ViewSonic Library > Eğitim > Teknoloji ile Eğitim > SCALE-UP Sınıf Teknolojisi: Öğrenme Ortamını Desteklemek

SCALE-UP Sınıf Teknolojisi: Öğrenme Ortamını Desteklemek

SCALE-UP sınıfları, geleneksel eğitimi tersine kullanır. Öğretmenlerin ders anlatması ve öğrencilerin kendilerinin ayırdığı zamanda ödev yapması yerine, öğrenciler temel materyalleri kendi ayırdıkları zamanlarda öğrenirler ve ders sırasında pekiştirme görevleri yaparlar. Öğretmen veya eğitmen, yardım ve geri bildirim sunarak dolaşır ve öğrenciler, teknoloji kullanımı yoluyla sıklıkla işbirliği yapmaya teşvik edilir. Ve sosyal deney bazı etkileyici sonuçlar vermiştir. SCALE-UP’ın eğitimi nasıl değiştirdiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki makalenin tamamını okuyun.

Teknolojiyi sınıflarımızda nasıl geliştirebiliriz?

Teknolojinin eğitim üzerindeki kuvvetli etkisine rağmen, birçok sınıf yapısı ve öğretim yöntemi yıllar içinde pek değişmemiştir. Eğitim sektörü, büyük değişim ve inovasyon söz konusu olduğunda, genellikle yavaş bir şekilde gelişmiştir. Ancak dijital dönüşümün erişimini her sektöre yaymasıyla bu eğilim değişiyor olabilir.

Öğrenme ortamları daha esnek hale geliyor, öğretim yöntemleri farklı öğrenme tarzlarına uyum sağlamak için değişiyor ve öğrenci işbirliği sınıfta giderek daha önemli bir rol oynuyor.

SCALE-UP sınıfı, bu güçlü değişimlere bir örnektir. Ters Pedagojilerle Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme Ortamı anlamına gelen SCALE-UP, öğrenci işbirliğine büyük önem veren öğretme ve öğrenmeye yönelik popüler yeni bir yaklaşımdır.

SCALE-UP, teknolojinin nasıl kullanıldığı da dahil olmak üzere geleneksel sınıfın birçok yönünü alt üst ediyor. Eğitimde SCALE-UP için Tam Kılavuza buradan bakın.

Daha fazla okul SCALE-UP ve diğer işbirlikçi öğretim modellerini benimsemeye başladıkça, orta ve yüksek öğrenimdeki BT uzmanları, öğrencilerin bu yeni ortamlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için gereken teknolojiyi sağlayarak, onları desteklemeye hazır olmalıdır. SCALE-UP sınıfı, öğrenci işbirliğine büyük önem vermektedir.

SCALE-UP Nedir?

SCALE-UP sınıfları geleneksel olanlardan çok farklı çalışır. Öğrenciler ders içeriğini dersler yoluyla almak ve daha sonra problemler ve projeler üzerinde kendilerinin ayırdığı zamanda çalışmak yerine, derse gelmeden önce temel içeriği sindirmekten sorumludur. Bu yaklaşım, öğrencilerin bu bilgileri problemlere, projelere ve tartışmalara uygulamalarına izin veren bir sonraki seviye grup aktiviteleri için sınıf zamanını serbest bırakır.

Peki eğitmenler nerede? Aralarında dolaşıyorlar, anlayıp anlamadıklarını ölçüyorlar, öğrencilere daha zor kavramlarda yardımcı oluyorlar ve grup etkinliklerinde rehberlik sağlıyorlar. Eğitmenler, ekiplerin kendi hızlarında çalışması için yeterince “mesafeli”, ancak öğrenmeyi kolaylaştırmak için ne zaman ve nerede gerektiğinde geri bildirimde bulunabilecek kadar “müdahil”dirler.

Çevrenin kendisi de çok farklı görünmektedir zira bir sınıftan çok bir restorana benzer. Koltuk sıralarının yerini yuvarlak masalar alır ve temel teknoloji bileşenleri odanın etrafındaki stratejik konumlara yerleştirilir. SCALE-UP yaklaşımı – ve oda düzeni – hem küçük hem de büyük sınıflar için eşit derecede geçerlidir.

1990’ların ortalarında, Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Robert Beichner tarafından geliştirilen SCALE-UP, şu anda ortaokullarda, kolejlerde ve üniversitelerde kullanılmaktadır; öğrenci başarısının sonuçları daha fazla yayınlandıkça benimseme artmaya devam etmektedir. SCALE-UP yaklaşımı, bir üst kademe grup aktiviteleri için sınıf zamanını serbest bırakır.

Eğitimde İnovasyon

SCALE-UP_İnfografik

Bu gözlemler araştırmalarla desteklenmektedir. Kuzey Carolina Eyaletinde, başlangıç fiziği için başarısızlık oranı %30’dan %10’a düşmüştür. Afrika kökenli amerikalı ve kız öğrenciler için başarısızlık oranları daha da düşmüştür. Test sonuçları, %16’ya varan öğrenme kazanımlarını göstermektedir.

