ViewSonic Library > Eğitim > Teknoloji ile Eğitim > Eğitim Değerlendirme Araçları Etkili Bir Şekilde Nasıl Kullanılır

Eğitim Değerlendirme Araçları Etkili Bir Şekilde Nasıl Kullanılır

Özetleyici değerlendirme ve biçimlendirici değerlendirme, öğretmenler için iki değerli araçtır. Çok farklı olsalar da, bütüncül eğitim için eşit derecede önemlidirler. Özetleyici değerlendirmeler, bir öğretim döneminin sonunda teslim edilir. Biçimlendirici değerlendirmeler, ilerlemeyi ve anlayışı kontrol etmek için eğitim boyunca sunulur. Eğitimdeki çoğu şey gibi, her ikisine de teknolojinin etkili bir şekilde uygulanmasıyla yardım edilir. Öğretiminizde özetleyici değerlendirme ve biçimlendirici değerlendirmeyi en iyi şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.

Eğitimci olmanın temel bileşenleri hazırlık, öğretim ve değerlendirmedir. Bugün eğitim değerlendirmesi tartışmasına daha derinlemesine dalacağız. Edutopia.org‘a göre, eğitimsel değerlendirme, öğretimin ve öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu karşılaştırma için, eğitim değerlendirmesine iki kategori altında bakacağız: özetleyici ve biçimlendirici. Her birinin, öğrencilerin öğrenme çıktılarını bütünsel olarak analiz etmede oynayacağı rol vardır.

Özetleyici Değerlendirme Nedir?

Özetleyici bir değerlendirme, sonunda yapılan bir değerlendirmedir. Bir grup öğrencinin öğretmen, okulun yönetim kurulu ve hükümet tarafından belirlenen standartları karşılayıp karşılamadığını nasıl adil bir şekilde anlayabiliriz? Geleneksel olarak, cevap, öğretim süresi tamamlandıktan sonra öğrencilere bir test veya değerlendirme vermekte yatmaktadır.

Özet değerlendirmeler genellikle bir projenin, ünitenin, dersin, dönemin, programın veya okul yılının sonunda yapılır. Bir cümleyle: Özetleyici değerlendirme, öğrencilerin bir öğretim ünitesini tamamladıktan sonra öğrenmelerini, belirlenmiş bir standart veya kriterle karşılaştırarak değerlendirmektir.

An Example of Summative Assessment

Örneğin, bir öğretmen bir grup öğrenciye birkaç matematik kavramı gösterir, örnekler ve uygulama verilir ve öğretmen, öğrencilerin işlenen kavramları iyi anladığını hisseder.

Öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmada gerçekten başarılı olup olmadıklarını değerlendirmek için dönem sonunda bir test yapılır. Öğrenciler başarılı olursa, sonuçlar sınıfın çoğunluğu ve ortaya konan standartlarla aynı olurdu. Başarısız olursa, öğrencilerin sonuçları nispeten daha düşük ve standartların altında olacaktır. Daha sonra ayarlamalar, gelecekteki ihtiyaçlarına en uygun şekilde yapılabilir.

Özetleyici Değerlendirmenin Farklı Biçimleri Nelerdir?

 • Vize
 • Final
 • Dönem Ödevleri
 • Makaleler/Yazılar
 • Standartlaştırılmış testler (Common Core Testing, AP, SAT, Lise Çıkış Sınavı, Üniversite Giriş Sınavları, GED)

Özetleyici Değerlendirme Ne Zaman Kullanılır?

 • Bir projenin, ünitenin, dersin, dönemin, programın veya okul yılının sonu

Özetleyici Değerlendirmenin Faydaları

 • Ölçeklenebilir: Değerlendirmeler herhangi bir sayıda öğrenci için kullanılabilir.
 • Çoğaltılabilir: Değerlendirmeler farklı öğrenci gruplarıyla tekrar tekrar kullanılabilir.
 • Standartlaştırılmış: Değerlendirmeler, konudaki tüm öğrenciler için aynıdır.
 • İzlenebilir: Sonuçlar belirsiz faktörlere değil, belirlenen kriterlere dayalıdır.
 • Karşılaştırılabilir: Sonuçlar bir kıyaslama ve diğer öğrencilerle karşılaştırılabilir.
 • Hızlı: Tüm öğrencilere aynı anda aynı değerlendirme verilir.

