Privacybeleid


Inleiding

In dit Privacybeleid worden de informatiepraktijken van ViewSonic Corporation en haar gelieerde bedrijven in eigendom en dochterondernemingen (samen "ViewSonic", "wij" of "ons" genoemd) met betrekking tot onze websites (samen de "Sites").

De verantwoordelijke partij in de betekenis van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (EU AVG) en de General Data Protection Regulation van het Verenigd Koninkrijk (VK GDPR), is:

ViewSonic Corporation

c/o ViewSonic Europe Limited
Miles Yard
10 Miles Street
SW8 1GX London
Tel.: +44 (0) 207 382 8250

Vragen over privacy kunnen worden gericht aan:

data@viewsonic.com

Voor websitebezoekers uit de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:

c/o activeMind.legal Rechtsanwaltsgesellschaft m.b.H
Potsdamer Straße 3
80802 Munich
Duitsland
Tel.: + 49 (0) 89 / 919294-900
E-Mail: data@viewsoniceurope.com

Uw rechten als betrokkene

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens:

Daarnaast kunnen bezoekers van de website uit de EU, EER of VK te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, d.w.z. de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het land van uw woonplaats of de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als de verwerkingsverantwoordelijke. Een lijst van de nationale toezichthoudende autoriteiten van de EU-lidstaten kan hier worden opgevraagd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. Voor het VK kan een klacht worden ingediend bij de Information Commissioners Officer (ICO): https://ico.org.uk/make-a-complaint

Verzamelen van algemene informatie bij bezoeken van onze website

Aard en doel van verwerking:

Als u onze website bezoekt, bijv. als u zich niet aanmeldt of op andere wijze informatie verzendt, wordt informatie van algemene aard automatisch verzameld. Deze informatie (zogenaamde serverlogbestanden) bevat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider, uw IP-adres en dergelijke.

Dit wordt vooral verwerkt voor de volgende doelen:

We gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over u persoonlijk. Informatie van deze aard wordt door ons anoniem statistisch geëvalueerd, zo nodig, om onze website en de onderliggende technologie te optimaliseren. We behouden ons ook het recht voor om de serverlogbestanden later te bekijken, als er concreet bewijs bestaat voor illegaal gebruik of wangedrag.

Rechtsgrond:

De verwerking wordt gedaan op basis van ons gerechtvaardigde belang in het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website en voor beveiliging van het systeem en opsporen van misbruik.

Ontvangers:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als gegevensverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website en het zorgen voor beveiliging van het systeem en opsporen van misbruik.

Internationale gegevensdoorgiftes:

De verzamelde data kan worden doorgegeven naar de volgende landen:

De volgende garanties voor gegevensbescherming worden geboden:

Bewaartermijn:

Gegevens worden opgeslagen in serverlogbestanden in een vorm die de identificatie van de gebruiker mogelijk maakt voor een maximale periode van 14 dagen, tenzij een veiligheidsgerelateerde gebeurtenis optreedt (bijv. een DDoS-aanval). Bij een dergelijke gebeurtenis zullen serverlogbestanden worden opgeslagen tot de eliminatie van de bedreiging van de veiligheid en de volledige opheldering van de veiligheidsgerelateerde gebeurtenis.

Voor het opslaan voor andere doelen worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd, zodat de toewijzing van IP-adressen aan specifieke gebruikers niet langer mogelijk is.

Verstrekking voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van de eerder genoemde persoonsgegevens is noch wettelijk nog contractueel vereist. Zonder deze gegevens is de werking en functionaliteit van onze website echter niet gegarandeerd. Daarnaast kunnen individuele diensten en diensten niet beschikbaar of beperkt zijn.

Bezwaar:

Lees hieronder meer over uw recht om bezwaar te maken.

Cookies

Aard en doel van verwerking:

Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt opgeslagen op uw eindapparaat en bevat gegevens zoals bijvoorbeeld persoonlijke pagina-instellingen en aanmeldinformatie. Deze gegevensbestanden worden gemaakt en naar u gezonden door de webserver waarmee u verbinding heeft gemaakt tijdens het gebruik van uw webbrowser. We gebruiken in het algemeen cookies om de interesse in onze webpagina's te analyseren en onze webpagina's gebruiksvriendelijker te maken.

Rechtsgrond:

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of bepaalde functies te leveren die u heeft gevraagd, worden opgeslagen op basis van ons gerechtvaardigde belang. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van de website. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden geplaatst, worden deze geplaatst in het kader van diensten van derden die hieronder worden opgesomd en hiervoor is uw toestemming vereist. Een exacte lijst van de geplaatste cookies, hun doel, duur van de opslag en rechtsgrond kan hier worden gevonden.

Ontvangers:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als gegevensverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website en het zorgen voor beveiliging van het systeem en opsporen van misbruik.

