ŘEŠENÍ

Vizuální zapojení studentů

Zapojení studenti se aktivně podílejí na svém vzdělávání. Vzdělávací řešení ViewSonic upoutají a udrží pozornost studentů.

Proč je vizuální zapojení důležité?

Zapojení žáci lépe udržují pozornost, lépe si pamatují a lépe se učí.

Upoutejte pozornost studentů pomocí multimediálního obsahu.

Podpořte jasnější myšlení pomocí vizuálních podnětů.

Interagujte přímo s obsahem na obrazovce jako třída.


PŘÍPADOVÁ STUDIE

Vizuální zapojení a hybridní výuka se společností ViewSonic


Díky interaktivním displejům ViewBoard a kompletní sadě digitálních výukových nástrojů myViewBoard se Státní univerzitě Batangas podařilo zvýšit zapojení studentů a udržet výuku otevřenou jak pro prezenční, tak pro dálkové studenty.

PŘEČÍST SI STRUČNÝ PŘEHLED ŘEŠENÍ  
VÍCE ZDROJŮ  

Výhody vizuálního vzdělávacího prostředí

Poskytněte studentům jasnější představu pomocí vizuálních médií

Zvyšte pozornost

Zapojte žákovu mysl
použitím více médií.

Zvyšte porozumění

Použijte širší škálu příkladů, abyste lépe sdělili své myšlenky.

Zlepšete výsledky

Zlepšete výkony žáků
prostřednictvím vizuální výuky.

Vedení myšlenek pro zapojení studentů

Přesvědčte se, jakou změnu přinese výuka s více médii.