Sản phẩm

Sản phẩm

Kích thước

Độ phân giải

Thời Gian đáp ứng

Kết nối

Công nghệ

Màu sắc

Thiết kế viền

Thiết kế công thái học

Tính năng

VA1901-a

VA1901-a

VA1901-a Màn hình 19” cho văn phòng và doanh nghiệp

ViewSonic® VA1901-a là màn hình rộng 19” (có thể xem 18...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2201-A/scaled/VA2201-a_Front_m.jpg

Call retailer

Y

18.5

1366 x 768

5.0

0

VA - Value

VA1903a

VA1903a

VA1903a Màn hình 19" cho văn phòng và doanh nghiệp

ViewSonic VA1903a là màn hình LED 19 "(18.5" có thể xem được...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA1903a/scaled/VA1903A_Front_m.jpg

Call retailer

Y

18.5

1366 x 768

5.0

0

VA - Value

VA1903h

VA1903h

VA1903h Màn hình 19" cho văn phòng và doanh nghiệp

Màn hình ViewSonic® VA1903h được thiết kế phù hợp cho công việc tại...

/vn/asset-files/images/slides/_lcd_display_(new)/VA1903H/scaled/VA1903h_F01_m.jpg

Call retailer

Y

19.0

1366 x 768

5.0

VA - Value

VA2261-2

VA2261-2

VA2261-2 Màn hình LED 22” Full HD

ViewSonic VA2261-2 là màn hình LED full HD 22 ”(21.5” có t...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2261-8/scaled/VA2261-8_Front_m.jpg

Call retailer

Y

21.5

1920 x 1080

5.0

0

VA - Value

VA2261-31

VA2261-31

VA2261-31 Màn hình LED 22” Full HD

ViewSonic VA2261-31 là màn hình LED full HD 22 ”(21.5” có ...

/vn/asset-files/images/lcd/22/scaled/VA2261-8_Front_m.jpg

Call retailer

Y

21.5

1920 x 1080

5.0

0

VA - Value

VA2261-6

VA2261-6

VA2261-6 Màn hình LED 22” Full HD

ViewSonic VA2261-6 là màn hình LED full HD 22 ”(21.5” có t...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2261-6/scaled/VA2261-6_Front_m.jpg

Call retailer

Y

21.5

1920 x 1080

5.0

0

VA - Value

VA2261h-8

VA2261h-8

VA2261h-8 Màn hình 22" Full HD cho gia đình và doanh nghiệp

ViewSonic VA2261H-8 là màn hình LED Full HD 22 ” lý tưởng cho vi...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2261H-8/scaled/VA2261H-8_Front_m.jpg

Call retailer

Y

21.5

1920 x 1080

5.0

0

VA - Value

VA2261h-9

VA2261h-9

VA2261h-9 Màn hình LED 22” Full HD

ViewSonic VA2261H-9 là màn hình LED full HD 22 ”(21.5” có ...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2261H-9/scaled/VA2261H-9_Front_m.jpg

Call retailer

Y

21.5

1920 x 1080

5.0

0

VA - Value

VA2407h

VA2407h

VA2407h Màn hình LED full HD 24 "với kết nối HDMI

ViewSonic VA2407h là màn hình LED HD full HD 24 ”(23,6" có ...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2407h/scaled/VA2407H_Front_m.jpg

Call retailer

Y

23.6

1920 x 1080

3.0

0

VA - Value

VA2419-sh

VA2419-sh

VA2419-sh Màn hình 24" LED Full HD SuperClear® IPS

ViewSonic® VA2419-sh là màn hình LED full HD 24” (23.8 "c&oacu...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2419-sh/scaled/VA2219-SH_Front_VSA_m.jpg

Call retailer

Y

23.8

1920 x 1080

5.0

0

VA - Value

VA2419-smh

VA2419-smh

VA2419-smh Màn hình 24" SuperClear IPS

ViewSonic® VA2419-smh là màn hình LED full HD 24 (23.8 "có th...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2719-sh/scaled/VA2219-SH_Front_VSA_m.jpg

Call retailer

Y

23.8

1920 x 1080

5.0

1.5W x 2

VA - Value

VA2459-smh

VA2459-smh

VA2459-smh Màn hình 24" Full HD với công nghệ AH-IPS SuperClear®

Màn hình ViewSonic® VA2459-smh là màn hình LED full HD...

