yönetim verimliliğini artırabilir ve öğrenci bilgilerinin işlenmesinden iletişim araçlarının geliştirilmesine kadar idari görevleri basitleştirebilir. Bu, kaynak tahsisi ve iletişimin güçlendirilmesine yardımcı olarak öğrenci katılımının arttığı ve öğrenme hedeflerinin altüst olduğu bir eğitim ekosistemi yaratabilir. Ancak bu sihrin gerçekleşmesi için BT yöneticilerinin, seçilen platformun okulun mevcut ağ altyapısına sorunsuz bir şekilde uyduğundan emin olarak teknik bilgileriyle katkıda bulunmaları gerekiyor.

Bu, en iyi interaktif öğrenme platformunu seçmeyi bir ekip çalışması haline getirir. Okul ve BT yöneticileri güçlerini birleştirerek platformun okulun genel hedeflerine, teknik yeteneklerine ve bütçesine uygun olmasını sağlayabilirler. Öncelikleri uyumlu hale geldiğinde okul, eğitim ekosistemine yaptığı bu yatırımın uzun vadeli ödüllerini alabilir.

Kolay Kurulum ve Uyumluluk

Okul yöneticileri, ileri öğrenme platformlarının entegre edilmesinde, paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanmasında, eğitim girişimlerinin geliştirilmesinde ve etkili bir iletişim ağının oluşturulmasında baş planlamacı haline gelir. Bunun da ötesinde, platformun lisans veya abonelik ücretlerinin yanı sıra potansiyel donanım yükseltmeleri, değiştirmeler, ek yazılımlar ve sürekli bakım desteğini de kapsayan kapsamlı bir bütçe hazırlamaları gerekiyor.

Bu, yeni platformların uygulanmasının neden baş ağrısı olabileceğini gün gibi açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle yöneticilerin potansiyel çözümlerin ölçeklenebilirliğini ve kurulum esnekliğini tartması gerekir: Kurulumu kolay mı? Tescilli donanıma kilitli mi? Okulun mevcut eğitim ekosistemine uyuyor mu? Bu soruları sormak büyük aksaklıklardan ve maliyetlerden kaçınmanıza yardımcı olabilir.

myViewBoard gibi cihazdan bağımsız bir çözüm bu zorluğun üstesinden gelir. Bu platformlar, özel donanımın kısıtlamalarından bağımsız, cihazlar arasında tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlayarak değişen BT gereksinimlerine uyum sağlar. Cihazdan bağımsız bir öğrenme platformu tercih edilirse, öğrenme platformu geçiş döneminde çalışabilir ve yeni donanım entegre edilirken kesintiler en aza indirilebilir.

Siber Güvenlik ve Veri Koruma

Bulut tabanlı çözümlerin ve uzaktan öğrenmenin ne kadar yaygın hale geldiği göz önüne alındığında, güçlü siber güvenlik önlemlerine olan ihtiyaç hızla arttı. İnteraktif öğrenme platformları hassas öğrenci verileri içerdiğinden yöneticilerin okul verilerinin sıkı güvenliğini sağlaması gerekir. Bu, potansiyel interaktif öğrenme platformlarının güvenlik özelliklerine göre değerlendirilmesini önemli kılmaktadır: Uzaktan erişim güvenliği sunuyor mu? Peki ya kullanıcı izni yönetimi? Gelişmiş siber tehditlere dayanabilir mi?

İdeal bir platform, siber güvenlik kontrolleriyle ekstra yol kat eder. Gelişmiş bir eğitim platformu, yöneticilere kullanıcı izinleri, erişim günlükleri, uzak masaüstü kontrolü ve ürün yazılımı güncellemeleri üzerinde merkezi kontrol sağlayarak okul verilerinin güvenliğini sağlar. myViewBoard Manager uygulaması bu konuda özellikle iyidir ve BT personeline cihaz sağlığı, ağ bağlantısı, yazılım performansı ve güvenlik olaylarının izlenmesine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sunar.

myViewBoard Manager

Seamless Device Management

Explore >

Destek, Eğitim ve Bakım

Kesintisiz ve güvenli çalışması için düzenli bakım, gerçek zamanlı izleme ve hızlı sorun giderme, interaktif bir öğrenme platformunun temel özellikleridir. Bu nedenle, değerlendiriciler olarak Yöneticiler, çözümün BT personeline duyarlı teknik destek, kullanışlı sorun giderme ipuçları ve kapsamlı belgelerle donatılıp donatılmadığını araştırmalıdır. Daha da iyisi, öğretmenlere ve idari personele özel olarak hazırlanmış sağlam eğitim seçenekleri ve sağlam destekle donatılmış olarak gelmelidir.

Okul personelindeki herkes teknoloji sihirbazı olmadığından, bir platformu kurup çalıştırmak zor olabilir. Bu sürekli destek gerektirir, dolayısıyla kullanıcı forumları, çevrimiçi topluluklar ve bilgi tabanları gibi self servis çözümler çok kullanışlıdır. Daha da iyisi, mükemmel bir çözüm, eğitim ekibini isteğe bağlı eğitim modülleri, sanal atölye çalışmaları, web seminerleri ve kişiselleştirilmiş oturumlar gibi çeşitli öğrenme tercihlerini karşılayan mesleki gelişim fırsatlarıyla güçlendirecektir.

ViewSonic Educator Community

Growing Together

Join Now

Sonuç

Bir okul için doğru interaktif öğrenme platformunu seçmek, öğretmenlerin ve yöneticilerin düşüncelerini dengelemeyi gerektirir. Öğretmenler, dinamik dersler oluşturma, aktif öğrenci katılımını teşvik etme ve çeşitli cihazlara ve gelecekteki trendlere uyum sağlama konusunda kendilerini güçlendiren platformlara öncelik vermelidir. Bu arada yöneticilerin kusursuz entegrasyon, güçlü siber güvenlik ve sürekli destek, eğitim ve bakım sağlamaları gerekiyor. Bu dengenin sağlanması, seçilen platformun yalnızca öğretme ve öğrenme deneyimini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda okulun teknolojik altyapısı ve uzun vadeli hedefleriyle etkili bir şekilde uyum sağlamasını da sağlar.

Tüm bunlar dikkate alındığında myViewBoard olağanüstü bir interaktif öğrenme platformu olarak öne çıkıyor. Öğretmenleri güçlendirerek ve mevcut iş akışları ve BT altyapısıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek önemli olan tüm kutuları işaretler. Sonuç olarak okulların bugünün ve yarının ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı ve ileriye dönük interaktif bir öğrenme çözümü sunuyor.