จอแสดงผลภาพแอลซีดีของวิวโซนิค: การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข

Topic

เอกสารฉบับนี้อธิบายเงื่อนไขการรับประกันจอแสดงผลภาพแอลซีดีทุกรุ่นของวิวโซนิค

Affected Products

LED Display

ขอบเขตการรับประกัน

วิวโซนิครับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงานในระหว่างระยะเวลารับประกัน หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีการชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงานในระหว่างระยะเวลารับประกัน รับประกัน วิวโซนิคจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันให้ ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนให้อาจรวมถึงชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ได้รับการซ่อมจนมีสภาพที่ใช้งานได้หรืออะไหล่แท้ที่ผ่านกระบวนการ ผลิตซ้ำและสามารถใช้งานได้และมีคุณภาพมาตรฐาน

ระยะเวลารับประกัน

จอแสดงผลภาพแอลซีดีของวิวโซนิคมีระยะเวลารับประกัน 3 ปีในส่วนของอะไหล่และค่าแรง ดังนี้

 1. การรับประกันเปลี่ยนจุดพิกเซล
  1. จอแสดงผลภาพแอลซีดีขนาด 14-15 นิ้ว: รับประกันเปลี่ยนจุด bright sub-pixels 2 จุด, รับประกัน เปลี่ยนจุด dark sub-pixels 2 จุด หรือผสมกันได้ 2 จุด
  2. จอแสดงผลภาพแอลซีดีขนาด 17-19 นิ้ว: รับประกันเปลี่ยนจุด bright sub-pixels 3 จุด, รับประกัน เปลี่ยนจุด dark sub-pixels 3 จุด หรือผสมกันได้ 3 จุด
  3. จอแสดงผลภาพแอลซีดีขนาด 20 นิ้วขึ้นไป: รับประกันเปลี่ยนจุด bright sub-pixels 5 จุด, รับประกัน เปลี่ยนจุด dark sub-pixels 5 จุด หรือผสมกันได้ 5 จุด
  4. การเปลี่ยนจุดพิกเซลอย่างน้อย 2 จุด ขึ้นไป จะเป็นการเปลี่ยนทีละ 1 จุดภายใน 7 วัน
  5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดพิกเซลในจอแอลซีดี คลิก>>>

ผู้ได้รับการประกันสินค้า

การรับประกันนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นมือแรกเท่านั้น

การรับประกันนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นมือแรกเท่านั้น

 1. ผลิตภัณฑ์ที่หมายเลขเครื่องถูกขูดขีด หรือแก้ไข
 2. ความเสียหาย เสื่อมสภาพหรือทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจาก
  1. อุบัติเหตุ, ใช้งานผิดประเภท, ละทิ้ง, ไฟไหม้, เปียกน้ำ, lightning, หรือความเสียหายจากธรรมชาติ, การดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต, หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
  2. การซ่อมแซม หรือ พยายามซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากวิวโซนิค
  3. ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนย้าย
  4. การถอดหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์
  5. สาเหตุภายนอก อาทิ ไฟฟ้าไม่เสถียรหรือไฟดับ
  6. การใช้ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ไม่ตรงตามสเปคของวิวโซนิค
  7. การใส่และถอดเครื่องตามปกติ
  8. สาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของผลิตภัณฑ์
 3. การถอด การติดตั้ง หรือกรณีที่ระบุไว้ในส่วนของงานที่คิดค่าบริการ

ข้อจำกัดของการรับประกัน

ไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วนที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำอธิบายที่มีอยู่ในเอกสารนี้รวมถึงการรับประกันความสามารถในการทำกำไรและความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

ความเสียหายที่ไม่รับประกัน

ความรับผิดชอบของวิวโซนิคจำกัดอยู่ที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า วิวโซนิคจะไม่รับผิดขอบความเสียหายจากกรณี ดังต่อไปนี้