Ayrıca, beş yıl boyunca SCALE-UP sınıflarında devamlılık, hiç devam zorunluluğu olmaksızın ortalama %93’tür. Öğrenciler, SCALE-UP öğrenim modüllerine çok yüksek memnuniyet dereceleri vermiştir – 5,5 üzerinden ortalama 4,37

Bu başarı oranlarıyla, günümüz sınıflarının SCALE-UP gibi daha işbirlikçi öğrenme ortamlarına geçmeye başlamasına şaşmamak gerek.

yüzde_93

SCALE-UP sınıfının devam zorunluluğu olmadan ortalama devamlılık

 

SCALE-UP Sınıfında Teknoloji

SCALE-UP sınıfında grup tartışmaları, uygulamalı projeler, çok parçalı problemler, interaktif modüller, demolar, simülasyonlar, deneyler, sunumlar, laboratuvarlar, yarışmalar ve anlayıp anlamadığını veya öğrenci katılımını kontrol eden “tıklama soruları” dahil olmak üzere birçok farklı etkinlik gerçekleşir. Bu etkinliklerin tümü, sınıfta gereken teknolojiyi ve bileşenlerin düzenlenme şeklini etkileyebilir.

SCALE-UP sınıf çalışmasına doğru teknolojiyi dahil etmek, öğrenme sürecini kolaylaştırarak, bağımsız araştırma, sesli ve görüntülü sunumlar, interaktif etkinlikler, sınıf çapında paylaşım ve çok daha fazlasını sağlar. Örneğin öğrenciler, fikirleri veya çözümleri ekipleriyle veya tüm sınıfla paylaşmak için projeksiyon ve ekran paylaşım teknolojisini kullanabilirler. Eğitmenler, bir konferans salonunu, A/V odasını ve laboratuvarı tek bir alanda birleştirebilecekleri teknolojiyi kullanabilir.

SCALE-UP sınıfları, tipik olarak, eğitmenin iş istasyonu, merkezi bir konumda olacak şekilde, dokuz öğrencilik masalarda düzenlenir. Öğrenciler, her biri bir bilgisayarı paylaşan üç takıma ayrılabilir veya bir bilgisayar tüm masa arasında paylaşılabilir. Dijital tahtalar ve/veya düz panel ekranlar, her öğrencinin iyi bir erişim ve görüşe sahip olması için çevre duvarlarına stratejik olarak yerleştirilir. İdeal olarak, her öğrenci diğer öğrencileri de görebilir. Elbette Wi-Fi, yeterli şarj istasyonları ve dijital tahtalar çok önemlidir. Daha büyük alanlar için mikrofonlar ve diğer ses ekipmanları gerekebilir.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, özellikle dijital tahta alanının SCALE-UP sınıfındaki en kritik bileşen olduğunu gösteriyor. SCALE-UP öğrencileri, dijital tahtaların kendi öğrenme deneyimlerini geliştirdiğini anketlerde belirtmişlerdir. Dijital tahtalar ayrıca Amerikan Fizik Öğretmenleri Birliği tarafından sıralanan temel SCALE-UP bileşenleri listesinin başında gelir; bunu öğrenci bilgisayarları ile projeksiyon ve ekran paylaşım ekipmanları izler.

SCALE-UP sınıfları, bir konferans salonu kadar çok öğrenciyi barındırmasa da, alanın tamamı öğrencilerin öğrenimine ayrılmıştır. İyi seçilmiş ve iyi yerleştirilmiş teknoloji, bu alanın en üretken ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Ayrıca öğrencilere, özellikle sunumları ve işbirliğini kolaylaştırmak söz konusu olduğunda, teknolojik beceriler geliştirme fırsatı sunar.

ViewSonic ViewBoard Teknolojisinin Uygun Olduğu Yerler

scale_up_sınıf_teknolojisi

SCALE-UP sınıfında dijital tahta, projeksiyon ve ekran paylaşımı özelliklerinin önemi göz önüne alındığında, ViewSonic® ViewBoard® teknolojisi bu ve diğer işbirliği ortamları için benzersiz bir şekilde uygundur. Bulut tabanlı ViewSonic myViewBoard™ yazılımıyla eşleştirildiğinde çözüm, çok çeşitli öğrenme alanlarında iletişimi ve işbirliğini artırabilir.

İster SCALE-UP’a parağınızla dokunun, ister tam ölçekli SCALE-UP kullanın, ister daha işbirlikçi bir şeye doğru gidiyor olun, ViewSonic ViewBoard teknolojisi, sınıfları hayata geçirmede merkezi bir rol oynayabilir.

SCALE-UP_Eğitimde_İnovasyon

Daha Fazla Öğrenin

İyi tasarlanmış, iyi donanımlı bir sınıf, problem çözmeyi, yaratıcılığı teşvik eden ve bilgi paylaşımını artıran ayrıcalıklı öğrenme deneyimleri sağlayabilir. ViewSonic ViewBoard ekranlarının ve myViewBoard yazılımının nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.