Özetleyici Değerlendirmenin Dezavantajları

 • Düşük yaratıcılık: Öğretmenler bireyselliği ve öğretim konularının çeşitliliğini kaybeder.
 • Düşük uyarlanabilirlik: Öğretmenler, öğrenciler ilerledikçe öğrencilerin ihtiyaçlarına uyum sağlama yeteneğini kaybeder.
 • Gecikme: Öğretmenler, öğretim sürecinin sonuna kadar öğrenme başarısının sonucunu bilmezler.

Biçimlendirici Değerlendirme Nedir?

Biçimlendirici değerlendirmeler, ilerledikçe yapılan değerlendirmelerdir. Öğretmen, öğretim süreci boyunca öğrencilerin anlama, öğrenme ve ilerlemelerini değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu genellikle ders işlenirken yapılır ve ders bitene kadar devam eder. Başka bir deyişle, biçimlendirici değerlendirmeler, öğrencilerin öğrendiklerini öğrenirken değerlendirir.

An Example of a Formative Assessment

Örneğin, bir öğretmen sınıfa birkaç bilim gerçeğini açıklar. Gerçekleri ne kadar anladıklarını test etmek için dersin sonunda onlara bir kısa sınav verilir. Öğrencilerin, derse devam etmeden önce öğrenme hedeflerini yeterince anlayıp anlamadıkları değerlendirilir.

Öğrenciler başarılı olursa, sonuçlar materyalleri iyi kavradıklarını gösterecektir. Başarısız olursa, sonuçlar eksik olacaktır. Daha sonra ek incelemeler, daha fazla uygulama ve öğretim ayarlamaları gibi bir sonraki derse geçmeden önce öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi uyacak şekilde ayarlamalar yapılabilir.

Biçimlendirici Değerlendirmenin Farklı Biçimleri

 • Quizler
 • Oylamalar/anketler
 • Ev ödevi
 • Değerlendirmeler
 • Sınıf ödevleri
 • Ünite sonu soruları
 • Özet sunumlar
 • Çalışma testleri

Özetleyici Değerlendirme Ne Zaman Kullanılır?

 • Konular, kavramlar, dersler, bölümler arasında veya resmi sınavlardan önce

Özetleyici Değerlendirmenin Faydaları

 • Yaratıcılık: Öğretmenler, öğrencilerin yeteneklerini ve kavramları anlamalarını yargılamak için yeni yollar bulmaya daha meyillidir.
 • Uyarlanabilirlik: Öğretmenler, ilerledikçe öğrencilerin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir.
 • Anında Geribildirim: Öğretmenler, sorunlu alanları hızla belirleyebilir veya çok kolay olan kavramlar arasında hızla geçiş yapabilir.
 • Sürekli Uygulama: Öğrenciler sürekli olarak uyguladıkları ve öğrendikleri üzerinde test edildikleri konusunda test edilirler.

Biçimlendirici Değerlendirmenin Sakıncaları

 • Ölçeklenebilirlik eksikliği: Belirli bir öğrenci grubuna ve sınıfın mevcut ihtiyaçlarına göre tasarlandıkları için, tüm değerlendirmeler çoğaltılamaz ve diğer öğrencilere verilemez.
 • Çoğaltma eksikliği: Değerlendirmeler büyük ölçüde değişir ve periyodik olarak verilir.
 • Standardizasyon eksikliği: Değerlendirmeler öğretmenin takdirine bağlı olarak verilir.
 • Etkisiz: Sonuçlar normalde nihai derecelendirmede resmi testlerle aynı ağırlığa sahip değildir.
 • Kıyaslanamaz: Değerlendirmeler öğretmenin takdirine bağlı olarak yapıldığından, sonuçlar evrensel olarak paylaşılamaz veya başkalarıyla karşılaştırılamaz.
 • Zaman alıcı: Kurs sırasında birçok değerlendirme, öğretim için kullanılabilecek zamandan uzaklaştırılarak birden çok kez verilir.
 • İş yükünü artırır: Birden çok değerlendirme, öğretmenin iş yükünü artırır ve biçimlendirici değerlendirmenin öğrenciler için faydalı olabilmesi için uyarlanabilirliğinin hızlı bir şekilde yapılması gerekir. Öğrencilerin ayrıca değerlendirmeler için çalışmak ve üzerinde çalışmak için zaman harcamaya devam etmesi gerekir.

