ViewSonic Library > Business > İş Birlikteliği > Dijital İşyerinde Verimlilik: Tepeden Bir Bakış

Dijital İşyerinde Verimlilik: Tepeden Bir Bakış

Dijital iş yerinde üretkenlik, genellikle etkin yönetimin doğrudan bir sonucudur. Organizasyon yapısından önceliklere kadar, çalışanlar, dijital ortamdan bütüncül bir şekilde en iyi şekilde yararlanmak için etkin liderliğe güveniyor. Ancak tepe belirsizlik olması, felaket için kesin bir reçetedir.

Etkili liderlerin dijital iş yerinde üretkenliği nasıl iyileştirdiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Üst yönetim, üst düzey liderlik, C-suite. Etiket ne olursa olsun, bunlar bir işletmenin gidişatını yönlendirmekten sorumlu kişilerdir. Kuruluş için genel hedefleri belirler, gidişat ve kültürü belirler ve uzun vadeli büyümeyi yönlendirirler. Bu rolün önemli bir yönü, departman ve ekip yönetiminden, bireysel hat personeline kadar tüm seviyelere nüfuz eden bir işbirliği ve yenilik ruhunu aşılamaktır.

Organizasyonu Yeniden Tasarlamak

Dijital işyerinde gördüğümüz en önemli trendlerden biri, farklı disiplinleri ve operasyonel katmanları bir araya getirerek, dönüşümü kolaylaştırmak için yenilikçi kurumsal yapıların oluşturulmasıdır. Bu çapraz işlevli ekipler, elbette en üst düzeyden aktif destek aldıkları kuruluşlarda en etkilidir. Çoğu zaman, yeni bir çalışma şekli uygulamada atalet veya konfor alanlarını esnetmede zorluklar olabilir.

Örneğin, Sürdürülebilir İş Yerleri gibi yeni tanımlayıcılara sahip departmanlar, kurumsal hedefleri uyumlu hale getirmek, teknolojileri ve genel çalışan deneyimini etkinleştirmek için çalışma ortamının tüm yönlerini ele almaya odaklanırlar. Diğer durumlarda ise “altyapı” grupları, sınırlarını geleneksel yönetim rolünün ötesine taşırlar.

Nihai hedef, organizasyonu yeni katılım, verimlilik ve büyüme seviyelerine açmak için iletişim, işbirliği ve üretkenlik önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır.

Temel Bir Motivasyon Olarak Verimlilik

100 çalışanı olan şirketler, verimsiz iletişim nedeniyle yılda yaklaşık 420.000 dolar kaybediyor.

İşletmenin tüm seviyelerinde üretkenlik, kurumsal hedeflere ulaşmak, çıktıyı artırmak ve verimliliği artırmak için esastır. Nihai sonuç, çalışan bağlılığını, motivasyonunu ve katkısını artırırken, sistemler ve insan sermayesi üzerinde daha yüksek bir yatırım getirisi olabilir.

Üst yönetim, ekip liderlerinin ve ekip üyelerinin yenilikçi çözümler yaratabilmesi için gereksiz bütçe kısıtlamaları, organizasyonel atalet ve istiflenmiş fonksiyonel gruplar gibi engelleri ortadan kaldırarak verimliliği artırmaya önemli bir katkıda bulunabilir.

Ayrıca disiplinler arası ekipler kurarak, stratejik değerlendirmeler yaparak ve üretkenliğin “teknoloji”den çok, çalışan deneyimini dönüştürmekle ilgili olduğunu hatırlayarak, üretkenliği artırma yolunda öncülük edebilirler.

Productivity in the Digital Workplace

Üst Yönetim Öncelikleri

Deneyimlerimize göre, üst düzey liderlik perspektifinden bakıldığında üretkenlikle ilgili faktörlerden bazıları şunlardır:

Tanım

 • Kurumsal hedeflere ulaşmak
 • Çalışan bağlılığını artırmak
 • İstifleri yıkmak
 • Çalışanları fazla çalıştırmadan çıktıyı artırma
 • Yeni işe alımlar olmadan büyümek

Ölçümleme

 • Kar ve Zarar performansı
 • Sistemlere ve süreçlere yapılan yatırımın yatırım getirisi

Eksiklik

 • Kayıp gelir
 • Fırsat maliyetleri
 • İş gücü verimsizlikleri

Engeller

 • Bütçe, maliyet, yatırım getirisi
 • Organizasyonel atalet ve alışkanlıklar
 • İstiflenmiş dahili fonksiyonlar

