Sản phẩm

Sản phẩm

Kích thước màn hình

Độ phân giải

Độ sáng

Cổng kết nối

Cổng giao tiếp

Tính năng

ViewBoard Mini IFP2410

ViewBoard Mini IFP2410

ViewBoard Mini IFP2410 Màn hình tương tác cảm ứng 10 điểm ViewBoard® Mini 24"

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP2410/scaled/ifp2410_front_hires_1_m.jpg

Call retailer

VPC10-WP-3

VPC10-WP-3

VPC10-WP-3 PC Windows gắn trong cho ViewBoard® IFP8650/7550/6550/5550

/vn/asset-files/images/Detachable-PC-modules/scaled/VPC10-WP_L01_m.jpg

Call retailer

VPC12-WPO-7

VPC12-WPO-7

VPC12-WPO-7 PC gắn trong cho màn hình tương tác ViewBoard®

/vn/asset-files/images/slides/_slot-in_pc/VPC12-WPO-7/scaled/DSC_9768_m.jpg

Call retailer

VPC14-WP-3

VPC14-WP-3

ViewSonic VPC14-WP-3 PC Windows gắn trong cho dòng sản phẩm ViewBoard® IFP50 series

/vn/asset-files/images/Detachable-PC-modules/scaled/VPC10-WP_L01_m.jpg

Call retailer

VPC15-WP-3

VPC15-WP-3

VPC15-WP-3 PC Windows gắn trong cho dòng sản phẩm ViewBoard® IFP50

/vn/asset-files/images/slides/_slot-in_pc/VPC15-WP-3/scaled/VPC15-WP-3_m.jpg

Call retailer

VB-CAM-001

VB-CAM-001

VB-CAM-001 1080p Ultra-wide Web Camera

/vn/asset-files/images/slides/_camera/VB-CAM-001/scaled/VB-CAM-001_RF02_m.jpg

Call retailer

ViewBoard® Cast

ViewBoard® Cast

ViewBoard® Cast Share any content from any mobile device to ViewBoard®

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/ViewBoard-Cast_Cover_m.jpg

Call retailer

Intel Unite®

Intel Unite®

Intel Unite® Enterprise-grade unified communications

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/intelunitebox_2_m.jpg

Call retailer

Signage Manager

Signage Manager

Signage Manager Digital Signage Content Management Software

/vn/asset-files/images/Digital-Signage-Accessory/scaled/signage_manager_by_viewsonic_box_1_m.jpg

Call retailer

CDP9800

CDP9800

CDP9800 98" Ultra HD Commercial Display

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/CDP9800_Front_Logo-Blue_m.jpg

Call retailer

IFP5550

IFP5550

IFP5550 Màn hình tương tác 55" với độ phân giải 4K cho giảng dạy

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP5550_F01_M_m.jpg

Call retailer

IFP5550-2

IFP5550-2

IFP5550-2 Màn hình tương tác ViewBoard® 55" với độ phân giải 4K cho giảng dạy

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP5550-2/scaled/IFP5550-2_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6530

IFP6530

IFP6530 Màn hình 65'' tương tác thông minh ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP6530/scaled/IFP6530_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6550

IFP6550

IFP6550 Màn hình tương tác thông minh 65" với độ phân giải 4K cho giáo dục

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP6550_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6550-2

IFP6550-2

IFP6550-2 Màn hình tương tác thông minh 65" ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP6550/scaled/IFP6550-2_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6560

IFP6560

IFP6560 Màn hình tương tác 65" với độ phân giải 4K

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP6560_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6570

IFP6570

IFP6570 ViewBoard® Màn hình tương tác 65'' với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP70/scaled/IFP6570_F01_m.jpg

Call retailer

IFP7530

IFP7530

IFP7530 ViewBoard® Màn hình tương tác 75" với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP7530/scaled/IFP7530_F01_m.jpg

Call retailer

IFP7550

IFP7550

IFP7550 Màn hình tương tác 75" với độ phân giải 4K

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP7550_F01_m.jpg

Call retailer

IFP7550-2

IFP7550-2

IFP7550-2 ViewBoard® Màn hình tương tác 75" với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP7550/scaled/IFP7550-2_F01_m.jpg

Call retailer

IFP7560

IFP7560

IFP7560 Màn hình tương tác 75" với độ phân giải 4K

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP6560_F01_m.jpg

Call retailer

IFP8650

IFP8650

IFP8650 Màn hình tương tác 86" với độ phân giải 4K cho giáo dục

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP8650_F01(1)_m.jpg

Call retailer

IFP8670

IFP8670

IFP8670 ViewBoard® Màn hình tương tác 86'' với độ phân giải 4K cho doanh nghiệp và giáo dục

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP70/scaled/IFP8670_F01_m.jpg

Call retailer

ViewBoard Mini IFP2710

ViewBoard Mini IFP2710

ViewBoard Mini IFP2710 Màn hình tương tác 27" cảm ứng 10 điểm

/vn/asset-files/images/slides/0lcd/IFP2710/scaled/IFP2710_F05_m.jpg

Call retailer

Compare

Select up to 3 product to compare their specifications.

Select Your Region