13.11.2020

Chương trình khuyến mại: Màn hình di động TD/VG1655

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI: MUA MÀN HÌNH DI ĐỘNG TD1655 HOẶC VG1655 NHẬN NGAY SẠC DỰ PHÒNG PISEN POWER STATION 20,000 mAh

Thời gian diễn ra chương trình khuyến mại: 13/11/2020 đến 30/11/2020 hoặc cho đến khi hết quà tặng.

Cách thức nhận quà: Khách hàng nhận quà trực tiếp tại cửa hàng khi mua màn hình di động cảm ứng TD1655 hoặc màn hình di động VG1655.

Lưu ý:

- Chương trình chỉ áp dụng cho sản phẩm màn hình di động TD1655 và VG1655.

- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi số lượng quà đã hết.

- Quà tặng không được quy đổi ra tiền mặt.