Internationale gegevensdoorgiftes:

De verzamelde data kan worden doorgegeven naar de volgende landen:

De volgende garanties voor gegevensbescherming worden geboden:

Bewaartermijn:

Een aantal cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessie-cookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het eind van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat tot u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

Verstrekking voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van de eerder genoemde persoonsgegevens is noch wettelijk nog contractueel vereist. De functionaliteit van deze website kan echter beperkt worden als cookies zijn gedeactiveerd. Als u toegang wilt tot de volledige functionaliteit van onze webpagina's en ze op de meest comfortabele manier wilt gebruiken, dient u echter de cookies te accepteren waardoor u bepaalde functies kunt gebruiken en/of de website gebruiksvriendelijker maak.

Technische opt-out-optie:

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd.

Afhankelijk van de leverancier van uw browser, vindt u de benodigde informatie via de volgende links:

Bezwaar:

Lees hieronder meer over uw recht om bezwaar te maken.

Chat met Finchy

Aard en doel van verwerking:

We bieden u een chatfunctie. Onze chatbot Finchy verzamelt geen persoonlijke informatie, tenzij uw vragen en antwoorden dat bevatten. We willen u vriendelijk verzoeken om geen persoonlijke informatie te verstrekken tijdens het chatten met Finchy. Als u persoonlijke informatie verstrekt zullen we het verwerken op de onderstaande wijze.

Rechtsgrond:

De verwerking van de ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming.

Ontvangers:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als gegevensverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website en de chatfunctie.

Internationale gegevensdoorgiftes:

De verzamelde data kan worden doorgegeven naar de volgende landen:

De volgende garanties voor gegevensbescherming worden geboden:

Bewaartermijn:

De gegevens worden elke maand automatisch verwijderd, of eerder al u ons een e-mail stuurt op data@viewsonic.com

Verstrekking voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van de eerder genoemde persoonsgegevens is noch wettelijk nog contractueel vereist, en we vragen u niet om ze te verstrekken.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens op te slaan en te verwerken te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt contact met ons opnemen via data@viewsonic.com

Nieuwsbrief, webinars en soortgelijke communicatie

Aard en doel van verwerking:

Voor de bezorging van onze nieuwsbrief, webinars of soortgelijke communicatie verzamelen we persoonsgegevens.

Voor een effectieve aanmelding voor nieuwsbrieven en webinars hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te verifiëren dat een aanmelding voor onze nieuwsbrief en webinars in Europa is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, gebruiken we de procedure "dubbele opt-in" (DOI) in de betreffende regio's. Voor dit doel slaan we de aanmelding voor de nieuwsbrief of een webinar, het verzenden van een bevestigings-e-mail en de ontvangst van het gevraagde antwoord hierbij op.

De volgende gegevens worden ook opgeslagen ten tijde van de bevestiging:

Daarnaast beoordelen wij uw lees- en gebruiksgedrag om onze nieuwsbrief, webinars en soortgelijke communicatie doorlopend te verbeteren en aan te passen aan uw interesses en behoeften. Daarvoor analyseren we of u ergens op klikt en waarop u klikt in de ViewSonic Newsletter per e-mail, of/en of u deelneemt aan webinars waarvoor u zich heeft aangemeld en/of u opnames daarvan bekijkt die u per e-mail ontvangt, om ze nog aantrekkelijker te maken.

Rechtsgrond:

Gebaseerd op uw toestemming zullen we u regelmatig onze nieuwsbrief of soortgelijke communicatie per e-mail toezenden aan uw opgegeven e-mailadres en webinars en andere digitale middelen voor u beschikbaar maken.

Ontvangers:

We gebruiken een dienstverlener voor de verzending en de evaluaties die plaatsvinden, die optreedt als onze verwerker.

Internationale gegevensdoorgiftes:

De verzamelde data kan worden doorgegeven naar de volgende landen:

De volgende garanties voor gegevensbescherming worden geboden:

Bewaartermijn:

In deze context zullen de gegevens alleen worden verwerkt zolang daarvoor toestemming is. Daarna zullen ze worden gewist.

Verstrekking voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder uw toestemming kunnen we u helaas niet onze nieuwsbrief of webinars zenden of andere communicatie beschikbaar stellen.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming intrekken om uw persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief, webinars en soortgelijke communicatie. U zult hiervoor een link vinden in elke nieuwsbrief, webinar en soortgelijke communicatie.

Profilering:

Zoals hierboven vermeld, evalueren we uw gebruik en downloaden van de nieuwsbrief, webinars en digitale middelen om deze verder te verbeteren en optimaliseren volgens de actuele interessen van websitebezoekers. U kunt zich te allen tijde afmelden van website-tracking door gebruik van de link onderaan de nieuwsbrief of webinar of soortgelijke communicatie.

