ViewSonic Library > Business > Daha Kaliteli Toplantılar > Toplantılarda Olumlu Kurum Kültürü için 4 Strateji

Toplantılarda Olumlu Kurum Kültürü için 4 Strateji

.Olumlu bir kurumsal kültür oluşturmak ve daha iyi toplantılar sağlamak birçok iş lideri için temel hedeflerdir ve iki fikir beraberce yürür. Toplantılarınız şirket kültürü üzerinde büyük bir etkiye sahipken, olumlu bir kültür oluşturmak da toplantı algılarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Olumlu bir çalışma kültürü oluşturmak için dört faydalı strateji bulmak için okumaya devam edin. Toplantılarda daha güçlü şirket kültürü için işbirliğini teşvik etmek için ViewSonic’in araç ve yazılım yelpazesine de göz atabilirsiniz.

Birçok iş liderinin daha iyi toplantılar yapmaya istekli olmasının en büyük nedenlerinden biri, bu toplantıların olumlu bir kurumsal kültür oluşturmaya yardımcı olabilmeleridir. Tersine, kötü veya verimsiz iş toplantılarıyla ilgili önemli bir endişe, kurumsal kültürü kötü yansıtma ve morali olumsuz etkileme potansiyeline sahip olmalarıdır.

Bu yazıda, toplantılarınızı ve kurum kültürünüzü geliştirmenize yardımcı olabilecek dört strateji sunuyoruz.

İşyerinde Olumlu Bir Kurum Kültürü Yaratmak

Olumlu bir kurum kültürü oluşturmak için toplantıları kullanma stratejilerine geçmeden önce, kültürün neden bu kadar önemli olduğunu açıklamaya değer. Glassdoor’un araştırmasına göre, çalışanların yüzde 77‘si bir işe başvurmadan önce kurum kültürünü düşünürken, yarısından fazlası kültürün maaştan daha önemli olduğunu düşünüyor.

Kurumsal kültürünüz esasen işletmenizin inançlarının, davranışlarının, değerlerinin, standartlarının ve işlerin nasıl yapıldığına dair genel bir anlayışın harmanlanmasıdır. Olumlu bir kültür tasarlamak, oluşturmak ve teşvik etmek için zaman ayırmak, çalışanların işlerinden daha fazla keyif almalarına yardımcı olabilir ve müşterilerinizin sizinle iş yapmaya ikna etmenize de yardımcı olabilir.

4 Strategies for Positive Corporate Culture in Meetings

Daha İyi Toplantılar için Dört Kurumsal Kültür Stratejisi

Aşağıdaki dört strateji, olumlu bir kültürü teşvik ederken daha iyi toplantılar yapmanıza da yardımcı olacaktır.

Kültürünüzün Toplantılara Yansıtıldığından Emin Olun

Kurumsal kültürünüzün ne olduğu veya nasıl olmasını istediğiniz hakkında net bir fikre sahip olduğunuzda, aynı fikirlerin çalışanlarınız tarafından da görülebildiğinden emin olmanız gerekir. Kültürünüzü tanımlayan özelliklerin iş toplantılarınıza yansıyıp yansımadığını iyi düşünmelisiniz.

Culture Amp için bir blog yazısında Tai Tsao, bir işletme eğer şeffaflığı kurum kültürünün temel taşlarından biri olarak belirtiyorsa, bunun toplantılara yansıtılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, insanların toplantıların neyle ilgili olduğunu ve neyi elde etmeyi amaçladıklarını bilmeleri ve daha sonra sonuçlara ve kararlara erişmeleri gerekir.

Aynı ilke diğer değerleriniz için de geçerlidir. Örneğin, toplantılarınız düşmanca ve tartışmacıysa, kurum kültürünüzün empati veya dostluk üzerine kurulu olduğunu inandırıcı bir şekilde iddia edemezsiniz. Temel değerlerinizi ve iş toplantılarınızın nasıl sonuçlanma eğiliminde olduğunu dikkatlice düşünün. Ardından ikisinin uyumlu olduğundan emin olmak için zaman ayırın.

Uzaktan Çalışmanın Modern Gerçekliğiyle Başa Çıkın

Son yıllarda çalışanların uzaktan çalışmasına izin veren şirketlerin sayısında büyük bir artış görülüyor. Uzaktan çalışma çeşitli faydalar sağlarken, aynı zamanda zorluklar da sağlar ve kurum kültürü bunlardan biridir.

Toplantılar, uzaktaki çalışanları meslektaşları ve kuruluştaki liderlerle iletişim halinde tuttukları için burada değerli bir rol oynayabilir. Ancak, toplantıların yine de net bir amacı olması gerekir, aksi takdirde zaman kaybedip, fiili işlerin yapılmasını engelleyerek, kurum kültürünüzü olumsuz etkileme riskini alırsınız.

