Voorwaarden

ColorPro Award 2022 Wereldwijde Visual Art wedstrijd OFFICIEEL REGLEMENT

GEEN AANKOOP NODIG OM DEEL TE NEMEN, PRIJZEN TE WINNEN. EEN AANKOOP OF BETALING VERHOOGT DE WINNAARSKANS VAN EEN DEELNEMER NIET. VELEN ZULLEN MEEDOEN, WEINIGEN ZULLEN WINNEN. ALLEEN GELDIG VOOR INGEZETENEN DIE TEN TIJDE VAN DE DEELNAME TENMINSTE 18 JAAR OUD ZIJN

ONGELDIG WAAR VERBODEN OF BEPERKT DOOR DE WET

ColorPro Award 2022 Global Visual Art Competition (“Promotion”) wordt gehouden door ViewSonic, ondersteund door Shooters, Capture One, PANTONE, Calibrite, Shoot The Frame. (“Sponsor”).

De volgende entiteiten: ViewSonic, Shooters, Capture One, PANTONE, Calibrite, Shoot The Frame zijn geen Sponsors of Co-Sponsors van deze actie en zijn deelnemende merken beperkt tot de prijzen die zij bijdragen zoals uiteengezet onder deze Actie (“Prijsaanbieders”). In aanvulling op het voorgaande, eist elke prijsaanbieder afzonderlijk van deelnemers dat zij zich houden aan hun respectievelijke Algemene Voorwaarden en Privacybeleid wanneer zij zich registreren voor hun diensten (indien van toepassing) als winnaar van deze promotie.

 1. PromotiePERIODE: De Promotie begint op 15 augustus 2022, om 12:01 AM Pacific Standard Time (“PST”) en eindigt op 16 september 2022, om 11:59:59 PM PST (“Promotieperiode”). De Promotie bestaat uit een “ColorPro Award.” De computer van de Beheerder’s is de officiële klok van de Promotie’s.
 2. ELIGIBILITEIT: Deze Actie wordt alleen aangeboden aan personen die ten minste achttien (18) jaar oud zijn op het moment van deelname. Werknemers van de Sponsor, Beheerder, en elk van hun respectievelijke eigenaars, moederbedrijven, filialen, directeuren, dochterondernemingen, franchisenemers, vertegenwoordigers, reclame-, promotie- en productiebureaus, agenten (gezamenlijk, de “Promotion Entities”) en hun directe familieleden (d.w.z. echtgenoot, ouder, kind, broer of zus, en de “steps” van elk) en personen die in hetzelfde huishouden van elk wonen (al dan niet verwant) komen in aanmerking om deel te nemen aan de Actie. Ongeldig waar verboden of beperkt door de wet. Alle federale, staats- en lokale wetten zijn van toepassing. Deelname betekent dat de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk instemt met deze Officiële Regels en de beslissingen van de Sponsor en de Beheerder, die definitief en bindend zijn in alle zaken die betrekking hebben op de Actie. Het winnen van een prijs is afhankelijk van het voldoen aan alle eisen die hierin zijn opgenomen. Deelnemers en/of potentiële winnaars kan worden gevraagd om bewijs van identificatie en geschiktheid te overleggen, zoals vereist door de Sponsor of Beheerder. In het kader van de actie zijn het woonadres en e-mailadres van de deelnemer het fysieke adres en e-mailadres dat bij de inschrijving is opgegeven. Deelnemers mogen hun fysieke adres of e-mailadres niet wijzigen. Als wordt ontdekt of vermoed dat een deelnemer zich heeft geregistreerd of heeft geprobeerd te registreren voor de actie met gebruikmaking van meerdere e-mailadressen of meerdere identiteiten, worden alle inzendingen van die deelnemer ongeldig verklaard en wordt een prijs die de deelnemer mogelijk had kunnen winnen, niet toegekend en mogelijk ingetrokken. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of vergelijkbare methoden om deel te nemen aan de actie is verboden en zal leiden tot diskwalificatie van elke deelnemer die dit probeert.