Contactformulieren

Aard en doel van verwerking:

De gegevens die u in één van onze contactformulieren invult, zullen worden opgeslagen met als doel de individuele communicatie met u. Voor dit doel is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verstrekken zoals een geldig werk-e-mailadres, voornaam, achternaam, functie, bedrijf, telefoonnummer en/of een land/tijdzone. Afhankelijk van het doel van het contactformulier kan meer persoonlijke informatie worden gevraagd. Deze informatie wordt gebruikt voor de toewijzing van de aanvraag en de reactie daarop.

Rechtsgrond:

De verwerking van de gegevens ingevuld in het contactformulier is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang.

Door aanbieden van het contactformulier willen we u in staat stellen om contact met ons op te nemen op een ongecompliceerde manier. De informatie die u verstrekt zal worden opgeslagen met als doel de verwerking van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een demo en/of diensten aan te vragen zoals klantondersteuning, zullen de in het contactformulier ingevoerde gegevens worden verwerkt voor de implementatie van pre-contractuele of contractuele maatregelen.

Ontvangers:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als gegevensverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website of die assisteren met vragen van klanten.

Internationale gegevensdoorgiftes:

De verzamelde data kan worden doorgegeven naar de volgende landen:

De volgende garanties voor gegevensbescherming worden geboden:

Bewaartermijn:

Gegevens zullen uiterlijk 6 maanden na de verwerking van het verzoek worden gewist.

Als er een contractuele relatie tot stand komt, zijn we onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen en wissen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen.

Verstrekking voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u uw gegevens verstrekt.

Bezwaar:

Lees hieronder meer over uw recht om bezwaar te maken.

Afspraken

Aard en doel van verwerking:

Als u een afspraak wilt maken, zowel persoonlijk als online, voor een introductie van onze producten, zullen we persoonsgegevens moeten verwerken zoals uw voornaam, achternaam, geldig e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw opleidingsinstituut en/of tijd en datum van de afspraak. We zullen dan contact opnemen om de afspraak te bevestigen, u een kalenderuitnodiging sturen en herinnerings-e-mails met betrekking tot uw afspraak.

Rechtsgrond:

Gebaseerd op uw toestemming zullen we u regelmatig e-mails sturen over de afspraak en u online of persoonlijk ontmoeten.

Ontvangers:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als gegevensverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website of die assisteren met het maken van afspraken.

Internationale gegevensdoorgiftes:

De verzamelde data kan worden doorgegeven naar de volgende landen:

De volgende garanties voor gegevensbescherming worden geboden:

Bewaartermijn:

In deze context zullen de gegevens alleen worden verwerkt zolang daarvoor toestemming is. Daarna zullen ze worden gewist.

Verstrekking voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder uw toestemming kunnen we helaas niet effectief met u communiceren.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor het tot stand komen van de afspraak te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Neem contact op met ons voor het intrekken van uw toestemming.

Marketing Campagnes

Aard en doel van verwerking:

Van tijd tot tijd voeren wij marketingcampagnes, zoals inruilacties, prijstrekkingen en competities. Als u wilt deelnemen aan een van onze marketingcampagnes, kan het zijn dat wij persoonlijke gegevens moeten verzamelen, zoals uw voornaam, achternaam, geldig e-mailadres, telefoonnummer, adres en/of productaankoopinformatie, zodat u kunt deelnemen aan de campagne, op de hoogte wordt gebracht van eventuele winsten en uw winst publiekelijk kenbaar wordt gemaakt.

Rechtsgrond:

Based on your consent, we will include you in the relevant marketing campaign and may publish your name as a winner on our website, social media channels, newsletter or relevant other channel.

Ontvangers:

Recipients of the data may be service providers and partners of ViewSonic and its affiliates who support the relevant marketing campaign.

Internationale gegevensdoorgiftes:

De verzamelde data kan worden doorgegeven naar de volgende landen:

De volgende garanties voor gegevensbescherming worden geboden:

Bewaartermijn:

Gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt of de toestemming is ingetrokken.

Verstrekking voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u uw gegevens verstrekt.

Vacatures - Contact en solliciteren

Aard en doel van verwerking:

We verwelkomen sollicitaties naar functies bij ViewSonic, zowel per e-mail, contactformulier of een social media platform zoals LinkedIn of Indeed. We zullen de gegevens die u verstrekt uitsluitend verwerken met als doel het beoordelen van uw professionele geschiktheid voor een functie en om contact met u op te nemen.

Rechtsgrond:

De verwerking wordt uitgevoerd om een arbeidsrelatie tot stand te brengen als onderdeel van de implementatie van pre-contractuele maatregelen, die op verzoek worden uitgevoerd.

Ten tijde van het verzenden van de sollicitatie via een contactformulier, worden uw IP-adres en de datum en tijd van het verzoek ook automatisch opgeslagen op onze servers. Deze gegevens worden verzameld om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens voor dit doel is ons gerechtvaardigde belang om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

Als u solliciteert via een social media platform, wijzen wij u erop dat uw gegevens verwerkt zullen worden conform het privacybeleid van het betreffende social media platform.

