Discover & Learn - ViewBoard Education Resources & Video

Khám phá & Học tập


Màn hình tương tác ViewBoard giúp việc học tập trong các lớp học K-12 trở nên thú vị và lôi cuốn hơn. Tìm hiểu ngay cách sử dụng nguồn tài nguyên này.

Video hướng dẫn

Làm quen với các chức năng giảng dạy từ cơ bản đến nâng cao của Màn hình tương tác ViewBoard thông qua các video hướng dẫn của chúng tôi

Tin tức/ Cập nhật mới nhất

Nhận thông báo về các bản cập nhật phần mềm myViewBoard hay các sự kiện sắp diễn ra thông qua kênh truyền thông của chúng tôi

Chứng nhận ViewBoard

Trở thành chuyên gia hàng đầu về giảng dạy bằng công nghệ ngay hôm nay khi tham gia lớp huấn luyện và đạt Chứng nhận ViewBoard.

Cộng đồng giảng dạy


Tham gia ngay cộng đồng giảng dạy để có thể chia sẻ về suy nghĩ và phương pháp dạy học của mình.

Chia sẻ từ các giáo viên

Tìm hiểu về các bài báo về việc giảng dạy từ lý thuyết đến thực hành được chia sẻ bởi các giáo viên hàng đầu thế giới.

Thủ thuật và Xu hướng

Tìm hiểu ngay cách mà các chuyên gia giảng dạy hàng đầu thế giới kết hợp việc học lý thuyết và thực hành để bài giảng trở nên hấp dẫn hơn với các bài viết và video.

Kho dữ liệu


Khám phá ngay phương pháp giảng dạy mới nhất của các trường học sử dụng ViewBoard.

Ví dụ thực tế

Ngày càng có nhiều trường học trên khắp thế giới sử dụng ViewBoard trong các bài giảng tại lớp học.

Áp dụng công nghệ vào giảng dạy

Tìm hiểu chi tiết về việc sử dụng màn hình tương tác trong giảng dạy tác động đến nền giáo dục toàn cầu.

Thư viện giải pháp

Tuyển tập các bài viết đơn giản và ngắn gọn về cách sử dụng màn hình tương tác trong lớp học.