ViewSonic Library > Business > İçgörüler > Akıllı Perakende ve Endüstri 4.0 – Satışları Geleceğe Taşıyor

Akıllı Perakende ve Endüstri 4.0 – Satışları Geleceğe Taşıyor

Akıllı perakende, Nesnelerin İnterneti, yapay zeka ve bulut bilgi işlem gibi modern teknolojileri kullanır. Sonuçlar, makine verimliliği ve yetki dağıtma yoluyla optimizasyonu içerir. Akıllı perakende zaten benimsendiği için, uygulama hem çalışanlar hem de alışveriş yapanlar üzerinde büyük bir etki yaratıyor.

Aşağıda akıllı perakende hakkında daha fazla bilgi edinin.

Endüstri 4.0’ı ve akıllı perakendeyi henüz pek kimse duymadı ama yakında duyacaklar.

Tarih dersinde hepimiz sanayi devrimini öğrendik. Montaj hatlarından emeğin ve makineleşmenin değişen rolüne kadar, geçtiğimiz yüzyılın kafamızda kollektif bir zihinsel imgesi var.

Ancak bu, hikayenin sona erdiği yer değil. Kitlesel üretim, elektrik, otomasyon ve bilgi işlem teknolojisinin filizlenen eğilimleriyle birlikte, endüstri bir bütün olarak artık birkaç önemli devrim yaşadı – endüstri 4.0 ve akıllı perakende.

Son birkaç yılda, devrime benzer yeni bir sanayileşme aşamasına yeniden girdik. “Endüstri 4.0” olarak bilinen bu toplu endüstriyel gelişme, “Nesnelerin İnterneti”ni, siber-fiziksel sistemleri ve bulut/bilişsel bilişimi içerir.

Basitleştirilmiş bir ifadeyle, endüstri 4.0, cihazlarımızın birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu ve zaman içinde öğrenebildiğini, böylece verimliliği ve yerelleşmeyi artırdığını ifade eder. Uygulamada, bu yeni gelişmeler en açık şekilde akıllı perakende olarak bilinen bir dizi kolektif süreçte kendini gösterir.

Akıllı Perakende Nedir?

Akıllı perakende, geleneksel alışveriş yöntemleri ile modern “akıllı” teknolojiler arasındaki hibritleşmeyi ifade eder. Nesnelerin İnterneti aracılığıyla, implante edilen cihazlar ve bilgisayarlar arasındaki iletişim yoluyla veriler toplanır. Sonuç olarak, tüketiciler daha kişiselleştirilmiş, daha hızlı ve daha akıllı bir deneyimin keyfini çıkarabilir. Bu, kişiselleştirilmiş kuponlar ve akıllıca düzenlenmiş envanterler olarak ortaya çıkabilir.

Uygulamada, akıllı perakendenin en büyük varlığı, yapay zeka (AI) ile olan ilişkisidir. Bir sürecin otomasyon içermesi, özellikle bir işletme ve onun süreçleri üzerinde hem radikal hem de başka türlü etkisi olabilecek karmaşık kararlar verme yeteneğine sahip olduğu anlamına gelmez.

AI’nın süreçlere dahil edilmesiyle, bu karar verme yetkileri artık mümkün hale geldi. Bu durumda, sürekli olarak kendi kendini düzeltme ve iyileştirme yaşayacaklardır. Kulağa biraz Avengers’ın Ultron’u gibi gelebilir, ancak gerçekte akıllı perakende ve endüstri 4.0 uygulamalarından korkulacak şeyler yoktur. Bunun yerine, özellikleri, faydaları ve genel etkileri herkesi devrime katılmaya ikna etmelidir!

smart_Artboard

Akıllı Perakendenin Özellikleri Nelerdir?

Akıllı perakende ile ilgili süreçlerin uygulanması, satış endüstrisinin manzarasını tamamen değiştirdi. Aslında, birçok geleneksel perakendeci ve sektör lideri, endüstri 4.0’ı, akıllı perakendeyi ve bunların temel özelliklerini kendi iş kollarına özgü çeşitli sorunların çözümü olarak gördü. Örneğin, ademi merkeziyetçilik, optimizasyon ve şeffaflık, söz konusu çözümde gerekli rolleri oynar.

Ademi Merkeziyetçilik

Ademi merkeziyetçilik, herhangi bir ortamda, yönetim gözetimi olmadan genel karar alma ve verimliliğin sürdürüldüğüne dair güven sağlamak için büyük ölçüde yönetim kurulu genelinde güvenilirliğe bağlıdır. Aynısı, çok az manuel müdahale gerektirmesi ve saf otomasyon yoluyla süreçlerini optimize edebilmesi ve ayarlayabilmesi açısından akıllı perakende için de geçerlidir.

Şeffaflık

Akıllı perakende söz konusu olduğunda şeffaflık, tedarik zinciri boyunca ilgili verilerin mevcudiyetini ifade eder. Tüm düzeylerde kolayca elde edilebilen bilgilerle, hem insan yönetimi hem de otomatik sistemler eğilimleri not edebilecek, daha doğru seçimler yapabilecek veya hataları ortaya çıkmadan önce tespit edebilecek.

Optimizasyon

Uygun optimizasyonla akıllı perakende, daha çok yönlü ve dinamik hale gelmek için merkezi olmayan ve şeffaf doğasından yararlanır. Bu sayede, akıllı perakendeciler yalnızca sorun yaşamadan uyum sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda daha büyük perakende altyapısı için bir risk haline gelmeden önce anormalliklere karşı önlem alabilecekler.

smart_Artboard

Akıllı Perakendenin Avantajları Nelerdir?