Ontvangers:

Binnen de bedrijven wordt toegang tot uw gegevens verleend aan de afdelingen die ze nodig hebben om te voldoen aan contractuele, wettelijke en toezichthoudende verplichtingen, evenals voor het beschermen van gerechtvaardigde belangen.

Voor ons sollicitatieproces kunnen we software voor personeelsmanagement gebruiken, met behulp waarvan we het sollicitatieproces en het plaatsen van vacatures kunnen beheren. Voor dit doel hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met de dienstverlener.

Internationale gegevensdoorgiftes:

De verzamelde data kan worden doorgegeven naar de volgende landen:

De volgende garanties voor gegevensbescherming worden geboden:

Bewaartermijn:

Als uw sollicitatie wordt afgewezen, zal deze 6 maanden na het mededelen van de beslissing worden verwijderd.

Als er een arbeidsrelatie tot stand komt, zullen de sollicitatiedocumenten worden opgeslagen voor de duur van minimaal de periode van het dienstverband.

Verstrekking voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk nog contractueel vereist. Het is echter niet mogelijk om uw sollicitatie te verwerken zonder deze informatie.

Bezwaar:

Lees hieronder meer over uw recht om bezwaar te maken.

Social media profielen

Facebook & Instagram

Gegevensverwerking via onze Facebook- en Instagram-profielen.

We onderhouden profielen en fanpagina's op Instagram en Facebook.

Via een link kunt u van onze website naar onze aanwezigheid op de sociale netwerken Facebook en Instagram gaan. Deze platforms worden aangeboden door Meta Platforms, Menlo Park, Californië, VS. We onderhouden deze Facebook/Instagram-pagina's om gebruikers of geïnteresseerde partijen evenals klanten te informeren over onze diensten.

We kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat als onze bedrijfswebsites worden opgeroepen op deze sociale netwerken, internationale gegevensdoorgiftes plaatsvinden, bijv. naar servers die zich in de VS bevinden. Verder willen wij erop wijzen dat als beheerder van Facebook/Instagram-pagina's, we samen met Facebook verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de persoonsgegevens van bezoekers aan de pagina. Voor dit doel hebben we contracten afgesloten met Facebook. Ten behoeve van gegevensverwerking in de VS hebben we standaardcontractbepalingen afgesloten met dit bedrijf. U kunt de standaardcontractbepalingen vinden via de volgende link: https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Als bedrijf nemen we geen beslissingen met betrekking tot het verwerken van Insights-gegevens en andere informatie resulterend uit toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, waaronder rechtsgrond, identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en bewaartermijn van cookies op eindapparaten van gebruikers.

Facebook erkent gedeelde verantwoordelijkheid voor Insights-gegevens met de beheerders van de sites en neemt hoofdverantwoordelijkheid, zie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Als u een Facebook/Instagram-profiel heeft en bent aangemeld, kan Facebook bijvoorbeeld uw gebruiksgedrag analyseren en een gebruiksprofiel creëren in overeenstemming met uw gebruiksgedrag. Deze gebruikersgegevens worden regelmatig verwerkt voor marktonderzoek en (gepersonaliseerde) advertentiedoelen.

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op uw toestemming.

Als u verzoeken om informatie wilt doen of uw gebruikersrechten wilt uitoefenen, is het mogelijk om deze rechten ten opzichte van ons of Facebook uit te oefenen. Meer informatie met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van gegevens evenals uw rechten en mogelijkheden voor bescherming kunnen worden gevonden op https://facebook.com/about/privacy en :igURL

Wij wijzen u erop dat Facebook Insights evenals de hele Facebook fanpagina een dienst is van Meta Platforms.

Als aanbieder van de fanpagina en de tool Facebook Insights, verzamelt en analyseert Facebook persoonsgegevens vereist voor onze statistieken en is dus in staat om persoonlijke referenties gebaseerd op deze gegevens tot stand te brengen. Wij weten echter niet welke gegevens specifiek worden verzameld door Facebook voor het maken van de Insights-statistieken die anoniem aan ons worden geleverd en voor welke doelen buiten het maken van deze paginastatistieken ze worden verwerkt door Facebook. Daarnaast willen we erop wijzen dat we geen invloed hebben op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens uitgevoerd door Facebook zelf dat verder gaat dan onze eigen, eerder genoemde statistische doelen en hun reikwijdte. Facebook kan bijvoorbeeld gebruiksprofielen maken, gebaseerd op de gegevens die voor ons en verder zijn verzameld en verwerkt en kan links tot stand brengen naar uw privéprofiel op Facebook of op andere platforms. Uitsluitend Facebook is verantwoordelijk voor deze verdere gegevensverzameling en -verwerking.