Özetleyici Değerlendirme ve Biçimlendirici Değerlendirme Arasındaki Tartışma

Özetleyici değerlendirmenin öğrencilerin eğitimsel başarılarını değerlendirmenin en iyi yolu olduğu pek çok tartışmaya açıktır. Birçoğu, her öğrenciyi birey olarak gördüğümüz bir toplumda özetleyici değerlendirmelerin geçerliliğini yitirdiğini ve kapsayıcı eğitimsel ölçütlere tabi tutulmaması gerektiğini savunuyor. Öğrencileri birbirleriyle karşı karşıya getirmek, bir rekabet ortamı yaratır ve uygunluk için bastırır.

Ayrıca özetleyici değerlendirmelere daha aşırı odaklanmak birçok dezavantajı da beraberinde getirir. Öğretmenlere, belirli bir öğrenme hedefine ulaşmak için her öğrencinin alması gereken belirli miktarda bilgi ve zaman verilirse, öğretme ve öğrenme mekanik hale gelir. Bu, öğrencinin okuldaki başarısının toplamı olarak SAT gibi standart testlere yapılan vurguda açıkça görülebilir. Öğrenciler bilgi biriktirmek için değil, bir testi geçmek için çalışmaya eğilimlidirler. Öğretmenler daha sonra öğretme çabalarına göre değil, test puanlarına göre öğretme başarılarına göre derecelendirilir.

Tablonun diğer tarafının destekçileri ise özetleyici değerlendirmenin yararları olduğunu savunuyor. Her şeyden önce, öğretmene grup olarak öğrenme çıktılarına erişme yöntemini sağladığı için en verimli olanıdır. Değerlendirme sürecinin büyük kısmı sona bırakılır ve birlikte yapılır. Bu, kalitelerin daha verimli üretilmesini sağlar. Tüm öğrenciler aynı ölçütlerle notlandırılır, böylece daha az ayrımcılık yapılır ve bireylerin kayırmacılığı önlenir. Değerlendirmelerin sonuçları da kolaylıkla raporlanabilir, karşılaştırılabilir ve diğer sınıflarla çoğaltılabilir.

Biçimlendirici değerlendirmeyi destekleyenlere gelince, onlar öğretimin asıl amacının öğrencilerin kavramları anlamalarını sağlamak olduğunu savunuyorlar. Öğretmen, öğrencilerin ihtiyaçlarını sürekli analiz ederek onların ilerlemesine ilişkin çok net bir resme sahip olur. Öğretmenler ayrıca anlayış sağlamak için öğrencilerin mevcut ihtiyaçlarına uyum sağlayacak küçük ayarlamalar yapabilirler. Sadece bu değil, öğrencilere kavramların uygulanması konusunda daha fazla pratik yapılıyor ve zamanında geri bildirim veriliyor.

Biçimlendirici değerlendirmenin savunucuları için en önemlisi, periyodik değerlendirmeleri sürekli olarak yürütmek için gereken zaman ve çaba miktarıdır. Biçimlendirici değerlendirmeler eğitim süresi boyunca gün, hafta veya ay gibi birkaç kez yapılır. Bu da hem öğretmenin hem de öğrencinin iş yükünü artırmaktadır. Hem Biçimlendirici değerlendirmelerin yapılması hem de ek öğrenme hedeflerinin kapsanmasından zaman alan sonuçların gözden geçirilmesi için ders süresi ayrılır.

Bütünsel Eğitimde Özetleyici Değerlendirme ve Biçimlendirici Değerlendirme

Hem özetleyici değerlendirme hem de biçimlendirici değerlendirmelerin birçok artısı ve eksisi vardır ve çoğu öğretmen için bu, her ikisini de yapmanın dengeleyici bir eylemidir. Biçimlendirici değerlendirme, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde nerede olduklarını görmek, onlara kavramları uygulama konusunda pratik yapmak ve onları özetleyici değerlendirmelere hazırlamak için periyodik olarak kullanılır. Özetleyici değerlendirmeler daha sonra öğretim döneminin kümülatif sonuçlarını ölçmek ve öğrencilerin ilerlemesi için raporlanabilecek sonuçlar üretmek için kullanılır.