 3. Hoe deel te nemen aan de COLORPRO AWARD 2022: Een deelnemer ontvangt niet meer dan één (1) inzending tijdens de actieperiode. Als een huishouden meedoet aan de actie met meer dan drie (3) unieke e-mailadressen, kunnen alle Deelnames (zoals hierboven gedefinieerd) met betrekking tot dat huishouden (naar eigen goeddunken bepaald door de Sponsor of Beheerder) worden gediskwalificeerd. Als naar het uitsluitend oordeel van de Sponsor wordt ontdekt of vermoed dat een deelnemer meer dan het vermelde aantal inzendingen heeft gedaan of probeert te doen, kunnen alle inzendingen van die deelnemer naar het uitsluitend oordeel van de Sponsor ongeldig worden verklaard en zal een eventuele prijs of prijzen waarop hij/zij mogelijk recht heeft, niet aan hem/haar worden toegekend. In het geval van een geschil over de identiteit van een deelnemer, zal de inzending worden verklaard door de primaire accounthouder van het account dat is gekoppeld aan het gebruikte e-mailadres. De “primary account holder” is de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegewezen door een internettoegangsprovider, online serviceprovider of andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het ingezonden adres. De potentiële winnaar kan worden gevraagd om aan te tonen dat hij/zij de houder van het e-mailadres is.
 4. POTENTIËLE WINNAARS SELECTIE: Op of rond 25 november 2022 selecteert de beheerder één (1) potentiële winnaar van de ColorPro Award 2022” Photography Category First Prize” winnaar, één (1) potentiële ColorPro Award 2022” Photography Category Second Prize” winnaar, één (1) ColorPro Award 2022” Photography Category Third Prize” winnaar, één (1) potentiële ColorPro Award 2022” Digital Art Category First Prize” winnaar, en één (1) potentiële ColorPro Award 2022” Digital Art Second Prize” winnaar uit alle in aanmerking komende Inzendingen die tijdens de Promotieperiode zijn ontvangen door de juryleden. Er zullen niet meer dan twee (2) potentiële ColorPro Award 2022” Eerste Prijs” winnaars zijn, twee (2) ColorPro Award 2022” Tweede Prijs” winnaars, één (1) ColorPro Award 2022” Derde Prijs.” Elke winnaar wordt beschouwd als een potentiële winnaar, in afwachting van verificatie van geschiktheid en naleving van deze Officiële Regels, zoals bepaald door de Sponsor en Beheerder, naar eigen en absoluut goeddunken.
 5. PRIJZEN, WINKANSEN, en geschatte winkelwaarde (“ARV”):
  1. ColorPro Award 2022 prijzen:
   1. Fotografie categorie Eerste prijs (1): De “Grand Prize” bestaat uit Cash 5.000, één (1) ColorPro VP2786-4K Monitor(waarde $999,99), Eén (1) Pantone Formula Guide Set ($192), Eén (1) Pantone SkinTone Guide ($101), Eén (1) pakket van Pantone Connect 1 jaar ($59,99) met Pantone Color Match Card ($15. 50), een (1) Pantone Color of the Year Mug ($25), een (1) Calibrite ColorChecker Studio met ColorChecker Passport Photo 2 (waarde $688,00), een (1) 12-maanden Shoot The Frame Premium-lidmaatschap (waarde $135), en een (1) permanente Capture One-licentie (waarde $299) and potential international exposure ($1000 value). De ARV van de eerste prijs van de ColorPro Award 2022 bedraagt ongeveer $8.500.
   2. Tweede prijs in de categorie Fotografie (1): De “Tweede Prijs” bestaat uit één (1) ColorPro VP2776 Monitor ($799,99), Eén (1) Pantone Connect 1 jaar ($59,99) met Pantone Color Match Card ($15,50), Eén (1) Calibrite ColorChecker Display Pro met ColorChecker Classic Mini ($348. Waarde $348,00), een (1) Pantone kleur van het jaar mok ($25), een (1) 12-maanden Shoot The Frame Premium lidmaatschap (waarde $135), en een (1) Capture One eeuwigdurende licentie (waarde $299). De ARV van de tweede prijs is ongeveer $1.680.
