Loading...

Algemene voorwaarden voor de ViewSonic Interactive ViewBoard (IFP) -garantie voor educatieve eindgebruikers ("garantie").

1. De ViewSonic Interactive ViewBoard-garantie, aangeboden door ViewSonic Europe Limited ("ViewSonic"), is alleen toegankelijk voor educatieve eindgebruikers binnen de Benelux. ("Deelnemers") die een ViewSonic Interactive Flat Displays IFP5550, IFP6550, IFP7550, IFP8650, IFP6560, IFP7560 hebben gekocht("In aanmerking komende producten") binnen de Benelux. ("In aanmerking komend land") na 1 / Nov / 2018.

2. De claim:

Om in aanmerking te komen voor de actie, moeten deelnemers na 1 november 2018 een in aanmerking komend product kopen. Kwalificerende deelnemers die aan de regels voldoen, hebben het recht om de IFP-garantie te verlengen met 2 jaar extra garantie op spareparts zoals eerder beschreven. Als ViewSonic defecte hardware niet kan repareren tijdens de normale hardwaregarantie (5 jaar) die hierboven is gespecificeerd, zal ViewSonic het defecte hardwareproduct door een vergelijkbaar hardwareproduct vervangen. Elk vervangend hardwareproduct kan nieuw zijn (binnen 14 dagen na DOA-periode) of als nieuw, op voorwaarde dat het minstens dezelfde functionaliteit heeft als het hardwareproduct dat wordt vervangen. Ondersteuning voor hardwareproducten is afhankelijk van de beschikbaarheid van bronnen en materialen. ViewSonic zal commercieel redelijke inspanningen verrichten om de benodigde bronnen en materialen beschikbaar te maken. De verlengde garantie is alleen van toepassing op kwalificerende IFP die zijn aangeschaft in de Benelux na 1 november 2018 door Educatieve Eindgebruikers welke zich binnen de Benelux bevinden.

 1. De uitbreiding is gebaseerd op (a) een 2-jarige kostenloze verstrekking van spare-parts voor de interactieve schermen en dekt geen accessoire (bijv. Slot in pc, standaards, enz.) Noch software.
 2. Eindgebruikers zijn er verantwoordelijk voor om het product te de-installeren en opnieuw te installeren. De garantie geldt niet voor de-installatie, herinstallatie van het product.

3. Land van aankoop en alleen eindgebruikers:
De wederverkoper van wie de deelnemer het kwalificerende product heeft gekocht, moet in de Benelux zijn gevestigd.
De deelnemer moet een educatieve eindgebruiker zijn die binnen de Benelux is gevestigd. De uitbreiding is alleen geldig voor eindklanten; claims waarbij de gekochte producten worden doorverkocht of verhuurd aan een derde komen niet in aanmerking voor de garantie.

4. De inzending van het claimformulier:
Al het volgende moet strikt worden nageleefd; anders komt de ingediende claim niet in aanmerking voor de actie.

 1. Online inzending: Deelnemers moeten de gevraagde informatie als volgt indienen bij de door de ViewSonic aangewezen claimlocatie: www.viewsoniceurope.com/NL/support/warranties/ifp-extension
 2. Bewijs van aankoop: Deelnemers moeten het serienummer of de serienummers als aankoopbewijs voor het in aanmerking komende product opgeven in het online formulier op de bovengenoemde website.
  De deelnemer moet;
  • het serienummer van het product verstrekken,
  • de datum van aankoop,
 3. Informatie over de deelnemer:
  • de naam, functietitel en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor het indienen van het claimformulier,
  • de naam van de inrichting,
  • vestigingsnummer.
 4. Claim-afrondingstermijn: De registratie moet binnen 30 dagen na aankoop plaatsvinden.
 5. Claimbevestiging en verificatie per e-mail: Nadat de e-mail voor de claim is verzonden, ontvangen de deelnemers een bevestiging per e-mail.
 6. Onvolledige claimcorrectie: Als Deelnemers niet alle vereiste en juiste informatie verstrekken, wordt de claim van de Deelnemer gediskwalificeerd voor deelname aan de Uitbreiding.
 7. Viewsonic behoudt het recht om te oordelen over de kwalificatie van de eindklant binnen de educatieve doelgroep.

