Cuộc Thi A Year of Colors trên Instagram

Get Your Artwork Featured on ColorPro and Win a ViewSonic ColorPro Monitor

Tham Gia Ngay
VP2776

Hướng Dẫn Tham Gia

4 Bước để Chiến Thắng

1. Đăng bàiĐăng tải tác phẩm của bạn với màu sắc chủ đề của tháng lên Instagram

2. Gắn thẻTag our ColorPro account (@colorpro) in your post

3. HashtagSử dụng hashtag #MyVisionPrecisely và quốc gia của bạn (ví dụ: #vietnam, #japan...)

4. Theo dõiFollow our ColorPro account. Don't forget that your profile needs to be public

Sau khi hoàn thành các bước trên, bài đăng của bạn sẽ được tính là đã tham gia cuộc thi.

Điều khoảng và Điều kiện.

Post Your Artwork to Be Featured in December

Color for December

Submit by November 25st