/vn/asset-files/images/lcd/24/scaled/VA2459-SH_Front_m.jpg

Call retailer

Y

23.8

1920 x 1080

4.0

0

VA - Value

VA2403-h

VA2403-h

VA2403-h Màn hình 24" Full HD với công nghệ SuperClear®

ViewSonic® VA2403-h là màn hình LED full HD 24 sở hữu công nghệ Sup...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2403-h/scaled/VA2403-mh_F01_m.jpg

Call retailer

Y

24.0

1920 x 1080

5.0

VA - Value

VA2403-mh

VA2403-mh

VA2403-mh Màn hình 24" Full HD SuperClear® với loa ngoài

ViewSonic® VA2403-mh là màn hình LED 24" full HD sở hữu công n...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2403-mh/scaled/VA2403-mh_F01_m.jpg

Call retailer

Y

24.0

1920 x 1080

5.0

1.5W x 2

VA - Value

VA2410-h

VA2410-h

VA2410-h Màn hình 24" IPS Full HD(23.8" có thể xem) với kết nối HDMI

ViewSonic® VA2410-h là một màn hình Full HD với công nghệ IPS v&agr...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2210-mh/scaled/VA2210-h_F01_m.jpg

Call retailer

Y

24.0

1920 x 1080

5.0

VA - Value

VA2410-mh

VA2410-mh

VA2410-mh Màn hình IPS Full HD rộng 24 " (23.8" có thể xem) với đầu vào HDMI

ViewSonic® VA2410-mh là một màn hình Full HD với công nghệ IPS v&ag...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2210-mh/scaled/VA2710-mh_F01_m.jpg

Call retailer

Y

24.0

1920 x 1080

5.0

2W x 2

VA - Value

VA2456-h

VA2456-h

VA2456-h Màn hình 24" cho làm việc văn phòng và gia đình

ViewSonic® VA2456-h là một màn hình Full HD với công nghệ IPS v&agr...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2756-mhd/scaled/VA2756-mhd_F01_m.jpg

Call retailer

Y

24.0

1920 x 1080

5.0

VA - Value

VA2710-h

VA2710-h

VA2710-h Màn hình 27" IPS Full HD với cổng kết nối HDMI

ViewSonic® VA2710-h là một màn hình Full HD với công nghệ IPS v&agr...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2210-h/scaled/VA2710-h_F01_m.jpg

Call retailer

Y

27.0

1920 x 1080

5.0

VA - Value

VA2710-mh

VA2710-mh

VA2710-mh Màn hình IPS Full HD rộng 27 " (27" có thể xem) với đầu vào HDMI

ViewSonic® VA2710-mh là một màn hình Full HD với công nghệ IPS v&ag...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2210-mh/scaled/VA2710-mh_F01_m.jpg

Call retailer

Y

27.0

1920 x 1080

5.0

2W x 2

VA - Value

VA2719-sh

VA2719-sh

VA2719-sh Màn hình 27" LED Full HD SuperClear® IPS

ViewSonic® VA2719-sh là màn hình LED full HD 27 (27 "có thể x...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2719-sh/scaled/VA2219-SH_Front_VSA_m.jpg

Call retailer

Y

27.0

1920 x 1080

5.0

0

VA - Value

VA2756-mh

VA2756-mh

VA2756-mh Màn hình 27" dành cho làm việc văn phòng và gia đình

ViewSonic® VA2756-mh là một màn hình Full HD với công nghệ IPS v&ag...

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/VA2756-mhd/scaled/VA2756-mhd_F01_m.jpg

Call retailer

Y

27.0

1920 x 1080

5.0

2W x 2

VA - Value

VA2759-smh

VA2759-smh

VA2759-smh Màn hình 27" Full HD với công nghệ AH-IPS SuperClear®

Thiết kế viền siêu mỏng và cổng kết nối HDMI thuận tiện Màn hình View...

/vn/asset-files/images/lcd/24/scaled/VA2459-SH_F01_m.jpg

Call retailer

Y

27.0

1920 x 1080

5.0

2W x 2

VA - Value

Technologies and Accessories

Compare

Select up to 3 product to compare their specifications.

Select Your Region