İyileştirmeler

 • Yeni çalışma yöntemleri stratejisi oluşturmak için BT, tesis yönetimi, insan kaynakları ve iş paydaşlarından oluşan disiplinler arası ekipler
 • Mevcut performansın, verimliliğin, rekabetçi konumun, çalışan bağlılığının, teknolojinin uygulanabilirliğinin, mevcut ve yeni teknoloji kaynaklarının değerlendirilmesi
 • Çalışan deneyimini neyin etkilediğini anlamak ve çalışma ortamında gerekli değişiklikleri yapmak

Yukarıdaki Belirsizlik

2021 yılına kadar, orta ölçekli ve büyük kuruluşların yalnızca dörtte biri, girişimlerinin %80’inde yeni çalışma yöntemlerini başarıyla hedefleyecek.

Productivity in the Digital Workplace: A View from the Top

Jabra tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, üretkenliğin çeşitli yönleriyle ilgili bazı belirsizlikler de var gibi görünüyor.

 • CEO’ların %31’i sorumluluklarını yönetim kuruluna veriyor
 • CEO’ya raporlayan kişilerin %52’si CEO’nun sorumlu olduğuna inanıyor
 • C-düzeyinde %56, üretkenliğin ölçülmesinin zor olduğuna inanıyor
 • C-düzeyinin %62’si birden fazla iletişim platformunun üretkenlik için iyi olduğuna inanıyor, ancak %38’i tek bir platformun üretkenliği artırdığına inanıyor
 • CEO’lar, açık ofisin üretkenliği artırdığına inanıyor, ancak bilgi çalışanları bunun en az üretken olduğunu söylüyor

Çalışma ayrıca şunları belirtiyor: “Karar vericileri hangi teknolojileri uyguladıkları, kuruluş genelinde kullanımlarını nasıl zorunlu kıldıkları ve insanların kendilerinin de olabildiğince üretken olmalarını sağlayacak şekilde çalışmakta özgür oldukları bir kültürü nasıl inşa edecekleri konusunda dikkatlice düşünmeye çağırıyoruz. Bu, işbirliği, esneklik ve çalışanlarının bilgisini dinleme taahhüdünü gerektirir. ”

Yönetim danışmanlarından teknoloji sağlayıcılarına kadar stratejik ortaklar için, üst yönetimin üretkenliği ve onu geliştirmek için mevcut çok çeşitli çözümleri daha iyi tanımlamasına yardımcı olmak için açıkça bir fırsat vardır.

Bütünsel Bir Yaklaşım

Çalışan bağlılığı oranı yüksek olan ekipler %21 daha üretkendir.

Etkili organizasyon yönetimi, entegre bir yaklaşımı kapsamalıdır. Ve bu yaklaşım, çalışanların çok boyutlu ihtiyaçları ve motivasyonları olan insanlar olarak görülmesini içermelidir.

Örneğin, Journal of Occupational and Environmental Medicine’de yayınlanan bir araştırma, “Sonuçlar, ruh sağlığı, fiziksel sağlık, iş özellikleri ve kuruluşlardan alınan desteğin, çalışanların üretkenliğinin en önemli belirleyicileri olduğunu gösteriyor. Bu, çalışanların refahını ve genel organizasyon, iş ve yönetim kültürünü iyileştirmeyi amaçlayan işyeri müdahalelerini teşvik etmek için güçlü bir durumu vurgulamaktadır.”

ViewSonic görsel görüntüleme çözümleri, yüksek motivasyonlu çalışanları çekip ve elde tutarken, rekabet avantajını ve karlılığı optimize etmek için bireysel ve grup performansını artırarak işletmeyi güçlendirebilir.

Visual Collaboration Simplified

Bir yandan, interaktif teknolojiler aracılığıyla bilgi ve fikirlerin kesintisiz paylaşımı, motivasyonu, yaratıcılığı ve yeniliği güçlendirebilir. Öte yandan, ergonomik masaüstü monitör tasarımları, işyeri sağlığı ve refahında önemli bir rol oynayabilir.

Modern işyerinde üretkenliği artırma hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz: İş Yeri Verimliliğini Artırmak için Teknolojiden Yararlanma: Etkinleştiriciyi Etkinleştirme

Veya dijital dönüşüme yönelik ViewSonic görsel çözümleri hakkında bilgi için www.viewsonic.com adresini ziyaret edin.