ŘEŠENÍ

Zavedení hybridní výuky

Snadný přechod na hybridní výuku a učení díky integrované sadě hardwarových a softwarových řešení.

Proč hybridní vzdělávání?

Překonejte propast mezi fyzickými učebnami a digitální výukou.

Zajistěte konzistentní kvalitu výuky a interakcí v jakémkoli prostředí.

Udržujte aktivní účast studentů, spolupráci a zpětnou vazbu osobně nebo na dálku.

Využijte dostupné a inkluzivní technologie pro lepší výsledky studentů kdekoli a kdykoli.


PŘÍPADOVÁ STUDIE

První hybridní učebna ViewSonic na světě


Podrobně si prohlédněte řešení jedné univerzity, které umožňuje učitelům vyučovat současně prezenčně i distančně.

Přečtěte si případovou studii  
VÍCE ZDROJŮ  

Výhody hybridní výuky se společností ViewSonic

Propojení učitelů a studentů s řešeními pro vzdělávání

Celková integrace

Velkoformátové a osobní dotykové displeje pro bezproblémovou výuku a učení odkudkoli.

Snadný přechod

Umožněte učitelům a studentům vytvořit třídu kdekoli pomocí myViewBoard.

Vylepšená flexibilita

Realizujte synchronní (i asynchronní) výuku současně s celou sadou integrovaných nástrojů.

Zvýšený rozsah

Otevřete virtuální místa pro libovolně velkou skupinu studentů pomocí virtuálních lekcí s nízkou šířkou pásma.

Poznatky o hybridním vzdělávání

Vzdělávání odkudkoli komukoli