Sản phẩm

Sản phẩm

Kích thước

Độ phân giải

Tần số quét

Thời Gian đáp ứng

Kết nối

Công nghệ

Tính năng

Thiết kế công thái học

Màu sắc

Thiết kế viền

VG1655

VG1655

VG1655 Màn hình di động 16 inch

ViewSonic VG1655 là màn hình di động để mở rộng nội dung cho các thiết b...

/vn/asset-files/images/slides/_lcd_display_(new)/VG1655/scaled/VG1655_RF03_pc_m.jpg

Call retailer

S

16.0

1920 x 1080

6.5

0.8Watts x2

VG - Corporate

VG2448

VG2448

VG2448 Màn hình thiết kế đồ họa 24 inch, IPS, 60Hz, 5ms

ViewSonic VG2448 là màn hình 24 inch với  công nghệ IPS và th...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VG2448/scaled/VG2448_FH01_m.jpg

Call retailer

Y

24.0

1920 x 1080

5.0

2W x 2

VG - Corporate

VG2455

VG2455

VG2455 Màn hình thiết kế đồ họa 24 inch, IPS, 60Hz, 5ms, USB Type-C

Màn hình ViewSonic VG2455 là một màn hình 24 inch, sử dụng tấm nề...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VG2455/scaled/scaled/VG2455_F01(1)_m_award_m.jpg

Call retailer

Y

24.0

1920 x 1080

5.0

2W x 2

VG - Corporate

VG2456

VG2456

VG2456 24” Docking Monitor featuring USB Type-C and Ethernet

The ViewSonic VG2456 monitor is a 24” (23.8” viewable) 1080p IPS Docking monitor featu...

/vn/asset-files/images/slides/_lcd_display_(new)/VG2456/scaled/VG2456_F01_m.jpg

Call retailer

S

24.0

1920 x 1080

5.0

2Watts x2

VG - Corporate

Công Nghệ và Phụ Kiện

Compare

Select up to 3 product to compare their specifications.

Select Your Region