Bezoek voor meer informatie over het gebruik van Facebook Insights:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Privacybeleid:
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084

LinkedIn

We onderhouden bedrijfsprofielen op LinkedIn.

Een link zal u van onze website leiden naar onze aanwezigheid op LinkedIn. Dit platform wordt beheerd door LinkedIn Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. We onderhouden deze LinkedIn-bedrijfspagina's om gebruikers of geïnteresseerde partijen evenals klanten te informeren over ons bedrijf. We geven informatie via onze LinkedIn-profielen en bieden gebruikers de mogelijkheid om met ons te communiceren.

Verder willen we erop wijzen dat wij als beheerder van LinkedIn bedrijfsprofielen samen met LinkedIn verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de persoonsgegevens van de websitebezoekers. Voor dit doel hebben we een overeenkomst voor gezamenlijke verantwoordelijkheid afgesloten met LinkedIn, waarin de verdeling van de gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en LinkedIn wordt aangegeven. U kunt deze overeenkomst hier vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/page-joint-controller-addendum(u kunt de link kopiëren en in uw browser plakken). Volgens deze overeenkomst is LinkedIn verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van betrokkenen. Om deze rechten uit te oefenen kunt u online contact opnemen met LinkedIn of hen bereiken via de contactinformatie in het Privacybeleid. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO(u kunt de link kopiëren en in uw browser plakken).

Daarnaast kunt u in dit verband contact met ons opnemen om uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Voor dit doel is het voldoende dat u contact opneemt met ons via het contactformulier met het selecteren van uw vraag "Privacy-LinkedIn". In dat geval zullen we uw vraag doorsturen naar LinkedIn.

Zodra u onze LinkedIn bedrijfsprofielen bezoekt, deze pagina's volgt of actief bent op deze pagina's, verwerkt LinkedIn persoonsgegevens. Vervolgens zal LinkedIn ons inzicht en statistische gegevens geven in geanonimiseerde vorm, waarna we geïnformeerd worden over de soorten acties die bezoekers op onze website doen (zogenaamde pagina insights). Wij kunnen geen conclusies trekken over individuele leden via de informatie van de pagina insights. Aan de ene kant verwerkt LinkedIn gegevens die u heeft opgeslagen in uw profiel gebaseerd op uw eigen gepubliceerde informatie. Daarnaast verwerkt LinkedIn vooral gegevens over uw interactie met onze LinkedIn bedrijfspagina, bijv. of u een volger bent van onze LinkedIn bedrijfspagina.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, die u LinkedIn heeft gegeven als onderdeel van uw aanmelding.

Further information on the processing of your data by LinkedIn can be found in LinkedIn's privacy policy.

We kunnen niet uitsluiten dat internationale gegevensdoorgiftes, bijv. naar servers in de VS, plaatsvinden bij het oproepen van onze LinkedIn-bedrijfspagina's. We hebben standaardcontractbepalingen afgesloten met LinkedIn.

TikTok

We onderhouden bedrijfsprofielen op TikTok.

Via een link wordt u van onze website naar onze aanwezigheid op TikTok geleid. Dit platform wordt geëxploiteerd door TikTok Technology Limited, een Iers bedrijf (“TikTok Ierland”), en TikTok Information Technologies UK Limited (“TikTok VK”). We onderhouden deze TikTok-bedrijfspagina's om gebruikers of geïnteresseerde partijen evenals klanten te informeren over onze diensten. We geven informatie via onze TikTok-profielen en bieden gebruikers de mogelijkheid om met ons te communiceren.

Verder willen we erop wijzen dat wij als beheerder van TikTok bedrijfsprofielen samen met TikTok verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de persoonsgegevens van de websitebezoekers. Voor dit doel hebben we een overeenkomst voor gezamenlijke verantwoordelijkheid afgesloten met TikTok, waarin de verdeling van de gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en TikTok wordt aangegeven. U kunt het contract herehiervinden. Volgens dit contract is TikTok verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van betrokkenen. Om deze rechten uit te oefenen kunt u online contact opnemen met TikTok online U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van TikTok via de volgende link: https://www.tiktok.com/legal/report/DPO.

Daarnaast kunt u in dit verband contact met ons opnemen om uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Voor dit doel is het voldoende dat u contact opneemt met ons via het contactformulier met het selecteren van uw vraag "Privacy- TikTok". In dat geval zullen we uw vraag doorsturen naar TikTok.

