Sustainability

ViewSonic respecteert het milieu en stimuleert groen wonen.

De toenemende hoeveelheid afval op onze stortplaatsen is een wereldwijd probleem. ViewSonic Europe zet zich met maximale inspanning in om een verantwoordelijke bedrijfs- en gemeenschapsburger te zijn die het milieu respecteert en groen leven aanmoedigt.

Hier vindt u ons 2021 Corporate Sustainability Responsibility (CSR)-rapport.

Recycling

Ontwerp voor recycleerbaarheid is van cruciaal belang om de milieu-impact van onze producten aan het einde van hun levensduur te verminderen en de kosten van recycling te verlagen. Ontwerp voor recycleerbaarheid stelt ons ook in staat om naar de binnenste cirkels van de circulaire economie te gaan, zoals het oogsten van onderdelen. Dit is een van de gebieden waarop we ons richten in onze Eco Design-aanpak, omdat we werken aan het continu verbeteren van de algehele milieuprestaties van onze producten.

Het afvalprincipe van ViewSonic Europe is in overeenstemming met EU-richtlijn 2012/19/EU, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), en we werken samen met recyclingorganisaties in bepaalde landen, waar informatie over hun systeem beschikbaar is. Informatie kan ook worden verkregen op het punt van aankoop of door contact op te nemen met onze servicepartners.