Dengeleme eylemi, belirli uzaktan çalışanların meslektaşlarıyla çok az temas kurduğu durumlardan kaçınırken, toplantıların bir amacı olmasını sağlamaktır. Basit takip veya durum güncelleme toplantıları verimsiz olabilir; ancak yeni işe alınanlar için işe başlama toplantıları, fikirleri paylaşmak için inovasyon toplantıları ve bire bir koçluk gibi konuların hepsinin yeri vardır.

4 Strategies for Positive Corporate Culture in Meetings

Toplantı Alanlarınız İçin Modern Trendleri Benimseyin

Fiziksel toplantı alanları, özellikle ortak çalışma alanları söz konusu olduğunda hala önemli bir role sahiptir. Bu nedenle bu alandaki en son trendlerden haberdar olmanız gerekir. Örneğin, yaratıcılığı ve fikir paylaşımını teşvik etmek için tasarlanan alanlarda genellikle daha geleneksel ofis koltuklarının yerini alan kanepeler ile artık rahatlığa güçlü bir şekilde odaklanılmaktadır.

Esneklik çalışma kültürünüzün önemli bir parçasıysa, insanların oda ayırtmaya gerek kalmadan doğaçlama toplantılar için daha küçük gruplar halinde bir araya gelebileceği ‘toplanma odaları’ düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, ister samimi toplantı odaları, isterse daha geleneksel toplantı odaları olsun, bu alanlarda daha modern teknoloji trendlerini benimsemeniz gerekebilir.

İnteraktif ekranlar ve taşınabilir dokunmatik monitörler gibi ortak cihazlar, toplantı alanlarınızı modernize etmenize ve görsel bilgiler sağlamanıza yardımcı olabilir. Dijital ekranlar ayrıca potansiyel olarak uzaktan çalışanların daha geleneksel toplantılara katılmasına izin verir.

Toplantılarınızda Sürdürülebilirliği Teşvik Etmeye Çalışın

Fast Company tarafından çeşitli anketlerden derlenen istatistiklere göre, sürdürülebilirlik mevcut ve gelecekteki çalışanlarınız için önemlidir. Bu nedenle bu, pozitif kurumsal kültürünüzün bir parçası olmalıdır. Aslında, Y kuşağının yüzde 64’ü sosyal olarak sorumlu olmayan bir şirkette işe girmeyeceklerini, yüzde 70’i güçlü bir çevre gündemi olan bir şirkette çalışmaya daha yatkın olduklarını söylüyor ve daha genç nesiller de muhtemelen aynı şeyi izleyecek. .

Toplantılarınız aracılığıyla sürdürülebilirliği teşvik etmenin ve işinizin üzerine düşeni yaptığından emin olmanıza yardımcı olmanın birçok yolu vardır; basit bir seçenek, gereksiz kağıt dağıtmalardan kaçınmaktır. Bunun yerine, çıktı ihtiyacını azaltmak için toplantılar sırasında içerik paylaşmak ve yayınlamak için sezgisel yazılımdan yararlanabilirsiniz.

Daha da ötesi, gelişmiş tele-iletişim ekipmanlarını akıllıca kullanmak ve bu alana yatırım yapmak, uzaktan çalışanları tek seferlik toplantılar için aramanıza veya personelin başka bir yerde toplantılar için uzun mesafeler kat etmesinin beklendiği durumlara girmenize engel olabilir. Bu daha sonra süreçteki karbon emisyonlarını azaltabilir.

4 Strategies for Positive Corporate Culture in Meetings

Son Söz

Ana hatlarıyla belirtilen dört strateji, toplantılarınızın kurumsal kültüre iyi bir şekilde yansımasını sağlarken, toplantı kalitesinin de artmasına yardımcı olabilir. Bu, giderek daha fazla toplantı çevrimiçi hale geldiğinden özellikle önemlidir. Bu, olağan yerinde enerjinin bir kısmını elde tutup, sanal ortamlara tanıtmaya daha fazla ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.

Güçlü şirket kültürü, çalışan bağlılığını ve memnuniyetini de etkileyebilir ve bu da organizasyonda toplantıların nasıl gerçekleştirilebileceğini etkiler. Bu nedenle, toplantılar yapılırken şirket kültürünüzün olumlu unsurlarının yakalanmasını sağlamak çok önemlidir. Bunun yollarından biri, toplantılarınızın yapılmaya değer olduğundan emin olmak, böylece çalışanlarınızın değerli zamanlarından ve emeklerinden tasarruf etmektir. Olumlu kurumsal kültürü destekleyen bir toplantı alanı oluşturmaya yönelik ViewSonic cihazlarına ve çözümlerine bir göz atın.