Zodra u onze TikTok-bedrijfsprofielen bezoekt, deze pagina's volgt of actief bent op deze pagina's, verwerkt TikTok persoonsgegevens. Vervolgens zal TikTok ons inzicht en statistische gegevens geven in geanonimiseerde vorm, waarna we geïnformeerd worden over de soorten acties die bezoekers op onze website doen (zogenaamde pagina insights). Wij kunnen geen conclusies trekken over individuele leden via de informatie van de pagina insights. Aan de ene kant verwerkt TikTok gegevens die u heeft opgeslagen in uw profiel gebaseerd op uw eigen gepubliceerde informatie. Daarnaast verwerkt TikTok vooral gegevens over uw interactie met onze TikTok-bedrijfspagina, bijv. of u een volger bent van onze TikTok-bedrijfspagina.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, die u TikTok heeft gegeven als onderdeel van uw aanmelding.

Further information on the processing of your data by TikTok can be found in TikTok's privacy policy.

We kunnen niet uitsluiten dat internationale gegevensdoorgiftes, bijv. naar servers in de China, plaatsvinden bij het oproepen van onze TikTok-bedrijfspagina's. We hebben daarom standaardcontractbepalingen afgesloten met TikTok. U kunt daarvan hier een exemplaar aanvragen.

Twitter

We onderhouden bedrijfsprofielen op Twitter.

Via een link wordt u van onze website naar onze aanwezigheid op Twitter geleid. Dit platform wordt geëxploiteerd door Twitter International Unlimited Company, een Iers bedrijf. We onderhouden deze Twitter-bedrijfspagina's om gebruikers of geïnteresseerde partijen evenals klanten te informeren over ons bedrijf. We geven informatie via onze Twitter-profielen en bieden gebruikers de mogelijkheid om met ons te communiceren.

U kunt een exemplaar van onze contracten met Twitter hier en hieropvragen. Om rechten als betrokkene uit te oefenen kunt u online contact opnemen met Twitter of Twitter bereiken via de contactinformatie in het Privacybeleid. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Twitter via de volgende link: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp.

Daarnaast kunt u in dit verband contact met ons opnemen om uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Voor dit doel is het voldoende dat u contact opneemt met ons via het contactformulier met het selecteren van uw vraag "Privacy- Twitter". In dat geval zullen we uw vraag doorsturen naar Twitter.

Zodra u ons Twitter-bedrijfsprofiel bezoekt, deze pagina volgt of actief bent op deze pagina, verwerkt Twitter persoonsgegevens. Hierdoor zal Twitter ons inzicht en statistische gegevens verlenen in geanonimiseerde vorm, waarna we geïnformeerd worden over de soorten acties die bezoekers op onze website doen (zogenaamde pagina insights). Wij kunnen geen conclusies trekken over individuele leden via de informatie van de pagina insights. Aan de ene kant verwerkt Twitter gegevens die u heeft opgeslagen in uw profiel gebaseerd op uw eigen gepubliceerde informatie. Daarnaast verwerkt Twitter vooral gegevens over uw interactie met onze Twitter-bedrijfspagina, bijv. of u een volger bent van onze Twitter-bedrijfspagina.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, die u Twitter heeft gegeven als onderdeel van uw aanmelding.

Further information on the processing of your data Twitter can be found in Twitter's privacy policy.

We kunnen niet uitsluiten dat internationale gegevensdoorgiftes, bijv. naar servers in de VS, plaatsvinden bij het oproepen van Twitter-bedrijfspagina's. We hebben daarom standaardcontractbepalingen afgesloten met Twitter.

YouTube

We onderhouden bedrijfsprofielen op YouTube.

Via een link wordt u van onze website naar onze aanwezigheid op YouTube geleid. Dit platform wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). We onderhouden deze YouTube-bedrijfspagina's om gebruikers of geïnteresseerde partijen evenals klanten te informeren over ons bedrijf. We geven informatie via onze YouTube-profielen en bieden gebruikers de mogelijkheid om met ons te communiceren.

U kunt een exemplaar van onze contracten met YouTube hieropvragen. Om deze rechten als betrokkene uit te oefenen kunt u online contact opnemen met YouTube of YouTube bereiken via de contactinformatie in het Privacybeleid. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Google via de volgende link: https://support.google.com/policies/answer/9581826?hl=en&visit_id=637980820926013475-2157260577&rd=1.

Daarnaast kunt u in dit verband contact met ons opnemen om uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Voor dit doel is het voldoende dat u contact opneemt met ons via het contactformulier met het selecteren van uw vraag "Privacy- YouTube". In dat geval zullen we uw vraag doorsturen naar YouTube.

Zodra u onze YouTube-bedrijfsprofielen bezoekt, deze pagina volgt of actief bent op deze pagina, verwerkt YouTube persoonsgegevens. Hierdoor zal YouTube ons inzicht en statistische gegevens verlenen in geanonimiseerde vorm, waarna we geïnformeerd worden over de soorten acties die bezoekers op onze website doen. Wij kunnen geen conclusies trekken over individuele leden via de informatie van de pagina insights. Aan de ene kant verwerkt YouTube gegevens die u heeft opgeslagen in uw profiel gebaseerd op uw eigen gepubliceerde informatie. Daarnaast verwerkt YouTube vooral gegevens over uw interactie met onze YouTube-bedrijfspagina, bijv. of u een volger bent van onze YouTube-bedrijfspagina.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, die u YouTube heeft gegeven als onderdeel van uw aanmelding.