   3. Derde prijs fotografiecategorie (1): De “Derde Prijs” bestaat uit een (1) ColorPro VP16-OLED Monitor (waarde $499), Een (1) Pantone Connect 1 jaar ($59,99) met Pantone Color Match Card ($15,50), Calibrite ColorChecker Display Pro + ColorChecker Classic Mini (waarde $348,00), een (1) 12-maanden Shoot The Frame Premium Lidmaatschap (waarde $135) en een. De ARV van de derde prijs is ongeveer $1.050
   4. Categorie digitale kunst Eerste prijs (1): De “Grand Prize” bestaat uit Cash 4.000, één (1) ColorPro VP2786-4K Monitor(waarde $999,99), Eén (1) Pantone Color Bridge Guide Set ($386), Eén (1) Pantone Connect 1 jaar ($59. 99) met Pantone Color March Card ($15,50), Een (1) Pantone Color of the Year Mug ($25), Een (1) Calibrite ColorChecker Studio met ColorChecker Passport Photo 2 ($688,00 waarde) and potential international exposure ($1000 value). De ARV-prijs is ongeveer $ 7.170.
   5. Categorie digitale kunst Tweede prijs (1): De “Grand Prize” bestaat uit een (1) ColorPro VP2785-2K Monitor(waarde $699), Een (1) Calibrite ColorChecker Display Pro met ColorChecker Classic Mini (waarde $348,00), Een (1) Pantone Connect 1 jaar ($59,99) met Pantone Color Match Card ($15,50), Een (1) Pantone Color of the Year Mok ($25) . De ARV prijs is ongeveer $1,145.
  2. Totale ARV: De totale ARV van alle beschikbare prijzen in de Promotie is ongeveer $20.000.
  3. Kans op winst/limiet: De kans op het winnen van een hoofdprijs of hoofdprijs hangt af van het totale aantal geldige inzendingen die tijdens de actieperiode zijn ontvangen. Er is een limiet van één (1) ColorPro Award 2022 Prijs per huishouden.
  4. Algemeen: De werkelijke waarde van prijzen is onderhevig aan prijsschommelingen op de consumentenmarkt, onder andere op basis van eventuele tijdsverschillen tussen de datum waarop de ARV wordt geschat voor de toepassing van deze Officiële regels en de datum waarop de Prijs wordt toegekend of ingewisseld. In dat geval ontvangt de winnaar niet het verschil tussen de werkelijke waarde en de ARV. In geen geval zullen meer prijzen worden toegekend dan vermeld in dit Officiële reglement. Als, om welke reden dan ook, meer prijsmeldingen worden verzonden (of meer claims worden ontvangen) dan het aantal aangeboden prijzen, zoals uiteengezet in deze officiële regels, behoudt de sponsor zich het recht voor om het beoogde aantal prijzen toe te kennen door middel van een willekeurige trekking uit alle ontvangen in aanmerking komende prijsclaims. Vervanging of omwisseling van prijzen is niet toegestaan, behalve door de Sponsor, die zich het recht voorbehoudt om een ​​prijs van gelijke of hogere waarde te vervangen in geval van onbeschikbaarheid van een prijs. Alle prijzen worden toegekend, ervan uitgaande dat er voldoende in aanmerking komende Inzendingen zijn ontvangen en dat de prijzen correct worden geclaimd.
 6. HOE EEN PRIJS TE CLAIMEN: Op of rond 10 oktober 2022 zal de Beheerder de potentiële prijswinnaars via e-mail op de hoogte stellen op het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven. Alvorens te worden uitgeroepen tot Eerste Prijswinnaar, Tweede Prijswinnaar en Derde Prijswinnaar, dient de potentiële Eerste Prijswinnaar, Tweede Prijswinnaar en Derde Prijswinnaar een Affidavit van geschiktheid/aansprakelijkheid & Publiciteitsvrijgave en belastingerkenning (“Affidavit”) te ondertekenen. De potentiële Eerste Prijswinnaar, Tweede Prijswinnaar en Derde Prijswinnaar moet een volledig ingevulde en door de notaris bekrachtigde Affidavit retourneren aan de Sponsor of diens gemachtigde binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de datum dat het poststempel als zijnde verzonden aan de potentiële winnaar geldt, anders kan de Prijs (naar eigen goeddunken van de Sponsor) worden verbeurd verklaard. Als een potentiële winnaar wordt gediskwalificeerd, niet in aanmerking komt of niet voldoet aan deze Officiële Regels, weigert een prijs te accepteren, of in het geval dat de potentiële Eerste Prijswinnaar, Tweede Prijswinnaar en Derde Prijswinnaar er niet in slaagt een ondertekende en door de notaris bekrachtigde Affidavit te retourneren binnen de deadline van zeven (7) kalenderdagen (indien van toepassing), kan de prijs komen te vervallen. If the First Prize, Second Prize, and Third Prize are forfeited, the First Prize, Second Prize, and Third Prize may be awarded to an alternate winner as determined by Sponsor in its sole discretion. The ColorPro Award 2022 Entities shall not be held responsible for any delays in awarding a prize for any reason. Indien de Sponsor, na een te goeder trouw gedane poging, niet in staat is een prijs toe te kennen of af te leveren, kan de prijs niet opnieuw worden uitgereikt.
