Giải thưởng ColorPro Awards 2023

Hạng Mục Nhiếp ảnh

Giải nhất
Giải nhì
Giải ba

Hạng mục Video

Giải nhất
Giải nhì
Giải ba

Hạng Mục Nhiếp ảnh

Giải nhất

 • Tiền mặt 5,000 USD

 • Màn hình ColorPro VP2786-4K

 • Calibrite ColorChecker Studio

 • Đèn bàn chuyên dụng Calibrite GrafiLite

 • Bản quyền Capture One vĩnh viễn

 • Tài khoản Pantone Connect 1 năm

 • Thẻ Pantone Color Match & Cốc Pantone phiên bản giới hạn

 • Bộ Pantone Formula Guide

 • Pantone SkinTone Guide

 • Tài khoản Premium của Shoot The Frame

 • Tham gia cộng đồng quốc tế

 • Cơ hội trở thành ViewSonic Partner

ColorPro VP2786-4K Monitor  

Giải nhì

 • Màn hình ColorPro VP2776

 • Calibrite ColorChecker Digital SG

 • Túi ColorChecker Folio Calibrite chuyên dụng

 • Đèn bàn chuyên dụng Calibrite GrafiLite

 • Bản quyền Capture One vĩnh viễn

 • Tài khoản Pantone Connect 1 năm

 • Thẻ Pantone Color Match & Cốc Pantone phiên bản giới hạn

 • Tài khoản Premium của Shoot The Frame

 • Tham gia cộng đồng quốc tế

 • Cơ hội trở thành ViewSonic Partner

ColorPro VP2776 Monitor  

Giải ba

 • Màn hình di động ColorPro VP16-OLED

 • Calibrite ColorChecker Classic

 • Calibrite ColorChecker Passport Photo 2

 • Đèn bàn chuyên dụng Calibrite GrafiLite

 • Túi ColorChecker Folio Calibrite chuyên dụng

 • Bản quyền Capture One vĩnh viễn

 • Tài khoản Pantone Connect 1 năm

 • Thẻ Pantone Color Match

 • Tài khoản Premium của Shoot The Frame

 • Tham gia cộng đồng quốc tế

 • Cơ hội trở thành ViewSonic Partner


Hạng mục Video

Giải nhất

 • Tiền mặt 5,000 USD

 • Màn hình ColorPro VP2786-4K

 • Calibrite ColorChecker Video XL với túi chuyên dụng

 • Calibrite ColorChecker Passport Video 2

 • Bản quyền Capture One vĩnh viễn

 • Pantone SkinTone Guide

 • Bộ Pantone Formula Guide

 • Tài khoản Pantone Connect 1 năm

 • Thẻ Pantone Color Match & Cốc Pantone phiên bản giới hạn

 • Tài khoản Premium của Shoot The Frame

 • Tham gia cộng đồng quốc tế

 • Cơ hội trở thành ViewSonic Partner

ColorPro VP2786-4K Monitor  

Giải nhì

 • Màn hình ColorPro VP2776

 • Calibrite ColorChecker Passport Video 2

 • Calibrite ColorChecker Video

 • Túi ColorChecker Folio Calibrite chuyên dụng

 • Bản quyền Capture One vĩnh viễn

 • Tài khoản Pantone Connect 1 năm

 • Thẻ Pantone Color Match & Cốc Pantone phiên bản giới hạn

 • Tài khoản Premium của Shoot The Frame

 • Tham gia cộng đồng quốc tế

 • Cơ hội trở thành ViewSonic Partner

ColorPro VP2776 Monitor  

Giải ba

 • Màn hình di động ColorPro VP16-OLED

 • Calibrite ColorChecker Passport Video 2

 • Calibrite ColorChecker Video

 • Túi ColorChecker Folio Calibrite chuyên dụng

 • Bản quyền Capture One vĩnh viễn

 • Tài khoản Pantone Connect 1 năm

 • Thẻ Pantone Color Match

 • Tài khoản Premium của Shoot The Frame

 • Tham gia cộng đồng quốc tế

 • Cơ hội trở thành ViewSonic Partner