myViewBoard - Your Digital Whiteboard in the Cloud

Tham gia cùng hàng chục ngàn giáo viên và học sinh đã khám phá niềm vui của việc dạy và học cùng myViewBoard.

Nhiều người cùng sử dụng mà không lo mất dữ liệu cá nhân


Chỉ cần đăng nhập qua mã QR để truy cập ngay vào cài đặt trước của bút, khung vẽ được cá nhân hóa và nội dung bài học đã lưu. Khi bạn đã hoàn tất, chỉ cần đăng xuất và để cho giáo viên tiếp theo sử dụng.

Thu hút học sinh với bài giảng kỹ thuật số


Tạo bài học phong phú trực tiếp trên bảng trắng. Duyệt tìm hình ảnh hoặc video, sau đó kéo và thả chúng trực tiếp vào khung vẽ của bạn. Lưu bài học lên đám mây hoặc chia sẻ chúng với học sinh.

Thay đổi phương pháp giảng dạy truyền thống

Đưa hình ảnh vào ViewBoard

Chia sẻ ra các thiết bị khác

Tải về nội dung từ các thiết bị khác

Tham gia lớp học của bạn bằng cách cho phép sinh viên chia sẻ, cũng như chỉnh sửa hình ảnh và khung vẽ từ xa trong thời gian thực. Giúp sinh viên chú ý hơn bằng cách kiểm soát và chú thích trên ViewBoard từ mọi nơi trong lớp.

Tiết kiệm thời gian và làm cho việc giảng dạy dễ dàng hơn với 3 công cụ cần thiết.

Bản ghi bài học

Ghi lại các bài học cho học sinh để xem lại nội dung bài học trong ngày sau giờ học.

Nhận dạng viết AI

Tự động nhận dạng chữ viết thông minh

Nhận dạng vẽ AI

Tự động tìm kiếm hình ảnh thông minh trên Google thông qua các hình vẽ phác thảo.

Tham gia ngay cuộc cách mạng với màn hình tương tác ViewBoard

Đăng ký tài khoản myViewBoard và tham gia cộng đồng toàn cầu gồm các nhà giáo dục mê công nghệ.