Meer informatie over het verwerken van uw gegevens door Twitter is te vinden in het privacybeleid van YouTube.

We kunnen niet uitsluiten dat internationale gegevensdoorgiftes, bijv. naar servers in de VS, plaatsvinden bij het oproepen onze bedrijfsaanwezigheid op YouTube. We hebben daarom standaardcontractbepalingenafgesloten.

Diensten door derden

Ingevoegde YouTube video's

We voegen YouTube video's in op onze website. De leverancier van de bijbehorende invoegtoepassingen is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Als u een pagina bezoekt met de YouTube invoegtoepassing, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's u bezoekt. Als je bent aangemeld met jouw YouTube account, kan YouTube je surfgedrag aan jou persoonlijk toewijzen. Je kunt dit voorkomen door je eerst af te melden uit jouw YouTube account.

Als er een YouTube-video is gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over gebruikersgedrag.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en verwerking door YouTube verwijzen wij u naar het privacybeleid van de provider, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten in dit opzicht en instellingen voor het beschermen van uw privacy.

YouTube als ontvanger van uw gegevens kan uw gegevens doorgeven naar de VS. Informatie over welke gegevens worden verwerkt door YouTube/Google en voor welke doeleinden is te lezen in het privacybeleid van YouTube en Google https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse service geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (hierna: "Google"). Google Analyse gebruikt cookies, die worden opgeslagen op uw eindapparaat, en een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie gegenereerd door de cookie over je gebruik van de website zal worden doorgegeven aan Google en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door IP anonimiseren zal je IP adres worden ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zullen IP adressen worden doorgegeven aan Google servers in de VS en daar worden geanonimiseerd door inkorten.

We gebruiken Google Signals. Hiermee kan Google Analytics extra informatie verzamelen over gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben ingeschakeld (interessen en demografische gegevens) en om advertenties aan te bieden aan deze gebruikers in remarketing-campagnes over meerdere apparaten.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen in uw browser, maar houd er echter rekening mee dat als u dit doet u misschien niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Daarnaast kunt u het verzamelen van gegevens gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-invoegtoepassing beschikbaar via de volgende link: Browserinvoegtoepassing om Google Analytics te deactiveren.

Google verwerkt uw gegevens in de VS. Wij wijzen u erop dat de mate van gegevensbescherming in de VS niet overeen kan komen met die van de Europese Unie/Verenigd Koninkrijk. Er is momenteel geen besluit van de Europese Commissie of ministeriële regelgeving van het Verenigd Koninkrijk, waarmee het beschermingsniveau van de VS passend wordt verklaard. We hebben standaard gegevens beschermings bepalingenafgesloten met Google voor het gebruik van Google Analytics.

Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw gebruiksgedrag vastgelegd in de vorm van "events". Events kunnen zijn:

Ook vastgelegd:

Google verwerkt deze informatie namens ons met als doel het evalueren van uw gebruik van de website en om rapporten samen te stellen over website-activiteit. De rapporten die worden geleverd door Google Analytics worden gebruikt om de prestatie van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

For more information on terms of use and data protection, please visit https://policies.google.com/terms?hl=en and https://policies.google.com/?hl=en.

Google Web Fonts

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in meerdere browsers, gebruiken we "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") op deze website om lettertypes weer te geven.

De gegevensverwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang in de juiste weergave van onze website. Uw persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan Google in de VS.

Further information on Google Web Fonts can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google's privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Bezwaar:

Lees hieronder meer over uw recht om bezwaar te maken.

Google Tag Manager

Onze website gebruikt Google Tag Manager, een service geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers website-tags kunnen beheren gebruikt voor traceren en online marketing via één interface. Hiermee is het mogelijk om JavaScript en HTML-tags snel toe te passen en te updaten op onze website. Google Tag Manager, dat de tags implementeert, is zelf een cookie-vrij domein en verzamelt alleen persoonlijke informatie zoals het (dynamische) IP-adres van de gebruiker. Het dient er meer voor om andere services te beheren, zoals Google Analytics. Deze services kunnen op hun beurt gegevens verzamelen. Uw persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan Google in de VS.

U kunt hierover meer informatie vinden door de volgende website te bezoeken: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Withdrawal of consent:

Er wordt momenteel door de provider geen optie aangeboden voor een simpele opt-out of blokkeren van de gegevensdoorgifte. Als u het traceren van uw activiteiten op onze website wilt voorkomen, dient u uw toestemming voor de relevante cookie-categorie of alle technische niet noodzakelijke cookies en gegevensdoorgiftes in de Cookie Consent Tool in te trekken. In dit geval kunt u mogelijk niet in staat zijn om onze website te gebruiken of kunt u deze alleen in beperkte mate gebruiken.