5. Diversen:

 1. Deelnemersovereenkomst en instemming met de Algemene voorwaarden:
  Alle artikelen, voorwaarden en bepalingen van dit document vormen een onderdeel van de voorwaarden van de uitbreiding en worden daarvan onderdeel. Deelnemers komen alleen in aanmerking voor garantie als ze alle bepalingen en voorwaarden volledig naleven. Door de garantie toe te passen, bevestigen de deelnemers dat zij akkoord gaan met alle voorwaarden en bepalingen van de garantie en hun toestemming voor de overdracht van hun persoonlijke gegevens aan de gegevenscontroller of -verwerker die is aangewezen door ViewSonic voor doeleinden van administratie en andere doeleinden waaraan de deelnemers hebben toegestemd. Door op de claim in te schrijven, bevestigen deelnemers dat ViewSonic mogelijk de namen en contactgegevens van succesvolle deelnemers gebruikt voor toekomstige communicatie.
 2. ViewSonic's reservering voor claimdiskwalificatie:
  ViewSonic behoudt zich het recht voor om onvolledige, gewijzigde of onleesbare claims te diskwalificeren. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor inzendingen die verloren zijn gegaan, onvolledig, te laat, beschadigd, verkeerd geadresseerd of vertraagd zijn ontvangen.
 3. Audit:
  ViewSonic behoudt zich het recht voor om elke claim te controleren om er zeker van te zijn dat aan de voorwaarden en bepalingen van de Promotie is voldaan en om aanvullende informatie te vragen over enige claim en ondersteunende documenten van een Deelnemer.
 4. ViewSonic-eigendom:
  Alle documenten, formulieren, bewijzen en / of records die zij hebben ingediend voor de Promotie, worden het exclusieve eigendom van ViewSonic en worden niet teruggegeven aan Deelnemers. Indiening van valse, incorrecte, misleidende of frauduleuze documentatie kan leiden tot diskwalificatie van deze Promotie en toekomstige ViewSonic-promoties en kan ertoe leiden dat de indiener onderhevig is aan burgerlijke schade en / of strafrechtelijke vervolging en / of boete.
 5. Wijziging naar eigen goeddunken van ViewSonic:
  ViewSonic behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke voorwaarde of voorwaarde van de garantie te wijzigen of de volledige garantie te annuleren, zonder verdere kennisgeving. Elke beslissing van ViewSonic ten aanzien van alle aspecten van de garantie is definitief en bindend voor elke Deelnemer.
 6. Toepasselijke wetten en jurisdictie:
  De garantie wordt beheerst door Nederlandse wetten en valt onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.
 7. Het kantoor van de leverancier:
  De leverancier is ViewSonic Europe Ltd. en het kantooradres is als volgt:
  ViewSonic Europe LTD
  Gustav Mahlerplein 2
  1082 MA Amsterdam.
  Stuur echter geen claimaanvraag naar het bovenstaande adres. In plaats daarvan moet elke claimaanvraag via de aangewezen Link van ViewSonic als volgt worden ingediend: www.viewsoniceurope.com/NL/support/warranties/ifp-extension
 8. Claimstatuscontrole:
  Voor vragen over de status van uw claim stuurt u uw e-mail naar: info@viewsoniceurope.com
 9. Diskwalificatie van geretourneerd product:
  Het retourneren van een in aanmerking komend product vóór of na het indienen van de claim, zal deelnemers uitsluiten van deelname aan de actie. In het geval dat Deelnemers de verlengde garantie al hebben ontvangen op basis van een Gekwalificeerd Product dat is geretourneerd, hebben Deelnemers de verantwoordelijkheid om de volledige prijs van de prijs in Euro / Dollar / RR-bedrag onmiddellijk aan ViewSonic te vergoeden.
 10. Vervangen product:
  De vervanging van een in aanmerking komend product, ofwel vóór of na het indienen van de claim, zal deelnemers uitsluiten van deelname aan de promotie op basis van een eventueel in aanmerking komend product dat zo is vervangen. In plaats daarvan moeten deelnemers hun nieuwe claim opnieuw indienen op basis van de nieuwe vervanging.

Thank You!

Thank you for Registreering for 5 (+ 2) jaar garantie op uw Interactieve ViewBoard voor Educatie

An email confirmation was sent to the following address:

Review Your Claim Form

Sorry!

We are unable to complete your request because there is something wrong on our server. (error: )

Please try again later. Thank you for your patience and understanding.

Registratie Formulier

Vul het onderstaande formulier in. Velden gemarkeerd met zijn verplicht.

Persoonlijke informatie

Vestigingsgegevens

Onze producten

* Voer slechts één serienummer per regel in. Kopieer voor meerdere invoer de gegevens uit een tabel in één kolom

Vergelijk

Kies tot 3 producten om de specificaties te vergelijken.

Select Your Region