การรับประกัน ViewCare

Topic

หัวข้อการรับประกัน ViewCare สำหรับจอในตระกูล VP

Affected Products

จอแอลซีดี

ZBD Policy

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรับประกัน Zero Bright Dot ในจอรุ่น VP หากพบเม็ดสีขาวสว่างปรากฏบนหน้าจอเพียง 1 จุด ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ วิวโซนิคจะทำการเปลี่ยนจอให้ใหม่ เอกสารต้นฉบับที่ต้องนำมาแสดงคือใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่แสดงการซื้ออื่นๆ

Advanced SWAP

การส่งจอใหม่ให้ใช้ภายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ใช้จะได้รับจอเครื่องใหม่ส่งให้ถึงบ้าน เมื่อใดก็ตามที่จอเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ จากนั้น ผู้ใช้สามารถจัดเก็บจอที่มีปัญหาใส่กล่องและเรียกศูนย์บริการให้มารับจอ โดยต้องส่งคืนจอที่มีปัญหาภายใน 7 วัน ไม่เช่นนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มมูลค่าของจอที่ส่งไปสำรองให้ใช้และค่าใช้จ่ายในการส่งมอบเครื่องใหม่

3 Years Reliable Warranty

การรับประกัน 3 ปี ของวิวโซนิค จะรับประกันผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิและเสียหายจากการขนส่งตลอดระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หากตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์มีตำหนิและเสียหายจากการขนส่งระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน วิวโซนิคจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในรุ่นที่ใกล้เคียงกันให้ ผลิตภัณฑ์หรืออะไหล่ที่เปลี่ยนให้อาจรวมถึงอะไหล่หรือส่วนประกอบที่นำมาใช้ซ้ำได้

1 time Recalibration

การปรับเทียบค่าสีฟรี 1 ครั้ง ภายในระยะเวลารับประกัน ผู้ใช้สามารถติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับบริการปรับเทียบค่าสีฟรี 1 ครั้ง โดยสามารถนำจอเข้ามาเอง ส่งทางไปรษณีย์หรือรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับตามข้อกำหนดในสัญญารับประกัน การปรับเทียบค่าสีจะทำที่ศูนย์บริการภายใน 7 วันปฏิทิน (นับจากเวลาที่ศูนย์ได้รับเครื่องจนถึงวันที่พร้อมส่งเครื่องคืนหรือวันที่ลูกค้ากำหนดมารับเครื่องกลับ)

Compare

Select up to 3 product to compare their specifications.

Select Your Region