03/03/2019

ทางบริษัทวิวโซนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยได้มอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านโป่งแย้

Thailand

1 มีนาคม 2562. บริษัท Viewsonic Thailand และ Projector Pro ในนามของThe Infinity Grand ได้เดินทางไปมอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านโป่งแย้.ในโครงการ “Pay it Forwards” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ.

 

 


À propos de ViewSonic

ViewSonic® Corporation, dont le siège social à Brea en Californie, est un fournisseur mondial reconnu de solutions d'affichage. ViewSonic a été fondé en 1987. Sa mission est d'être la marque internationale préférée de solutions d'affichage tout en continuant de développer son offre de produits axés sur l'affichage, qui comprend des moniteurs LED, des vidéoprojecteurs, des écrans de présentations sans fil, des écrans numériques interactifs tactiles et des solutions de cloud computing. ViewSonic innove sans cesse dans le domaine des technologies d'affichage pour créer un futur numérique connecté et toujours accessible. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ViewSonic.com.

Pour en savoir plus sur ViewSonic, visitez viewsonic.com.


Contact Media

Liliane Pereira
Responsable Marketing
Liliane.Pereira@viewsoniceurope.com