  DE WINNAAR VAN DE GROTE PRIJS EN DE WINNAAR VAN DE EERSTE PRIJS WORDT EEN FORM 1099 VOOR DE BELASTINGGELD TER WAARDE VAN DE WERKELIJKE WAARDE VAN DE PRIJS EN MOET ZIJN OF HAAR SOCIALE ZEKERHEIDSNUMMER INDIENEN, ALS VERPLICHT DOOR DE WET.
  ALLE FEDERALE, STAATS- EN LOKALE BELASTINGEN DIE WORDEN GEHEVEN BIJ HET AANVAARDEN VAN EEN PRIJS ZIJN UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ELKE WINNAAR. De Sponsor zal proberen om elke potentiële winnaar op de hoogte te brengen zoals hierboven beschreven. De Sponsor is echter niet verantwoordelijk voor niet-bezorgde e-mails, inclusief maar niet beperkt tot e-mails die niet worden ontvangen vanwege de privacy- of spamfilterinstellingen van een winnaar, waardoor een Promotie-e-mail, inclusief een e-mail met de winnaar, kan worden omgeleid naar een map voor spam of ongewenste e-mail. Prijzen die niet worden opgeëist, niet worden ingewisseld of als onbestelbaar worden geretourneerd, zullen niet worden toegekend. Het recht op het ontvangen van een prijs is niet overdraagbaar en zal niet worden vervangen door een andere prijs, omgeruild of gelijkwaardig in contant geld, behalve door de Sponsor, die zich het recht voorbehoudt om een prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen in geval van onbeschikbaarheid van een prijs of overmacht, naar eigen en absoluut goeddunken van de Sponsor. Alle andere kosten en uitgaven die niet uitdrukkelijk hierin zijn vermeld, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar. De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij het toekennen van de Prijs, om welke reden dan ook. Elke prijs zal alleen worden toegekend aan een geverifieerde winnaar.
 7. LIMITATION OF LIABILITY: By participating in this Promotion Entrants (and if minors, their parents or legal guardians) agree that the Promotion Entities, and their respective affiliates, parents, subsidiaries, representatives, consultants, contractors, legal counsel, advertising, public relations, promotional, fulfillment and marketing agencies, website providers, Web masters and their respective officers, directors, employees, representatives, shareholders, designees and agents (“Released Parties”) are not responsible for lost, late, incomplete, stolen, misdirected, postage due, or undeliverable email notifications or postal mail; or for any computer, telephone, satellite, cable, network, electronic or Internet hardware or software malfunctions, failures, connections or availability; or garbled, corrupt or jumbled transmissions, service provider/Internet/Website/use net accessibility, availability or traffic congestion; or any technical, mechanical, printing, or typographical or other error; or unauthorized human intervention; or the loss, access, or acquisition without authorization, or incorrect or inaccurate capture of registration information; or the failure to capture, or loss or disclosure of, any such information. The Released Parties are not responsible for any incorrect or inaccurate information, whether caused by any Website users, tampering, hacking or by any of the equipment or programming associated with or utilized in the Promotion and assume no responsibility for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, technical error, theft or destruction or unauthorized access or acquisition of the Website, any Promotion-related website(s), or Entrant information. The Released Parties are not responsible for any injury or damage, whether personal or property, to participants or to any person’s computer related to or resulting from participating in the Promotion and/or accepting or using a prize. The Released Parties shall not be responsible or liable for entries that are entered by any automated computer, program, mechanism or device, for any entries in excess of the stated limit or for entries that are late, forged, lost, misplaced, misdirected, tampered with, incomplete, deleted, damaged, garbled or otherwise not in compliance with the Official Rules, and all such entries may, in Sponsor’s sole discretion, be disqualified. If, for any reason, the Promotion is not capable of running as planned, Sponsor reserves the right, in its sole discretion, to cancel, terminate, modify or suspend the Promotion and/or proceed with the Promotion, including the selection of winners in a manner it deems fair and reasonable including the selection of the winners from among eligible ColorPro Award 2022 Entries received prior to such cancellation, termination, modification or suspension. In no event will more prizes be awarded than are stated in these Official Rules. In the event that, due to technical, typographical, mechanical or other errors, there are more winners than are stated in these Official Rules, a random drawing among the claimants will be held to determine the winners. If for any reason, including but not limited to an administrative, printing, production, computer or other error or due to technical difficulties or incorrect announcements of any kind, more winning messages are distributed, or more prizes are claimed than are intended to be awarded according to these Official Rules, the intended prizes will be awarded in a random drawing from among all verified prize claims received. This Promotion is subject to all federal, state, and local laws and regulations.
