ViewBoard - Contact Us

İletişim halinde ol


Eğitim uzmanlarından oluşan ekibimizin sizi daha etkileşimli ders içeriğine ve daha katılımcı bir sınıfa götürmesine izin verin.

Size aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz:

Okulunuzun ihtiyaçlarını tanımlamak.

Ekibimiz geçerli ortamınızı değerlendirecek ve dijital tahtaların ve diğer değişikliklerin öğrenci merkezli öğrenmeyi nasıl geliştirebileceği yönünde önerilerde bulunacaktır.

Bir eylem planı geliştirmek.

Okulunuza uygun hale getirilmiş bir uygulama programı oluşturacağız ve kazanımları geliştirmek için en iyi uygulamaları paylaşacağız.

Okulunuz için neyin doğru olduğuna karar vermek.

Sadece ihtiyacınız olan şeyi kapsayan kapsamlı bir çözüm geliştirmek için sizinle birlikte çalışacağız.

Şimdi bize ulaşın