Her iki değerlendirme türü de birbirini destekler ve bütünsel eğitimsel değerlendirmede hayati bir rol oynar. Çok yönlü bir eğitimci olmak için bu iki aracı birlikte etkili bir şekilde kullanmak önemlidir. Örneğin, hangi öğrencilerin materyallerle uğraştığını görmek için her ana dersten sonra kısa sınavlar (biçimlendirici değerlendirme) kullanmak. Ödevleri, küçük sunumları ve uygulama testlerini karıştırarak buna devam edebilirsiniz.

Dönem sonunda öğrenciler, öğrenme başarılarını değerlendirmek için yapılacak bir final sınavına (toplam değerlendirme) iyi hazırlanmış olmalıdır. Son notlandırma için, her iki değerlendirme türüne de ağırlık verdiğinizden ve öğrencileri birikmiş sıkı çalışmaları ve son değerlendirmeleri için ödüllendirdiğinizden emin olun.

Eğitimsel Değerlendirme Araçları Etkili Bir Şekilde Nasıl Kullanılır?

Özetleyici Değerlendirme ve Biçimlendirici Değerlendirmenin Teknolojiyle İyileştirilmesi

Teknoloji, değerlendirme de dahil olmak üzere eğitimin birçok yönünü değiştiriyor. Örneğin ders içeriğinin dijitalleştirilmesi. Sınıf materyalleri metinden dijitale taşınıyor ve bu da ek içerik, aranabilirlik, video, görseller ve paylaşım gibi daha fazla seçenek sunuyor.

Öğretmenler daha sonra bu materyalleri kendilerinin ve öğrencilerinin kolayca erişebileceği Google Classroom gibi sınıf yönetimi yazılımına yükleyebilir. Pek çok öğretmen, öğrencilerin sohbet ve çevrimiçi forumlar gibi çevrimiçi araçları kullanarak bireysel veya grup olarak üzerinde çalışabilecekleri ödevlerini ve diğer ders çalışmalarını da dijitalleştiriyor.

Dijitalleştirmenin bir başka örneği de ViewSonic myViewBoard gibi dijital tahtalardır; öğretmenlere ve öğrencilere daha fazla yolla etkileşim kurmaları için daha fazla fırsat sağladığından sınıfta büyük yardımcılardır. Dijital tahtaları kullanarak hem öğretmenler hem de öğrenciler çizim yapmakta, e-kitapları açmakta ve video dersleri yürütmekte özgürdür. Fikir paylaşımına daha fazla yardımcı olmak için dijital tahtalar öğrencilerin kişisel bilgisayarlarına ve tabletlerine de bağlanabilir.

Hem özetleyici hem de biçimlendirici değerlendirmeler aynı şekilde teknolojideki ilerlemelerle geliştirilmektedir. Ödevler ve sınavlar gibi biçimlendirici değerlendirmeler internete bağlı cihazlarda dijital hale getirilebilir, yönetilebilir, verilebilir ve notlandırılabilir. Daha büyük ölçekte, Easy LMS gibi özetleyici değerlendirme yazılımı halihazırda birçok standart test için kullanılmaktadır. Değerlendirme yazılımı, soruları otomatik olarak karıştırabilir, bireysel öğrencilerin yeteneklerine uygun soruları seçebilir ve test sonuçlarını toplayabilir. Değerlendirme yazılımı, değerlendirme sonuçlarının oluşturulmasına, seçilmesine, yönetilmesine, derecelendirilmesine ve paylaşılmasına yardımcı olacak birçok dijital araç sunar.

Özetleyici Değerlendirme ve Biçimlendirici Değerlendirmeyi Sınıfta Bütünleştirme

Hem özetleyici değerlendirmenin hem de biçimlendirici değerlendirmenin öğretimin ve öğrenme sürecinin önemli bileşenleri olduğunu öğrendik. Bir dahaki sefere bir ders müfredatı planladığınızda, öğretim süresindeki önemli noktalara daha biçimlendirici değerlendirmeler entegre etmeyi deneyin. Ayrıca, öğrenme hedeflerini değerlendirmenin itici faktörü olmasına izin vermeden özetleyici değerlendirmelerin önemine dikkat edin. Öğrencilerinizin öğrenimini iyileştirmek için değerlendirmeleri bir araç olarak kullanın.