  By entering the Promotion, each Entrant (and if a minor, his/her parent or legal guardian) agrees: (i) to be bound by these Official Rules and by all applicable laws and by the decisions of Sponsor and Administrator, which shall be binding and final; (ii) to waive any rights to claim ambiguity with respect to these Official Rules; (iii) to waive all of his or her rights to bring any claim, action or proceeding against any of the Released Parties in connection with the Promotion; and (iv) to forever and irrevocably agree to release and hold harmless each of the Released Parties from any and all claims, lawsuits, judgments, causes of action, proceedings, demands, fines, penalties, liability, costs and expenses (including, without limitation, reasonable outside attorneys’ fees) that may arise in connection with: (a) the Promotion, including but not limited to any Promotion-related activity or element thereof, and the Entrant’s ColorPro Award 2022 Entries, including any information provided, participation or inability to participate in the Promotion, (b) the violation of any third-party privacy, data security, personal, publicity or proprietary rights, (c) typographical or printing errors in these Official Rules or any Promotion materials, (d) acceptance, attendance at, receipt, travel related to, participation in, delivery of, possession, defects in, use, non-use, misuse, inability to use, loss, damage, destruction, negligence or willful misconduct in connection with the use of a prize (or any component thereof), (e) any change in the prizing (or any components thereof) due to unavailability or due to reasons beyond Sponsor’s control, including but not limited to by reason of any acts of God, any action(s), regulation(s), order(s) or request(s) by any governmental or quasi-governmental entity (whether or not such action(s), regulation(s), order(s) or request(s) prove(s) to be invalid), equipment failure, threatened or actual terrorist acts, earthquake, war, fire, flood, explosion, unusually severe weather, hurricane, embargo, labor dispute or strike (whether legal or illegal), labor or material shortage, transportation interruption of any kind, work slow-down, civil disturbance, insurrection, riot or any other cause beyond any of the Released Parties’ control, or as otherwise permitted in these Official Rules, (f) any interruptions in or postponement, cancellation or modification of the Promotion, (g) human error, (h) incorrect, unauthorized, or inaccurate transcription, receipt or transmission of any part of any ColorPro Award 2022 Entry (including, without limitation, the registration information or any parts thereof), (i) any technical malfunctions or unavailability of the Website or any telephone network, computer system, computer online system, mobile device, computer timing and/or dating mechanism, computer equipment, software, or Internet service provider, or mail service utilized by any of the Released Parties or by an Entrant, (j) interruption or inability to access the Promotion, the Website or any other Promotion-related websites or any online service via the Internet due to hardware or software compatibility problems, (k) any damage to Entrant’s (or any third person’s) equipment used to access the Promotion and/or its contents related to or resulting from any part of the Promotion, (l) any lost/delayed data transmissions, omissions, interruptions, defects, and/or any other errors or malfunctions, (m) any late, lost, stolen, mutilated, misdirected, delayed, garbled, corrupted, destroyed, incomplete, undeliverable or damaged Entries, (n) any wrongful, negligent, or unauthorized act or omission on the part of any of the Released Parties, (o) lost, late, stolen, misdirected, damaged or destroyed prizing (or any element thereof), or (p) the negligence or willful misconduct by Entrant.
  Without limiting the foregoing, everything regarding this Promotion, including the Website and prize components, is provided “as is” without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranty of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement. Some jurisdictions may not allow the limitations or exclusions of liability for incidental or consequential damages or exclusions of implied warranties, so some of the above limitations or exclusions may not apply. Check local laws for any restrictions or limitations regarding these limitations or exclusions.