Akıllı perakende, doğası gereği hem perakendecinin kendisi hem de daha büyük tedarik zinciri için optimize edilmiş, merkezi olmayan ve şeffaf bir satış süreci sağlar. Ancak birçok şirket, geniş özelliklerin ötesinde somut faydalara odaklanır. Bu amaçla, akıllı perakendenin faydaları arasında artan verimlilik, kalite ve çıktı sürdürülebilirliği yer alır.

Verimlilik

Kendini uyarlama ve verimlilik üzerindeki etkisi, akıllı perakendenin en büyük gücüdür. Tamamen çalışır durumdayken, verimli algoritmalar sürekli değişen bir veri akışına sürekli erişime sahip olduğunda, akıllı perakende satış ve uyarlama sürecini ve bunun çıktısını olabildiğince verimli hale getirmek için analiz edecek ve kendi kendini düzeltecektir.

Kalite

Akıllı perakendenin, potansiyel sorunları düzgün bir şekilde sıkıntılı hale gelmeden önce tespit etme ve çözme yeteneği göz önüne alındığında, nihai sonucunun asla zarar görme şansı yoktur. Bu nedenle, herhangi bir akıllı perakendecinin çıktısının kalitesi, bazen yetersiz sonuçlar veren akıllı olmayan yöntemlerle üretilenlerden daha yüksek olacaktır.

Sürdürülebilir Çıktı

Geleneksel perakende ve satış alanlarında, işçilik, çevresel ve tesadüfi faktörler nedeniyle zaman zaman kesintilerin meydana geldiği bilinmektedir. Akıllı perakende ile gelen uyarlanabilirlik ve kendi kendini düzeltme süreçleri, insan hatası olasılığını ortadan kaldırır. Bu nedenle otomasyonu, daha fazla güvenlik ve garantili çıktı sürdürülebilirliği ile sonuçlanabilir.

Akıllı Perakendenin Etkisi Nedir?

Akıllı perakende kendi başına mevcut değildir. Özellikleri ve faydaları gerçekten de her yerde mağazaların satış ve pazarlama süreçlerini değiştirmiş olsa da, etkisi çok daha ötesine geçiyor. Bu en yeni sanayi devriminin iş gücü, tedarik zinciri ve güvenlik üzerinde nasıl bir etkisi var? Öğrenmek için okumaya devam edin!

İş Gücü Beceri Değişikliği

Bir endüstrinin süreçleri, ortalama işçiyi bir şekilde etkilemeden böyle bir devrimden geçemez. Tıpkı önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi, insan işgücünün rolü değişti. Genel olarak, işçiler fiziksel emekten uzaklaşacak ve teknolojik desteğe doğru kayacak ve bu nedenle teknik bir beceri seti gerektirecektir.

Tedarik Zinciri Uyarlaması

Depo yönetiminden kalite kontrole ve satışa kadar tedarik zinciri boyunca, teknolojik entegrasyonun yükselişi, her alanda adaptasyonu zorunlu kıldı. Akıllı perakende otomasyonu ve kendi kendini düzeltme süreçleri her zaman çalıştığından, tedarik zincirinin geri kalanının aynı derecede esnekliği koruyabilmesi gerekir.

BT Güvenliği

Dijital çağımızda, bilgi daha önce hiç olmadığı kadar erişilebilir hale geldi, ancak güvenlik pahasına. Birçok kuruluş bilgi koruması ararken, veri koruma hızla tam teşekküllü bir sektör haline geldi. Akıllı perakende, doğası gereği bu sorundan muaf değildir, ancak birçok şirkete bir çözüm bulmayı öncelik haline getirme konusunda ilham vermiştir.

Akıllı perakende

Akıllı Perakende Teknolojisinin Gerçek Hayat Uygulaması

Meslekten olmayan biri için, akıllı perakendede yer alan kavramları soyut olacak kadar teknik olarak görmek anlaşılır olacaktır. Ancak, akıllı perakende aslında dünya çapında perakende ve satışta kullanılmaktadır. Aslında, en sevdiğiniz mağaza ve restoranlardan bazılarında kullanılıyor olabilir ve siz bilmiyor olabilirsiniz.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde süpermarket zinciri Safeway, alışveriş yapanları önceki alışveriş alışkanlıklarına göre indirimlerle ödüllendirmek için bir tür akıllı perakende kullanıyor. Şirketin özel akıllı telefon uygulaması aracılığıyla iletilen alışveriş yapanların satın alımları, ödeme sırasında girilen kayıtlı telefon numaralarının kullanımıyla izleniyor. Daha sonra uygulamada oturum açan söz konusu müşteri, bir sonraki market alışverişi için onları süpermarkete geri çekmeyi amaçlayan kişiselleştirilmiş fırsatları görüyor.

Müşteri deneyiminin ötesinde Safeway, mağaza bazında ürün/raf/teşhir yerleşimini belirlemek için genel alışveriş alışkanlıklarını ve envanter takibini kullanarak akıllı perakendeden de yararlanır. Her yerde, her bir kullanılabilir metrekarelik zemin alanı ya bir gelir kaynağı ya da hiçbir şey kaynağı olabilir. Akıllı perakende süreçlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Safeway artık süpermarket zincirinin her bir konumu için kârlılığı nasıl en üst düzeye çıkaracaklarını belirlemelerine yardımcı olan ayrıntılı mağaza bazında verilere sahip.

Teknolojinin işletmeleri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinmek için 4 tür dokunmatik panel hakkındaki gönderimize göz atın. ViewSonics ürünlerinin işinizi nasıl destekleyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz buraya tıklayın.