ŘEŠENÍ

Podpora inkluzivního vzdělávání

Každý student má jedinečné vzdělávací potřeby. Moderní technologie EdTech zpřístupňují vzdělávání všem studentům díky lepší konektivitě a dostupnosti.

Co je součástí inkluzivního vzdělávacího prostředí?

Moderní technologie mohou odbourat bariéry a vytvořit podpůrné prostředí pro všechny studenty

Výuky se mohou účastnit všichni studenti.

Učitelé se mohou soustředit na potřeby žáků.

Učebna je navržena pro rozmanitost studentů.


STRUČNÝ PŘEHLED ŘEŠENÍ

ViewSonic řešení pro inkluzivní výuku


Zjistěte více o překonávání překážek, aby bylo učení přístupnější.

PŘEČÍST SI STRUČNÝ PŘEHLED ŘEŠENÍ  
VÍCE ZDROJŮ  

Výhody skutečně inkluzivní třídy

Učební prostředí zaměřené na studenty přirozeně podporuje zapojení studentů do jejich vzdělávání

Lepší výsledky

Inkluzivní třída se může přizpůsobit všem schopnostem, stylům a úrovním učení.

Zvýšený pocit sounáležitosti

Studenti jsou vedeni k tomu, aby si vážili své jedinečnosti a oceňovali odlišnosti svých vrstevníků.

Komplexní vzdělávání

Studenti, kteří mají prostor být sami sebou, se mohou lépe vzdělávat a skutečně vyniknout.

Získejte více informací o inkluzivní výuce od špiček v oboru

Změňte životy studentů díky rozmanitým vzdělávacím zkušenostem.