 8. GESCHILLEN: DEZE PROMOTIE WORDT GELEID DOOR, EN ZAL ZELF WORDEN GECONSTRULEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETGEVING VAN TAIWAN EN ZAL ZIJN ONDERGROND AAN DE EXCLUSIEVE JURISDICTIE VAN HET GESCHILLENHOF VAN NEW TAIPEI VAN TAIWAN. HET RECHT VOOR EEN VORDERING ZAL ZIJN BEPERKT TOT DE ACTUELE SCHADE, EN IN GEEN GEVAL ZAL EEN PARTIJ KUNNEN WORDEN AANGEPAST OM PUNITIEVE, EXEMPLARIELE, CONSEQUENTIËLE OF INCIDENTIËLE SCHADE TE RECORTEREN OF DE SCHADE TE VERMULDEN OF OP ANDERE WIJZE TE VERHOGEN, MET INBEGRIP VAN DE KOSTEN VAN TEGENWOORDIGERS’ DE DEELNEMER GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE DEELNEMER NIET IN STRIJD ZIJN MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, NOCH MET HET RECHT OM DEZE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN OF OM EEN GERECHTELIJK BEVEL OF EEN ANDERE BILLIJKE VOORZIENING TE VRAGEN. DEELNEMERS GAAN ERMEE AKKOORD DAT DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN ELKE DEELNEMER EN/OF PROMOTIE-ENTITEITEN EN/OF ELKE ANDERE PARTIJ INDIVIDUEEL ZULLEN WORDEN OPGELOST, ZONDER TOEVLUCHT TE NEMEN TOT ENIGE VORM VAN GROEPSACTIE. ELKE EIS TOT ARBITRAGE MOET BINNEN DRIE (3) MAANDEN NA AFLOOP VAN DE ACTIEPERIODE WORDEN INGEDIEND, ANDERS ZAL DE EIS VOOR ALTIJD WORDEN UITGESLOTEN. Verder doen Deelnemers hierbij afstand van alle rechten om: (i) punitieve, voorbeeldige, bijzondere, incidentele, indirecte en gevolgschade of enige andere schadevergoeding (al dan niet door nalatigheid) te eisen, anders dan de werkelijke contante kosten; en (ii) de schadevergoeding te laten vermenigvuldigen of anderszins te verhogen. Deelnemers stemmen ermee in dat de rechten en verplichtingen van deelnemers en/of Organisaties en/of andere partijen individueel zullen worden opgelost, zonder dat er een beroep wordt gedaan op enige vorm van groepsactie.
 9. PRIVACY POLICY: Alle informatie die wordt verzameld tijdens de deelname van een deelnemer aan de actie zal worden verzameld door de Sponsor of een door de Sponsor aangewezen persoon en zal worden gebruikt door de Sponsor, gelieerde ondernemingen, aangewezen personen, agenten en marketeers voor de juiste administratie en uitvoering van de actie, zoals beschreven in deze Officiële Regels en in overeenstemming met het privacybeleid van de Sponsor zoals vermeld op https://www.viewsonic.com/privacy-policy. Niettegenstaande het voorgaande, zal het e-mailadres van elke deelnemer worden gedeeld met Marketing Partners van de Sponsor’s voor het enige doel van latere e-mail notificatie voor elke Marketing Partner’s respectievelijke toekomstige marketing-en promotiecampagnes. Deelnemer erkent en stemt ermee in dat door deelname aan deze actie zijn of haar e-mailadres zal worden verzameld en gedeeld met de marketingpartners van de Sponsor&rsquo.
 10. PUBLICITY RIGHTS: Door deel te nemen aan de Promotie en/of een prijs te accepteren, gaat elke deelnemer (en als hij/zij minderjarig is, zijn/haar ouder of wettelijke voogd’ s) ermee in dat ViewSonic, Sponsor en/of deelnemende merken het eeuwige recht hebben om zijn of haar naam, informatie (voor marketingtoepassingen), biografische informatie, foto's, inzendingen en/of gelijkenis en verklaringen te gebruiken voor promotie-, handels-, commerciële, reclame- en publiciteitsdoeleinden, op elk moment of op alle tijden, in alle nu bekende of later ontdekte media, inclusief live televisie, wereldwijd, inclusief maar niet beperkt tot het World Wide Web en internet, zonder kennisgeving, controle of goedkeuring en zonder extra vergoeding, behalve waar dit bij wet verboden is. En elke deelnemer stemt er ook mee in ViewSonic, Sponsor en/of deelnemersmerken het eeuwigdurende recht te geven zijn of haar naam en e-mailadres te gebruiken voor het verzenden van e-nieuwsbrieven en andere marketingtoepassingen.