 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่น ๆ อันเกิดจากความชำรุดบกพร่องใด ๆ ของผลิตภัณฑ์, ความเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์การใช้สอยในผลิตภัณฑ์ ความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียเวลา อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียความสามารถในการทำกำไร ความเสื่อมราคา หรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการแทรกแซงของกลไกทางธุรกิจและรวมถึงการสูญเสียโอกาสทางการค้าอื่นๆด้วย โดยผู้ใช้ได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว
 • ความเสียหายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความชำรุด บกพร่อง เสียหายอันไม่อาจคาดหมายได้ ความเสียหายที่ตามมาหรืออื่นๆ
 • การเรียกร้องสิทธิ์ใดต่อลูกค้าที่กระทำโดยบุคคลที่สาม

การมีผลบังคับของกฎหมายท้องถิ่น

การรับประกันนี้มอบสิทธิตามกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณและคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น บางเมืองไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัยและ / หรือไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัด และข้อยกเว้นดังกล่าวอาจไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับคุณ

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นอกประเทศไทย

สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์วิวโซนิคนอกประเทศไทย กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายดีลเลอร์ที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์มาหรือติดต่อ วิวโซนิคเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันและการบริการ

Life Support

วิวโซนิคไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือ การดูแลผู้ป่วยโดยตรงซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟที่ไม่สามารถใช้งานได้อาจทำให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือ การดูแลคนป่วยไม่มีประสิทธิภาพหรือด้อยประสิทธิภาพลง

Call ViewSonic Customer Support

บริษัท ไฮพอยท์ เซอร์วิส เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 7 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ห้องเลขที่ 3พี83-3ซี84
ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: +66 (0) 2153 9666
โทรสาร: +66 (0) 2153 9677
สายด่วน: +66 (0) 2153 9666
อีเมล: Service.TH@ap.viewsonic.com
จอแอลซีดี & แอลซีดี ทีวี : LCD pixel criteria

Topic

บทความนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดค่าความละเอียดของจอ เพื่อประกันความคมชัดของจอแอลซีดีและแอลซีดีทีวี

Affected Products

LED Display

วิวโซนิคให้ความสำคัญในการมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยนำเสนอสินค้าจอคุณภาพชั้นดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ จอแอลซีดีโดยทั่วไปของวิวโซนิคแสดงภาพที่มีจุดเล็กๆ จำนวนมหาศาล ยิ่งมากยิ่งทำให้ภาพคมชัด และมีจุดดำ หรือ non-performance pixels น้อยมากๆ ยกตัวอย่าง จอกว้าง 18 นิ้ว ความละเอียด XGA ที่ 1280 x 1024 ให้ความละเอียดของภาพเกือบ 4 ล้านซับ-พิกเซล แต่มี non-performance pixel เพียง 7 จุดเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก เฉลี่ยเพียง 0.00018 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณของซับ-พิกเซลทั้งหมด

(ความละเอียด 1,280 พิกเซลในแนวตั้ง)* (1,024 พิกเซลในแนวนอน) * (3 ซับ-พิกเซล ต่อ 1 พิกเซล) = 3,932,160 ซับ-พิกเซล

[( 7 non-performance pixels) / 3,932,160 ซับ-พิกเซล)] * 100%= 0.00018%

เพื่อให้มั่นใจว่าได้จอภาพชั้นดีและมีประสิทธิภาพสูง วิวโซนิคจึงได้กำหนดระดับความผิดปกติของพิกเซลในจำนวนจุดที่สามารถรับได้ และใช้เกณฑ์นี้ร่วมกับเงื่อนไขในการรับประกันสินค้าในระยะ 3 ปีด้วย เงื่อนไขดังกล่าวใช้กับจอวิวโซนิคทุกรุ่นที่อยู่ในระยะประกัน