Google AdWords

Onze website gebruikt Google AdWords. Als onderdeel van de conversietracking van Google AdWords, plaatst Google een cookie op uw computer ("conversie-cookie") als u klikt op een advertentie geplaatst door Google en naar deze website wordt gestuurd via de conversie-cookie, kunnen we traceren of en hoeveel mensen die op deze website kwamen via een AdWords advertentie gebruik maken van ons aanbod (bijv. inwisselen van een kortingscode). Google levert ons alleen de over u verzamelde gegevens anoniem en in statistische vorm, dus we kunnen geen conclusies trekken over uw identiteit. De informatie dient om te bepalen hoe succesvol het individuele aanbod van advertenties is en voor het optimaliseren van onze advertenties op Google.

Het advertentiemateriaal wordt geleverd door Google via zogenaamde "ad servers". Voor dit doel gebruiken we ad server-cookies, die gebruikt kunnen worden om bepaalde parameters te meten voor succes, zoals weergave van de advertenties of klikken door gebruikers. Als u onze website via een Google advertentie opent, zal Google Ads een cookie opslaan op uw eindapparaat. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden het unieke cookie-ID, aantal advertentie impressies per plaatsing (frequentie), laatste impressie (relevant voor post-weergave conversies) en opt-out-informatie (aanduiding dat de gebruiker niet langer wil worden geadresseerd) meestal opgeslagen als analysewaarden.

Door de Google AdWords conversie tracking maakt uw webbrowser automatisch direct verbinding met de servers van Google. We hebben geen invloed op de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens verzameld door Google via het gebruik van deze tool en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van AdWords Conversion, ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of dat u op de advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent aangemeld bij een Google service kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bent aangemeld bij Google of niet bent ingelogd in een Google-service, is het mogelijk dat Google uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming, als u die geeft.

U kunt meer informatie vinden over gegevensverwerking door Google in het Google privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen veranderen in het Privacy Centrum.

Withdrawal of consent:

Er wordt momenteel door de provider geen optie aangeboden voor een simpele opt-out of blokkeren van de gegevensdoorgifte. Als u het traceren van uw activiteiten op onze website wilt voorkomen, stel dan de vereiste instelling in uw browser in, of trek uw toestemming in voor de relevante cookie-categorie of alle technische niet noodzakelijke cookies en gegevensdoorgiftes in de Cookie Consent Tool. In dit geval kunt u mogelijk niet in staat zijn om onze website te gebruiken of kunt u deze alleen in beperkte mate gebruiken.

Google DoubleClick

Onze website gebruikt Google DoubleClick. Het bedrijf dat de Google DoubleClick services levert is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google DoubleClick gebruikt een cookie-script dat het volgende traceert: hoe vaak onze website wordt bezocht, het gedrag van de gebruikers op onze website, het IP-adres van de website-gebruiker, de websites die de gebruiker eerder heeft bekeken en de gebruikte zoekwoorden voor het zoeken naar de website. Als u bent aangemeld in uw Google-account tijdens uw internetgebruik, zal Google het surfgedrag toewijzen aan uw account en de informatie daaraan koppelen.

De verkregen informatie wordt doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Google kan deze verzamelde informatie doorgeven aan derden als dit wettelijk is verplicht of als Google derden opdracht geeft de informatie te verwerken en kan uw IP-adres samenvoegen met andere opgeslagen gegevens.

De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming, als u die heeft gegeven.

U kunt meer informatie vinden over gegevensverwerking door Google in het Google privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen veranderen in het Privacy Centrum.

Withdrawal of consent:

Er wordt momenteel door de provider geen optie aangeboden voor een simpele opt-out of blokkeren van de gegevensdoorgifte. Als u het traceren van uw activiteiten op onze website wilt voorkomen, dient u uw toestemming voor de relevante cookie-categorie of alle technische niet noodzakelijke cookies en gegevensdoorgiftes in de Cookie Consent Tool in te trekken. In dit geval kunt u mogelijk niet in staat zijn om onze website te gebruiken of kunt u deze alleen in beperkte mate gebruiken.

Uw recht van bezwaar

Individueel recht van bezwaar

U heeft te allen tijde recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op basis van gerechtvaardigde belangen; dit geldt ook voor profilering gebaseerd op deze bepaling.

Als u bezwaar maakt zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Ontvangers van een bezwaar

data@viewsonic.com

Wijzigingen van ons Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen zodat het altijd voldoet aan de actuele wettelijke eisen of om wijzigingen van onze diensten te implementeren in het privacybeleid, bijv. bij het introduceren van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid zal dan van toepassing zijn op uw volgende bezoek.