 11. GENERAL: Elke poging tot deelname aan deze actie anders dan hierin beschreven, is ongeldig. Stel dat naar het uitsluitende oordeel van de Sponsor wordt ontdekt of vermoed dat een deelnemer zich meer dan eens heeft geregistreerd of heeft geprobeerd te registreren door gebruik te maken van meerdere e-mailadressen, accounts, meerdere identiteiten, proxyservers of soortgelijke methoden. In dat geval worden alle ColorPro Award 2022-inzendingen van die deelnemer ongeldig verklaard en komt die deelnemer niet in aanmerking voor het winnen van een prijs. Als wordt ontdekt dat een deelnemer probeert extra ColorPro Award 2022-deelnemers te ontvangen boven de vermelde limiet, kan deze deelnemer, naar eigen goeddunken van de Sponsor, worden gediskwalificeerd voor de actie. In het geval van een geschil over de identiteit van een winnaar, zal de winnende ColorPro Award 2022-deelname worden verklaard door de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres dat is opgegeven op het registratieformulier in verband met deze ColorPro Award 2022-deelname. “Geautoriseerde accounthouder” wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die is toegewezen aan een e-mailadres door een Internet access provider, online service provider, of andere organisatie (bijv., bedrijf, onderwijsinstelling) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het opgegeven e-mailadres. De Sponsor en de Beheerder behouden zich het recht voor om personen te diskwalificeren die, naar eigen oordeel, de werking van de Actie verstoren, deze Officiële Regels overtreden of zich op onsportieve wijze gedragen of de normale werking van een Actie willen verstoren. Elk gebruik van robotachtige, automatische, macro-, geprogrammeerde, derde partij of soortgelijke methoden om deel te nemen aan de Actie zal elke poging tot deelname die door dergelijke methoden wordt beïnvloed ongeldig maken en zal leiden tot diskwalificatie van de persoon die deze methoden gebruikt. LET OP EN WAARSCHUWING: ELKE POGING OM OPZETTELIJK EEN WEBSITE TE BESCHADIGEN OF DE LEGITIEME WERKING VAN DEZE ACTIE TE ONDERMIJNEN, IS EEN OVERTREDING VAN DE STRAF- EN CIVIELRECHTELIJKE WETTEN. INDIEN EEN DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM SCHADEVERGOEDING OF ANDERE RECHTSMIDDELEN TE EISEN VAN DE PERSOON (PERSONEN) DIE VERANTWOORDELIJK IS (ZIJN) VOOR DE POGING, VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT. Als een bepaling van deze Officiële Regels of een woord, zin, clausule, zin of ander deel daarvan om welke reden dan ook onuitvoerbaar of ongeldig wordt geacht, dan zal die bepaling of dat deel daarvan zodanig worden gewijzigd of verwijderd dat de overige bepalingen van deze Officiële Regels geldig en uitvoerbaar worden. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Officiële Regels of de prijs documenten zal geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling. De interpretatie van deze Officiële Regels door Sponsor’s en/of Beheerder’s is definitief en bindend in alle zaken met betrekking tot de Actie. Het niet afdwingen van een bepaling van deze Officiële Regels door de Sponsor of de Uitgebrachte Partij’s zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van die bepaling en deze bepaling zal volledig van kracht blijven. Alle ingezonden ColorPro Award 2022 inzendingen en/of materialen worden eigendom van de Sponsor en zullen niet worden geretourneerd. In het geval van tegenstrijdigheden tussen Promotie details in deze Officiële Regels en Promotie details in promotiemateriaal (inclusief maar niet beperkt tot verkooppunten, televisie en gedrukte advertenties, promotionele verpakkingen en andere promotionele media), zullen de details van de Promotie zoals uiteengezet in deze Officiële Regels voorrang hebben.

De sponsors behouden zich het recht voor om de algemene voorwaarden van deze promotie op elk moment te wijzigen en te beëindigen zonder de deelnemers hiervan op de hoogte te stellen.