จอแอลซีดีทุกรุ่น

 • วิวโซนิคกำหนดระดับความผิดปกติของพิกเซลในจำนวนจุดที่สามารถรับได้ สำหรับจอ 14”-15” ที่ 3 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดสว่าง และ 3 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดดำ หรือรวมกัน 3 ซับ-พิกเซล
 • วิวโซนิคกำหนดระดับความผิดปกติของพิกเซลในจำนวนจุดที่สามารถรับได้ สำหรับจอ 17”-19” ที่ 5 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดสว่าง และ 5 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดดำ หรือรวมกัน 5 ซับ-พิกเซล
 • วิวโซนิคกำหนดระดับความผิดปกติของพิกเซลในจำนวนจุดที่สามารถรับได้ สำหรับจอ 20” ขึ้นไป ที่ 7 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดสว่าง และ 7 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดดำ หรือรวมกัน 7 ซับ-พิกเซล

แอลซีดี ทีว

 • วิวโซนิคกำหนดระดับความผิดปกติของพิกเซลในจำนวนจุดที่สามารถรับได้สำหรับแอลซีดี ทีวี ขนาด 17” และ 20” ที่ 5 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดสว่าง และ 5 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดดำ หรือรวมกัน 5 ซับ-พิกเซล
 • วิวโซนิคกำหนดระดับความผิดปกติของพิกเซลในจำนวนจุดที่สามารถรับได้สำหรับแอลซีดี ทีวี ขนาด 27” ที่ 6 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดสว่าง และ 6 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดดำ หรือรวมกัน 6 ซับ-พิกเซล
 • วิวโซนิคกำหนดระดับความผิดปกติของพิกเซลในจำนวนจุดที่สามารถรับได้สำหรับแอลซีดี ทีวี ขนาด 30” และ 40” ที่ 6 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดสว่าง และ 6 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดดำ หรือรวมกัน 6 ซับ-พิกเซล

เป็นไปไม่ได้ที่จอทุกตัวจะไม่มีจุดผิดปกติ จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับประกัน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548

 • 14"-15":มี 2 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดสว่าง และ 2 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดดำ หรือรวมกัน 2
 • 17"-19":มี 3 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดสว่าง และ 3 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดดำ หรือรวมกัน 3
 • 20" ขึ้นไป: มี 5 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดสว่าง และ 5 ซับ-พิกเซลสำหรับจุดดำ หรือรวมกัน 5

คำอธิบาย

พิกเซลเป็นองค์ประกอบสำคัญของภาพ ในหนึ่งพิกเซลประกอบด้วย 3 ซับ-พิกเซลของแม่สี ได้แก่ แดง เขียว และน้ำเงิน แต่ละตำแหน่งของพิกเซลในจอภาพมอนิเตอร์ผลึกเหลว (AMLCD) เซลของจอภาพผนึกเหลวประกอบด้วยซับ-พิกเซลจากสีแดง เขียว น้ำเงินก่อนจะรวมตัวกลายเป็นสีต่างๆ ปรากฏขึ้นบนจอภาพ ซึ่งตัวทรานซิสเตอร์จะถูกเรียงซ้อนกันบนแผ่นแก้วเจียรนัยเพื่อควบคุมซับ-พิกเซลแต่ละตัว หากมีความผิดปรกติของซับ-พิกเซลตัวใดตัวหนึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดจุดสว่างและจุดดำบนจอภาพ ความผิดปกติที่ว่ามักจะเกิดขึ้นในระหว่างการผลิตเท่านั้น หลังจากนั้นไม่ควรจะเกิดปัญหาจุดสว่างหรือจุดดำอีก

จำนวนจุดผิดปกติ หรือ non-performance pixels ที่สามารถรับได้มีผลโดยตรงต่อขบวนการผลิต หากวงการอุตสาหกรรมพยามที่จะตั้งจำนวนจุดผิดปกติเท่ากับศูนย์เป็นมาตรฐาน อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันคงจะชะลอตัวมากและราคาของจอผนึกเหลว (LCD) จะต้องสูงกว่าทุกวันนี้หลายๆ เท่า นับว่ายังโชคดีที่ลูกค้าส่วนใหญ่และผู้ที่ใช้งานด้านนี้ยอมรับกับระดับความผิดปรกติของจอได้ และอยากให้ราคาจอภาพถูกลงเท่าที่จะเป็นไปได้

Compare

Select up to 3 product to compare their specifications.

Select Your Region